Ako zistím, či je počítač aktualizovaný?


Počítač je aktualizovaný, ak sú nainštalované najnovšie aktualizácie systému Windows a vašich programov. Ak chcete vyhľadať aktualizácie systému Windows, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

  3. Po vyhľadaní aktualizácií kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

Môžu sa zobrazovať dôležité aj voliteľné aktualizácie. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Inštalovať aktualizácie, keď sú k dispozícii iba voliteľné aktualizácie, kliknite na položku Dostupné voliteľné aktualizácie, vyberte požadované aktualizácie a kliknite na položku OK.

Poznámka

  • Ak sú jazykové balíky k dispozícii, nainštalujte iba tie jazyky, ktoré používate.

Dôležité aktualizácie pomáhajú zlepšiť zabezpečenie systému Windows a počítača a mali by ste ich inštalovať. Voliteľné aktualizácie sú často aktualizované ovládače zariadení alebo aktualizácie programov, ktoré nie sú z pohľadu ich prevádzky kritické. Voliteľné ovládače môžete nainštalovať, ak pridávajú funkcie (napríklad ďalšie jazyky) alebo ak máte problémy s existujúcim zariadením alebo programom. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia sa nachádzajú v téme Získanie aktualizácií zabezpečenia systému Windows.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie pre iné softvérové programy a zariadenia, ktoré sa nezobrazujú v službe Windows Update, prejdite na webovú lokalitu výrobcu zariadenia alebo vydavateľa softvéru.

Tipy

  • Nižšie sú uvedené informácie o tom, ako naraz získať aktualizácie systému Windows a ďalších programov spoločnosti Microsoft vrátane aktualizácií balíka Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint a ďalšie programy), ako aj nový softvér od spoločnosti Microsoft: Na ľavej table služby Windows Update kliknite na položku Zmeniť nastavenie. Potom v časti Microsoft Update začiarknite políčko Poskytovať aktualizácie pre produkty spoločnosti Microsoft a vyhľadávať nový voliteľný softvér spoločnosti Microsoft pri aktualizácii systému Windows. Ak už používate službu Microsoft Update, ktorá pracuje s automatickou aktualizáciou systému Windows, okno služby Windows Update sa automaticky otvorí a zobrazí stav aktualizácie.

  • Niektoré program, napríklad sú antivírusové programy alebo programy na monitorovanie spyware, obsahujú prepojenie na vyhľadanie aktualizácií v danom programe alebo poskytujú služby prihlásenia na odber, ktoré vás môžu upozorňovať na dostupnosť nových aktualizácií. Odporúča sa, aby ste najprv vyhľadali aktualizácie pre programy určené na zabezpečenie počítača a až potom aktualizácie programov a zariadení, ktoré najčastejšie používate. Ak používate program Windows Defender, ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácie definícií pre program Windows Defender.Potrebujete ďalšiu pomoc?