Inštalácia alebo odstránenie jednotky pevného disku


Inštalácia nového pevného disku je jedna z najbežnejších úloh inovácie. Je to jednoduchý spôsob predĺženia životnosti počítača, v ktorom sa zmenšuje dostupný ukladací priestor. Pri inštalácii nového interného alebo externého pevného disku môžete niekoľkokrát zvýšiť celkový priestor na pevnom disku, keďže v súčasnosti sú pevné disky oveľa väčšie ako pred dvoma či tromi rokmi.

Externé pevné disky

Najjednoduchším spôsobom zväčšenia priestoru na pevnom disku je pripojenie externého pevného disku. Ak pripojíte externý pevný disk, nemôže fungovať ako primárny pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, ale môžete ho používať ako sekundárny disk na ukladanie programov a súborov. Pridanie externého pevného disku je dobrý spôsob na vytvorenie priestoru na ukladanie digitálnych fotografií, videí, hudby a iných súborov, ktoré vyžadujú veľa miesta na disku.

Ak chcete nainštalovať externý pevný disk, stačí, ak ho pripojíte k počítaču a k zdroju napájania. Väčšina takýchto pevných diskov sa zapája do portu USB, no niektoré sa zapájajú do portu Firewire (označovaného aj ako IEEE 1394) alebo do externého portu Serial ATA (eSATA). Ďalšie pokyny získate v dokumentácii dodanej s externým pevným diskom. Môže byť tiež potrebné nainštalovať softvér, ktorý bol dodaný s pevným diskom.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia zariadenia USB.

Obrázok bežného kábla a portu USB
Pri inštalácii väčšiny externých pevných diskov stačí pripojiť disk do portu USB.

Interné pevné disky

Interné pevné disky sa pripájajú k základnej doske počítača pomocou rozhrania IDE alebo SATA. Väčšina nových pevných diskov sa v závislosti od typu jednotky dodáva s káblom na pripojenie prostredníctvom rozhrania IDE alebo SATA.

Inštalácia interného pevného disku je o niečo náročnejšia, a to najmä v prípade, ak ho chcete používať ako primárny pevný disk s nainštalovaným systémom Windows. Ak chcete nainštalovať interný pevný disk, musíte vedieť otvoriť skrinku počítača a pripájať káble.

Vo väčšine stolných počítačov je priestor na minimálne dva interné pevné disky. V prenosných osobných počítačoch je priestor iba na jeden pevný disk. Ak ste sa rozhodli vymeniť primárny pevný disk, a nie pridať sekundárny disk, musíte po pripojení disku nainštalovať systém Windows.

Poznámka

 • Mnohé interné pevné disky obsahujú prepojenia, ktorých nastavením je potrebné určiť primárny (hlavný) pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, alebo sekundárny (vedľajší) pevný disk, na ktorom sa ukladajú programy a súbory. Tieto prepojenia sú malé plastové kryty, ktoré je potrebné umiestniť na správne kovové kolíky prepojení. Ďalšie pokyny získate v dokumentácii dodanej s interným pevným diskom.

Zobraziť všetko

Odstránenie a výmena interného pevného disku

 1. Vypnite počítač, odpojte napájanie a odmontujte kryt počítača. V prípade prenosného počítača si prečítajte informácie od výrobcu a určite, či má počítač odnímateľný panel na prístup k pevnému disku.

 2. Odpojte všetky káble pripojené k pevnému disku a vyberte disk. Zapamätajte si, ktoré káble ste odpojili, keďže rovnaké káble budete pripájať k novému pevnému disku. Ak je pevný disk priskrutkovaný, budete potrebovať malý skrutkovač na ich odskrutkovanie. Pevné disky sa často vysúvajú a zasúvajú do svojej pozície po kovových koľajničkách. V prípade otázok si prečítajte dokumentáciu dodanú s vaším počítačom.

 3. Vložte nový pevný disk a pripojte ho k rovnakým káblom na rovnakých miestach, ako bol pripojený odstránený pevný disk. Jeden kábel pripája disk k napájaniu počítača a druhý ho spája so základnou doskou počítača.

Pridanie nového interného pevného disku (bez odstránenia existujúceho disku)

 1. Vypnite počítač, odpojte napájanie a odmontujte kryt počítača. V prípade prenosného počítača si prečítajte informácie od výrobcu a zistite, či má počítač odnímateľný panel umožňujúci prístup k pevnému disku.

 2. Vložte nový pevný disk do prázdnej pozície pre pevný disk v počítači. Budete potrebovať malý skrutkovač na priskrutkovanie disku do jeho pozície v skrinke. Existujú rôzne spôsoby uchytenia pevného disku v závislosti od typu skrinky počítača. Mnohé pevné disky sa vysúvajú a zasúvajú do svojej pozície po kovových koľajničkách.

 3. Pripojte jeden kábel zo zdroja napájania počítača do konektora napájania na zadnej strane pevného disku.

 4. V závislosti od typu pevného disku zapojte kábel IDE alebo kábel SATA zo zadnej strany disku do konektora IDE alebo SATA na základnej doske počítača. Káble IDE sú široké a ploché s veľkými konektormi, zatiaľ čo káble SATA sú tenké a majú malé konektory. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s pevným diskom.

Príprava na používanie nového pevného disku

Ak ste nový pevný disk nainštalovali správne, počítač by ho mal rozpoznať. Keď zapnete počítač, systém BIOS (Basic Input/Output System) by mal automaticky zistiť nový pevný disk.

Ak chcete nový pevný disk používať ako primárnu oblasť, ktorá obsahuje systém Windows, budete musieť na disk nainštalovať systém Windows, než budete môcť počítač používať. Na inštaláciu systému budete potrebovať inštalačný disk systému Windows 7. Ďalšie informácie nájdete v programe Pomoc a technická podpora, keď zadáte do vyhľadávania slovné spojenie „Inštalácia a preinštalovanie systému Windows“.

Ak chcete nový pevný disk používať ako sekundárny disk (disk, ktorý neobsahuje systém Windows), mali by ste vidieť jednotku nového pevného disku po spustení počítača a prihlásení do systému Windows. Po spustení systému Windows kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač a vyhľadajte novú jednotku. Písmeno, ktoré bude jednotke priradené, závisí od konfigurácie počítača. Ak novú jednotku pevného disku nevidíte, pokúste sa ju vyhľadať v okne Správa počítača.
 1. Otvorte okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a následným dvojitým kliknutím na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na ľavej table kliknite v časti Ukladací priestor na položku Správa diskov a vyhľadajte novú jednotku.

Pevný disk bude pred jeho použitím zrejme potrebné naformátovať. Pokyny nájdete v téme Formátovanie diskov a jednotiek: najčastejšie otázky. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri formátovaní starého pevného disku, ktorý obsahuje údaje, ktoré chcete odstrániť.

Ak počítač nerozpozná nový pevný disk, podrobne skontrolujte pokyny na inštaláciu dodané s pevným diskom. V prípade ďalších otázok navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Poznámka

 • Nový pevný disk môžete rozdeliť na viacero oblastí. Každú oblasť na pevnom disku môžete naformátovať a priradiť jej písmeno na označenie jednotky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa pevných diskov: odporúčané prepojenia.Potrebujete ďalšiu pomoc?