Inštalácia nového hardvéru: odporúčané prepojenia


Väčšinu hardvérových alebo mobilných zariadení možno nainštalovať ich jednoduchým pripojením k počítaču. Systém Windows automaticky nainštaluje príslušný ovládač, ak je k dispozícii. Ak ovládač nie je k dispozícii, systém Windows používateľa vyzve na vloženie disku so softvérom, ktorý bol dodaný s daným hardvérovým zariadením.Potrebujete ďalšiu pomoc?