Inštalácia a preinštalovanie Windowsu


Počas procesu inštalácie systému Windows 7 si môžete vybrať z dvoch možností:

 • Inovácia. Touto možnosťou sa nahradí aktuálna verzia systému Windows systémom Windows 7 a zachovajú sa súbory, nastavenia a programy v počítači.

 • Vlastná. Touto možnosťou sa nahradí aktuálna verzia systému Windows systémom Windows 7, ale súbory, nastavenia ani programy sa nezachovajú. Takáto inštalácia sa preto niekedy nazýva čistá.

V tomto článku nájdete podrobné pokyny na inštaláciu systému Windows 7 a preinštalovanie systému Windows 7.

Ďalšie informácie o inštalácii systému Windows 7 nájdete v témach Inštalácia systému Windows 7: najčastejšie otázky a Problémy pri inštalácii systému Windows 7: najčastejšie otázky. Ďalšie informácie o možnostiach inovácie nájdete v téme Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky na webovej lokalite systému Windows.

Zobraziť všetko

Ako kúpiť systém Windows 7

Systém Windows 7 je možné zakúpiť v maloobchodných predajniach alebo sa dá získať kúpou počítača s nainštalovaným systémom Windows 7. V niektorých krajinách alebo oblastiach je možné zakúpiť systém Windows 7 aj online.

Poznámky

 • Ak si zakúpite kópiu systému Windows 7 na inováciu, je potrebné nainštalovať systém Windows 7 do počítača so systémom Windows XP alebo Windows Vista. Ďalšie informácie nájdete v téme Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky na webovej lokalite systému Windows.

 • Balenie inštalačných diskov systému Windows 7 obsahuje 32-bitovú aj 64-bitovú verziu systému Windows 7. Pri preberaní systému Windows 7 zo služby Microsoft Obchod je potrebné vybrať prevzatie 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie. Pomoc pri výbere verzie na inštaláciu nájdete v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Bežné postupy inštalácie systému Windows 7

Tabuľka uvedená nižšie obsahuje bežné postupy inštalácie systému Windows 7 a prepojenia na webovú lokalitu systému Windows, kde získate ďalšie informácie.

Ak chcete vykonať Prejdite sem a získajte ďalšie informácie
Ak chcete vykonať

Inštalácia systému Windows 7 do počítača so systémom Windows XP.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie
Ak chcete vykonať

Inštalácia 32-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača s 32-bitovou verziou systému Windows Vista.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie
Ak chcete vykonať

Inštalácia 64-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača s 32-bitovou verziou systému Windows Vista.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie

Pozrite časť Inštalácia 64-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača s 32-bitovou verziou systému Windows, ktorá je uvedená nižšie v tejto téme.

Ak chcete vykonať

Inštalácia 32-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača so 64-bitovou verziou systému Windows Vista (menej časté).

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie
Ak chcete vykonať

Inštalácia 64-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača so 64-bitovou verziou systému Windows Vista.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie
Ak chcete vykonať

Inštalácia systému Windows 7 do počítača a formátovanie pevného disku počas inštalácie.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie

Prečítajte si časť Použitie vlastnej inštalácie a naformátovanie pevného disku, ktorá je uvedená nižšie v tejto téme.

Ak chcete vykonať

Inštalácia systému Windows 7 do počítača bez operačného systému.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie

Prečítajte si časť Použitie vlastnej inštalácie, ak nie je v počítači nainštalovaný žiaden operačný systém, ktorá je uvedená nižšie v tejto téme.

Ak chcete vykonať

Inštalácia systému Windows 7 do počítača bez jednotky DVD.

Prejdite sem a získajte ďalšie informácie

Informácie o prevzatí systému Windows 7 a vytvorení USB kľúča na inštaláciu systému Windows 7 nájdete v téme Inštalácia systému Windows 7 do počítača netbook a v ďalších častiach tejto témy.

Pred spustením inštalácie systému Windows 7

Ak chcete ušetriť čas a vyhnúť sa problémom pri inštalácii:

 • Vyhľadajte kód Product Key. Kód Product Key nájdete na svojom počítači alebo na obale inštalačného disku systému Windows. Ak ste systém Windows 7 zakúpili a prevzali online, kód sa nachádza v potvrdzujúcom e-maile. Nálepka s kódom Product Key vyzerá takto:

  KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Príklady nálepiek s kódom Product Key sú uvedené na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Poznačte si názov počítača. Ak je počítač pripojený k sieti, po ukončení inštalácie systému Windows 7 bude pravdepodobne potrebné zadať názov počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie názvu počítača.

 • Zálohujte súbory. Súbory môžete zálohovať na externý pevný disk, na disky DVD a disky CD alebo do sieťového priečinka. Na zálohovanie súborov a nastavení odporúčame použiť nástroj Windows Jednoduchá migrácia. Ďalšie informácie nájdete webovej stránke Windows Jednoduchá migrácia .

 • Prevezmite a spustite bezplatný nástroj Poradca pre inováciu na systém Windows 7. Pomôže nájsť všetky potenciálne problémy s kompatibilitou hardvéru, zariadení alebo programov v počítači, ktoré by mohli ovplyvniť inštaláciu systému Windows 7. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Poradca pre inováciu na systém Windows 7.

 • Rozhodnite sa, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows 7. Balenie inštalačných diskov systému Windows 7 na inštalačnom disku obsahuje 32-bitovú aj 64-bitovú verziu systému Windows 7. Pri preberaní systému Windows 7 zo služby Microsoft Obchod je potrebné vybrať prevzatie 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie. Pomoc pri výbere verzie na inštaláciu nájdete v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

 • Aktualizujte antivírusový program, spustite ho a potom ho vypnite. Po nainštalovaní systému Windows nezabudnite znova zapnúť antivírusový program. Môžete tiež nainštalovať nový antivírusový softvér, ktorý funguje so systémom Windows 7.

 • Pripojte sa na internet. Overte funkčnosť internetového pripojenia, aby ste mohli získať najnovšie aktualizácie pre inštaláciu, napríklad aktualizácie zabezpečenia a aktualizácie ovládačov, ktoré vám pomôžu s inštaláciou. Aj v prípade, ak nemáte internetové pripojenie, môžete systém Windows 7 nainštalovať.

Použitie možnosti inštalácie inovácie systému

Inováciou sa zachovajú súbory, nastavenia a programy z aktuálnej verzie systému Windows. Ďalšie informácie o tom, ktoré verzie systému Windows je možné inovovať na systém Windows 7, nájdete v téme Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky na webovej lokalite systému Windows.

Poznámky

 • Ak na prihlasovanie do počítača používate čítačku odtlačkov prstov alebo iné biometrické zariadenie, nezabudnite si pred inováciou poznačiť heslo. Pri prvom použití systému Windows 7 po inovácii musíte pri prihlasovaní zadať meno používateľa a heslo.

 • Niektoré programy, napríklad Windows Pošta a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako e-mailový program používali program Windows Pošta alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov bude po ukončení inštalácie systému Windows 7 potrebné nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Hľadáte program Windows Pošta? na webovej lokalite systému Windows.

Inštalácia systému Windows 7 pomocou možnosti Inovovať

 1. Zapnutím počítača spustite systém Windows zvyčajným spôsobom. (Ak chcete vykonať inováciu, systém nie je možné spustiť ani zaviesť pomocou inštalačného média systému Windows 7).

 2. Po spustení systému Windows vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak ste systém Windows 7 prevzali, vyhľadajte prevzatý inštalačný súbor a dvakrát naň kliknite.

  • Ak máte inštalačný disk systému Windows 7, vložte ho do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Počítač, dvojitým kliknutím na jednotku DVD otvorte inštalačný disk systému Windows 7 a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.
  • Ak ste inštalačné súbory systému Windows 7 prevzali na USB kľúč, vložte ho do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač, dvakrát kliknite na jednotku a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.
 3. Na stránke Inštalácia systému Windows kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 4. Na stránke Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu sa odporúča prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu a ochranu počítača pred hrozbami zabezpečenia. Na získanie aktualizácií inštalácie je potrebné internetové pripojenie.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Po kliknutí na možnosť Inovácia na stránke Aký typ inštalácie požadujete? sa začne inovácia. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

  Obrázok stránky Aký typ inštalácie požadujete ?
  Stránka Aký typ inštalácie požadujete ?
 7. Podľa pokynov dokončite inštaláciu systému Windows 7.

Poznámka

Zdieľanie tlačiarní

Ak ste v systéme Windows Vista zdieľali tlačiarne, budete ich zdieľanie musieť znova nastaviť pomocou tohto postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne.

 3. Na karte Zdieľanie začiarknite políčko Zdieľať tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak nemôžu ostatné počítače získať k tlačiarni prístup, odstráňte tlačiareň nastavenú v počítačoch a potom ju znova pridajte.

Použitie vlastnej inštalácie bez formátovania pevného disku

Pomocou funkcie Vlastná inštalácia sa nainštaluje nová kópia systému Windows 7 v tej oblasti, ktorú vyberiete. Týmto postupom sa vymažú súbory, programy a nastavenia.

Zálohujte všetky súbory a nastavenia, ktoré chcete zachovať, aby ste ich po ukončení inštalácie mohli obnoviť. Programy budete musieť znova nainštalovať, preto skontrolujte, či vlastníte všetky potrebné inštalačné disky a kódy Product Key pre programy, ktoré chcete použiť v systéme Windows 7, alebo inštalačné súbory programov, ktoré ste prevzali z internetu.

Poznámky

 • Niektoré programy, napríklad Windows Pošta a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako svoj e-mailový program používali program Windows Pošta alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov bude po ukončení inštalácie systému Windows 7 potrebné nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Hľadáte program Windows Pošta? na webovej lokalite systému Windows.

 • Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows a plánujete nainštalovať 32-bitovú verziu systému Windows 7, programy, ktoré boli navrhnuté na používanie výhradne v 64-bitovom operačnom systéme, nemusia fungovať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite výrobcu softvéru alebo na lokalite Windows 7 Compatibility Center po vyhľadaní softvéru a hardvéru, ktorý bol testovaný na kompatibilitu s 32-bitovou a 64-bitovou verziou systému Windows 7.

 • Ak počas inštalácie neformátujete pevný disk, údajové súbory sa uložia do priečinka Windows.old v oblasti, do ktorej ste nainštalovali systém Windows 7. Aj v tom prípade by ste však mali svoje súbory zálohovať. Ak máte údajové súbory, ktoré boli zašifrované, po inštalácii systému Windows 7 nemusia byť prístupné. Ak ste zálohovali údajové súbory a po inštalácii systému Windows 7 ste ich obnovili, môžete priečinok Windows.old odstrániť.

Použitie vlastnej inštalácie bez formátovania pevného disku pri inštalácii systému Windows 7

 1. Zapnite počítač a bežným spôsobom spustite systém Windows. Potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak ste systém Windows 7 prevzali, vyhľadajte prevzatý inštalačný súbor a dvakrát naň kliknite.

  • Ak máte inštalačný disk systému Windows 7, vložte ho do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Počítač, dvojitým kliknutím na jednotku DVD otvorte inštalačný disk systému Windows 7 a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.
  • Ak ste inštalačné súbory systému Windows 7 prevzali na USB kľúč, vložte ho do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač, dvakrát kliknite na jednotku a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.
 2. Postupujte podľa pokynov na stránke Inštalácia systému Windows a potom kliknite na položku Inštalovať.

 3. Na stránke Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu sa odporúča prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu a ochranu počítača pred hrozbami zabezpečenia. Na získanie aktualizácií inštalácie je potrebné internetové pripojenie.

 4. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

 6. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vyberte oblasť, ktorá obsahuje predchádzajúcu verziu systému Windows (veľmi často ide o jednotku C: počítača), a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V dialógovom okne Windows.old kliknite na tlačidlo OK.

 8. Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu systému Windows 7 vrátane pomenovania počítača a nastavenia úvodného používateľského konta.

Poznámka

Použitie vlastnej inštalácie a naformátovanie pevného disku

Formátovaním pevného disku počas vlastnej inštalácie systému Windows 7 sa natrvalo odstráni celý obsah v oblasti, ktorú formátujete, vrátane súborov, nastavení a programov.

Zálohujte všetky súbory a nastavenia, ktoré chcete zachovať, aby ste ich po ukončení inštalácie mohli obnoviť. Programy budete musieť znova nainštalovať, preto skontrolujte, či vlastníte všetky potrebné inštalačné disky a kódy Product Key pre programy, ktoré chcete použiť v systéme Windows 7, alebo inštalačné súbory programov, ktoré ste prevzali z internetu.

Poznámky

 • Ak používate verziu na inováciu na systém Windows 7, pred inštaláciou systému Windows 7 nepoužívajte na zmenu formátu pevného disku program od iného výrobcu softvéru. Postupujte podľa pokynov v tejto časti.

 • Niektoré programy, napríklad Windows Pošta a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako svoj e-mailový program používali program Windows Pošta alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov bude po ukončení inštalácie systému Windows 7 potrebné nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Hľadáte program Windows Pošta? na webovej lokalite systému Windows.

 • Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows a plánujete nainštalovať 32-bitovú verziu systému Windows 7, programy, ktoré boli navrhnuté na používanie výhradne v 64-bitovom operačnom systéme, nemusia fungovať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite výrobcu softvéru alebo na lokalite Windows 7 Compatibility Center po vyhľadaní softvéru a hardvéru, ktorý bol testovaný na kompatibilitu s 32-bitovou a 64-bitovou verziou systému Windows 7.

Použitie vlastnej inštalácie a formátovanie pevného disku pri inštalácii systému Windows 7

Ak chcete počas inštalácie systému Windows 7 naformátovať pevný disk, je potrebné spustiť alebo zaviesť systém pomocou inštalačných diskov systému Windows 7 alebo USB kľúča.

 1. Zapnite počítač a bežným spôsobom spustite systém Windows, vložte inštalačný disk systému Windows 7 alebo USB kľúč a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows zadajte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa stránka Inštalácia systému Windows nezobrazí a nezobrazí sa ani výzva na stlačenie klávesu, budete pravdepodobne musieť zmeniť niektoré systémové nastavenia. Informácie o tomto postupe nájdete v téme Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

 7. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? kliknite na položku Možnosti jednotky (rozšírené).

 8. Kliknite na oblasť, ktorú chcete zmeniť, vyberte požadovanú možnosť formátovania a postupujte podľa pokynov.

 9. Po dokončení formátovania kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu systému Windows 7 vrátane pomenovania počítača a nastavenia úvodného používateľského konta.

Poznámky

Použitie vlastnej inštalácie, ak nie je v počítači nainštalovaný žiaden operačný systém

Pomocou funkcie Vlastná inštalácia sa nainštaluje nová kópia systému Windows 7 v tej oblasti, ktorú vyberiete. Týmto postupom sa vymažú súbory, programy a nastavenia. Ak sa v tejto oblasti nachádzajú súbory, najskôr ich musíte zálohovať.

Inštalácia systému Windows 7 do počítača bez operačného systému

Ak to chcete urobiť, je potrebné spustiť alebo zaviesť systém pomocou inštalačných diskov systému Windows 7 alebo USB kľúča.

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk systému Windows 7 alebo USB kľúč a potom počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows zadajte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa stránka Inštalácia systému Windows nezobrazí a nezobrazí sa ani výzva na stlačenie klávesu, budete pravdepodobne musieť zmeniť niektoré systémové nastavenia. Informácie o tomto postupe nájdete v téme Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

 7. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vyberte oblasť, do ktorej chcete systém Windows 7 nainštalovať, alebo ak sa v zozname nenachádzajú žiadne oblasti, kliknite na možnosť Nevyhradené miesto a potom na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa otvorí dialógové okno s hlásením, že systém Windows môže vytvoriť ďalšie oblasti pre systémové súbory, alebo že vybraté oblasti môžu obsahovať súbory určené na obnovenie systému alebo iné typy súborov, ktoré poskytol výrobca počítača, kliknite na tlačidlo OK.

 8. Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu systému Windows 7 vrátane pomenovania počítača a nastavenia úvodného používateľského konta.

Poznámky

Inštalácia 64-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača s 32-bitovou verziou systému Windows

Skôr ako inštaláciu spustíte, overte, či v počítači nie je nainštalovaná 64-bitová verzia systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Pomocou funkcie Vlastná inštalácia sa nainštaluje nová kópia systému Windows 7 v tej oblasti, ktorú vyberiete. Týmto postupom sa vymažú súbory, programy a nastavenia.

Zálohujte všetky súbory a nastavenia, ktoré chcete zachovať, aby ste ich po ukončení inštalácie mohli obnoviť. Programy budete musieť znova nainštalovať, preto skontrolujte, či vlastníte všetky potrebné inštalačné disky a kódy Product Key pre programy, ktoré chcete použiť v systéme Windows 7, alebo inštalačné súbory programov, ktoré ste prevzali z internetu.

Poznámky

 • Niektoré programy, napríklad Windows Pošta a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako svoj e-mailový program používali program Windows Pošta alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov bude po ukončení inštalácie systému Windows 7 potrebné nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Hľadáte program Windows Pošta? na webovej lokalite systému Windows.

 • Ak počas inštalácie neformátujete pevný disk, údajové súbory sa uložia do priečinka Windows.old v oblasti, do ktorej ste nainštalovali systém Windows 7. Aj v tom prípade by ste však mali svoje súbory zálohovať. Ak máte údajové súbory, ktoré boli zašifrované, po inštalácii systému Windows 7 nemusia byť prístupné. Ak ste zálohovali údajové súbory a po inštalácii systému Windows 7 ste ich obnovili, môžete priečinok Windows.old odstrániť.

Inštalácia 64-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača s 32-bitovou verziou systému Windows

Ak to chcete urobiť, je potrebné spustiť alebo zaviesť systém pomocou inštalačných diskov systému Windows 7 alebo USB kľúča.

 1. Zapnite počítač a bežným spôsobom spustite systém Windows, vložte inštalačný disk systému Windows 7 alebo USB kľúč a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows zadajte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa stránka Inštalácia systému Windows nezobrazí a nezobrazí sa ani výzva na stlačenie klávesu, budete pravdepodobne musieť zmeniť niektoré systémové nastavenia. Informácie o tomto postupe nájdete v téme Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

 7. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vyberte oblasť, ktorá obsahuje predchádzajúcu verziu systému Windows (veľmi často ide o jednotku C: počítača), a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V dialógovom okne Windows.old kliknite na tlačidlo OK.

 9. Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu systému Windows 7 vrátane pomenovania počítača a nastavenia úvodného používateľského konta.

Poznámka

Preinštalovanie systému Windows 7

Systém Windows 7 môžete preinštalovať pomocou funkcie Obnovenie v ovládacom paneli v časti okna Rozšírené metódy obnovenia. Touto metódou sa systém Windows 7 preinštaluje buď z obrazu na obnovenie, ktorý poskytuje výrobca počítača, alebo z pôvodných inštalačných súborov systému Windows 7. Je potrebné preinštalovať všetky pridané programy a obnoviť všetky zálohované súbory. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber rozšírenej metódy obnovenia.

Ak sa systém Windows 7 vôbec nespustí, môžete systém Windows preinštalovať pomocou pôvodného inštalačného disku so systémom Windows 7. V tomto prípade postupujte podľa pokynov v časti Použitie vlastnej inštalácie a naformátovanie pevného disku.

Poznámka

 • Ak je to možné, pred preinštalovaním systému Windows 7 zálohujte svoje súbory, a to aj v prípade, ak vykonávate preinštalovanie systému Windows 7 v oblasti pevného disku a máte osobné súbory v samostatnej oblasti. Ak máte napríklad zašifrované súbory, po preinštalovaní systému Windows k nim pravdepodobne nebudete môcť získať prístup. Pri vlastnej inštalácii sa nahradí aktuálna verzia systému Windows 7 a všetky osobné súbory.

Aktivácia systému Windows 7

Ak chcete zistiť, ako aktivovať systém Windows 7, pozrite tému Aktivácia systému Windows 7 v počítači. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Identifikácia článku: MSW700061Potrebujete ďalšiu pomoc?