Pripojenie k pracovnej skupine alebo vytvorenie pracovnej skupiny


Keď nastavíte sieť, systém Windows automaticky vytvorí pracovnú skupinu a priradí jej názov. Môžete sa pripojiť k existujúcej pracovnej skupine, alebo si môžete vytvoriť novú.

Poznámka

 • Pracovné skupiny predstavujú základ pre zdieľanie súborov a tlačiarní, no v skutočnosti zdieľanie nenastavujú. V tejto verzii systému Windows naopak môžete vytvoriť domácu skupinu alebo sa k nej pripojiť, čím sa automaticky zapne zdieľanie súborov a tlačiarní v domácich sieťach. Ak máte domácu sieť, odporúča sa vytvoriť domácu sieť alebo sa k nej pripojiť. Ďalšie informácie získate vyhľadaním termínu „domáca skupina“ v programe Pomoc a technická podpora.

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Systém - vlastnosti kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V dialógovom okne Zmena názvu počítača alebo domény kliknite v časti Členstvo na položku Pracovná skupina a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak sa chcete pripojiť k existujúcej pracovnej skupine, zadajte názov pracovnej skupiny, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vytvoriť novú pracovnú skupinu, zadajte názov pracovnej skupiny, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok dialógového okna Zmena názvu počítača alebo domény
  Dialógové okno Zmena názvu počítača alebo domény

  Ak bol počítač predtým, ako ste sa pripojili k pracovnej skupine, členom domény, z domény sa odstráni a vaše počítačové konto sa v danej doméne vypne.

Poznámky

 • Ak máte v sieti počítače so systémom Windows XP, môže byť potrebné zmeniť názov pracovnej skupiny na týchto počítačoch tak, aby sa zhodoval s názvom pracovnej skupiny v počítačoch s touto verziou systému Windows alebo Windows Vista. Takto zaistíte, že uvidíte všetky počítače v sieti a budete sa k nim môcť pripojiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?