Pripojenia prostredníctvom rozhrania USB (univerzálna sériová zbernica ) sa zvyčajne používajú na pripojenie zariadení, ako napríklad myší, klávesníc, skenerov, tlačiarní, webových kamier, digitálnych fotoaparátov, mobilných telefónov a externých pevných diskov k počítaču. Pripojenie pomocou rozhrania USB rozoznáte podľa symbolu, ktorý je obvykle zobrazený na konektore.

Obrázok symbolu pripojenia pomocou rozhrania USB
Obrázok symbolu pripojenia pomocou rozhrania USB

V prípade mnohých zariadení je potrebné, aby bol do nich kábel USB pripojený ešte pred tým, ako sa pripoja do portu USB na počítači. Iné zariadenia, napríklad staršie modely myší a klávesníc, majú kábel USB pevne pripojený. Niektoré zariadenia USB, napríklad jednotky USB flash, majú integrovaný konektor USB, ktorý umožňuje ich priame pripojenie do portu USB počítača bez použitia kábla.

Zariadenia USB patria medzi najjednoduchšie zariadenia na pripojenie k počítaču. Pri prvom pripojení zariadenia do portu USB sa zariadenie v systéme Windows automaticky identifikuje a nainštaluje sa ovládač pre dané zariadenie. Ovládače umožňujú komunikáciu počítača s hardvérovými zariadeniami. Bez ovládača nebude zariadenie USB pripojené k počítaču, napríklad myš alebo webová kamera, pracovať správne.

Pred inštaláciou zariadenia

Prečítajte si pokyny dodané so zariadením a zistite, či je pred pripojením zariadenia potrebné inštalovať ovládač. Hoci systém Windows zvyčajne nainštaluje ovládač automaticky pri pripojení nového zariadenia, niektoré zariadenia vyžadujú manuálnu inštaláciu ovládačov. V takom prípade dodáva výrobca zariadenia disk so softvérom a pokyny na inštaláciu ovládača pred pripojením zariadenia.

Ak bolo zariadenie USB dodané so softvérom od výrobcu, skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s touto verziou systému Windows. Ak zariadenie nie je kompatibilné alebo sa neuvádza, pre ktorú verziu systému Windows je určené, skúste zariadenie najprv pripojiť a zistiť, či systém Windows nájde kompatibilný ovládač.

Ak sú pokyny dodané so zariadením iné ako informácie uvedené v tejto téme, postupujte podľa daných pokynov.

Zapojenie a zapnutie zariadenia

Ak chcete nainštalovať ľubovoľné zariadenie USB, stačí ho pripojiť k počítaču. Niektoré zariadenia USB majú vypínač a mali by ste ich pred pripojením zapnúť. Ak má zariadenie napájací kábel, pripojte zariadenie k zdroju napájania. Zariadenie potom pred pripojením zapnite.

Potom vyberte port USB, ku ktorému chcete zariadenie pripojiť. Ak plánujete zariadenie často pripájať a odpájať, a počítač má porty USB na prednej strane, zvážte použitie jedného z týchto portov. (Pri ďalšom pripojení zariadenia môžete použiť ľubovoľný port.)

Obrázok bežného kábla a portu USB
Bežný kábel a port USB

Pripojte zariadenie k portu USB. Ak systém Windows automaticky nájde a nainštaluje ovládač zariadenia, upozorní vás, že zariadenie je pripravené na použitie. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na vloženie disku s ovládačom.

Obrázok hlásenia upozorňujúceho na to, že zariadenie bolo nainštalované
Windows vás upozorní na úspešné dokončenie inštalácie zariadenia.

Po dokončení inštalácie skontrolujte v dokumentácii dodanej so zariadením, či nie je potrebné nainštalovať ďalší softvér.

Príležitostne sa môže stať, že systém Windows nerozpozná zariadenie USB, ktoré okrem toho nebolo dodané s diskom obsahujúcim ovládač. V takom prípade sa môžete pokúsiť nájsť ovládač zariadenia online. Najprv si prezrite webovú lokalitu výrobcu zariadenia – ovládače na prevzatie sú na týchto lokalitách často k dispozícii v sekcii Podpora. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Connect devices to your computer.

Tipy

  • Skontrolujte, či má zariadenie dostatočné napájanie. Ak zariadenie pripojené k rozbočovaču USB nefunguje správne, skúste ho pripojiť priamo k jednému z portov USB počítača. Niektoré porty na rozbočovači USB, monitore alebo na inom zariadení pripojenom k počítaču nemusia poskytovať dostatok energie na napájanie zariadenia.

    Menšie zariadenia, napríklad disky USB flash a myši, a zariadenia s vlastnými napájacími káblami, napríklad tlačiarne, zvyčajne fungujú bez problémov aj po pripojení do rozbočovača USB, ktorý nemá vlastné napájanie. Niektoré zariadenia s veľkou spotrebou energie, napríklad skenery alebo webové kamery USB, vyžadujú pre svoju činnosť rozbočovač s vlastným napájacím káblom.

  • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do správneho portu USB. Zariadenia prenášajúce veľký objem informácií, napríklad externé pevné disky, skenery a videokamery, fungujú najlepšie vtedy, keď sú pripojené k vysokorýchlostným portom USB 2.0. Niektoré staršie počítače môžu obsahovať iba porty USB 1.x alebo kombináciu portov USB 1.x a 2.0. Ak zariadenie na správnu činnosť vyžaduje vysokorýchlostný port, v dokumentácii k počítaču skontrolujte, či používaný port podporuje rozhranie USB 2.0. Ak počítač obsahuje iba porty USB 1.x, môžete do počítača porty USB 2.0 pridať inštaláciou karty USB 2.0.

Odpojenie zariadenia

Väčšinu zariadení USB možno odstrániť a odpojiť. Ak chcete odpojiť ukladacie zariadenia, napríklad disky USB flash, pred odstránením zariadenia sa uistite, že počítač dokončil ukladanie všetkých údajov na zariadenie. Ak svetelný indikátor činnosti zariadenia svieti, zariadenie odpojte až niekoľko sekúnd po zhasnutí indikátora.

Ak sa v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh zobrazí ikona Bezpečné odstránenie hardvéru Zobraziť definíciu, môžete ju použiť ako indikáciu, že zariadenie dokončilo všetky prebiehajúce operácie a je pripravené na odstránenie. Kliknutím na ikonu zobrazíte zoznam všetkých zariadení. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť. Systém Windows zobrazí oznámenie v momente, keď bude možné zariadenie možno bezpečne odstrániť.

Poznámka

  • Bezpečne odstrániť je možné aj zariadenia z priečinka Počítač. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a nakoniec kliknite na tlačidlo Vysunúť.


Potrebujete ďalšiu pomoc?