IPv6 protokol: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa protokolu IPv6.

Zobraziť všetko

Čo je IPv6?

IPv6 (Internet Protocol version 6) je množina protokolov, ktoré počítače používajú pri výmene informácií cez Internet alebo cez domáce alebo podnikové siete. Protokol IPv6 umožňuje priradiť oveľa väčší počet adries IP než protokol IPv4. Táto verzia systému Windows podporuje protokol IPv6.

Ako vyzerá adresa IPv6?

Adresa IPv6 má osem skupín šestnástkových znakov (čísla 0 až 9 a písmená A až H), ktoré sú oddelené dvojbodkami, napríklad 3ffe:ffff:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a. Nuly v časti adresy sa dajú potlačiť. Príklad takejto adresy: 3ffe:ffff:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a.

Prečo niektoré adresy IPv6 obsahujú dvojité dvojbodky?

Dvojitá dvojbodka naznačuje, že časť adresy, ktorá obsahovala samé nuly, bola potlačená, aby bola adresa kratšia. Napríklad adresa IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 sa môže napísať aj takto: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

Ako možno zapnúť protokol IPv6?

Postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Začiarknite políčko Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6).Potrebujete ďalšiu pomoc?