Inštalácia Windowsu do netbooku


Ak vlastníte počítač netbook alebo iný počítač, ktorý nie je vybavený jednotkou DVD, na inštaláciu systému Windows 7 môžete použiť inštalačný disk so systémom Windows 7 alebo externú jednotku DVD.

Zapojte externú jednotku do portu USB na počítači, do jednotky DVD vložte inštalačný disk a môžete začať s inštaláciou systému Windows 7. Ak nemáte externú jednotku DVD, systém Windows 7 vám môžu nainštalovať v miestnom obchode s počítačmi pomocou inštalačného disku.

Ďalšie informácie o inovácii na systém Windows 7 sa nachádzajú v téme Inovácia na Windows 7: Najčastejšie otázky. Podrobné pokyny na inštaláciu systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Skôr ako začnete: Podporuje váš počítač netbook systém Windows 7?

Uistite sa, že vo vašom počítači netbook (alebo v akomkoľvek inom počítači) sa budú dať spustiť všetky funkcie systému Windows 7 a prejdite na adresu Požiadavky systému Windows 7.

Odporúča sa tiež prevziať a spustiť Poradcu pre inováciu na systém Windows 7. Tento nástroj pomáha objaviť prípadné problémy s hardvérom, zariadeniami alebo programami, ktoré môžu ovplyvniť inštaláciu systému Windows 7, a zobrazí odporúčania pre ďalší postup.

Poradca pre inováciu vám takisto pomôže určiť, či sa vo vašom počítači netbook dajú spustiť rozšírené funkcie, ako sú Peek a Shake, ktoré sú dostupné v určitých vydaniach systému Windows 7. Ďalšie informácie o týchto funkciách sa nachádzajú v téme Novinky na pracovnej ploche systému Windows

Poznámka

  • Systém Windows 7 je určený pre monitory, ktoré používajú minimálne rozlíšenie obrazovky 800 × 600 pixlov. Ak počítač netbook toto rozlíšenie obrazovky nepodporuje, niektoré dialógové okná a texty sa môžu zobraziť orezane. Ak sa vyskytne takáto situácia, skúste pripojiť počítač netbook k väčšiemu externému monitoru.

Riešenie problémov s nedostatkom miesta na pevnom disku

Ak pri inštalácii pevný disk počítača netbook spĺňa minimálne požiadavky týkajúce sa miesta na disku, ale napriek tomu sa zobrazuje chyba nedostatku miesta na disku, bude treba na disku uvoľniť miesto. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odstránenie súborov pomocou programu Čistenie disku.

Ak nie je možné uvoľniť dostatok miesta na disku na inštaláciu systému Windows 7, môžete spustiť počítač netbook alebo doň zaviesť systém pomocou inštalačného disku so systémom Windows 7 a externej jednotky DVD. Počas inštalácie systému Windows 7 potom môžete naformátovať pevný disk, aby sa uvoľnilo miesto na disku. Ak chcete spustiť počítač takýmto spôsobom, bude potrebné zmeniť niektoré systémové nastavenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7.

Upozornenia

  • Naformátovaním jednotky počas inštalácie systému Windows 7 sa natrvalo odstránia všetky programy, nastavenia a súbory. Podrobné pokyny sa nachádzajú v časti Použitie vlastnej inštalácie a naformátovanie pevného disku v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

  • Na opätovné naformátovanie pevného disku pred inštaláciou systému Windows 7 nepoužívajte program od iného výrobcu softvéru. Namiesto toho naformátujte pevný disk počas procesu inštalácie systému Windows 7.

Identifikácia článku: MSW700009


Potrebujete ďalšiu pomoc?