Je môj počítač infikovaný vírusmi alebo spyware?

Ak máte podozrenie, že v počítači sa nachádza vírus alebo spyware, vykonajte úplnú kontrolu systému. Počítač bude počas úplnej kontroly pracovať pomalšie, ale je to tak len preto, že sa prehľadávajú všetky možné umiestnenia v počítači.

Aplikácia Microsoft Security Essentials predvolene vykonáva pravidelné kontroly. Môžete však spustiť aj novú kontrolu, ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich prípadov:

  • zaznamenáte zmeny, ktoré ste nevykonali (napríklad nové panely s nástrojmi vo webovom prehľadávači, novú domovskú stránku alebo nový ukazovateľ myši),

  • zadáte adresu určitej lokality, napríklad vyhľadávacieho nástroja, ale bez upozornenia prejdete na inú webovú lokalitu,

  • zobrazujú sa reklamy v automaticky otváraných oknách, aj keď nie ste na internete,

  • počítač odrazu začne pracovať pomalšie, než by mal (škodlivý softvér síce nie je príčinou všetkých problémov s výkonom počítača, ale môže byť príčinou výraznej zmeny v tejto oblasti, najmä ak ide o spyware).

Kontrola všetkých umiestnení v počítači (úplná kontrola)

Na stránke Domov aplikácie Microsoft Security Essentials vyberte možnosť Úplná kontrola a potom kliknite na položku Skontrolovať. Kontrola môže trvať aj dlhší čas, čo závisí od počtu kontrolovaných súborov a priečinkov.

Kontrola umiestnení v počítači, ktoré sú najčastejšie infikované škodlivým softvérom (rýchla kontrola)

Na stránke Domov aplikácie Microsoft Security Essentials kliknite na možnosť Rýchla kontrola a potom kliknite na položku Skontrolovať. Trvanie kontroly závisí od počtu kontrolovaných súborov a priečinkov.

Kontrola konkrétneho súboru alebo priečinka (kontrola po kliknutí pravým tlačidlom myši)

Ak máte podozrenie, že škodlivý softvér infikoval určitý súbor alebo priečinok v počítači, alebo ak máte obavy z práve prevzatého obsahu, môžete vybrať konkrétny súbor alebo priečinok v počítači a skontrolovať ho pomocou aplikácie Microsoft Security Essentials.

Spustenie kontroly po kliknutí pravým tlačidlom myši

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor alebo na priečinok v počítači a potom kliknite na položku Skontrolovať pomocou aplikácie Security Essentials.

  2. Aplikácia Microsoft Security Essentials začne kontrolovať vybratý súbor alebo priečinok.

  3. Po dokončení kontroly aplikácia Microsoft Security Essentials zobrazí výsledky kontroly. V závislosti od veľkosti súboru môže táto kontrola trvať niekoľko sekúnd.