Aktualizácia definícií pre Windows Defender


Definície programu Windows Defender sú súbory, ktoré sa používajú ako encyklopédia známych druhov spyware a iného potenciálne nežiaduceho softvéru. Pretože spyware sa neustále vyvíja, program Windows Defender na základe aktualizovaných definícií určuje, či softvér, ktorý sa pokúša nainštalovať alebo spustiť v počítači, je spyware alebo potenciálne nežiaduci softvér.

Program Windows Defender spolupracuje s nastaveniami lokality Windows Update a automaticky inštaluje najnovšie definície. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

Pozrite si toto video a zistite, ako uchovávať definície nástroja Windows Defender stále aktuálne. (1:52)
Zobraziť všetko

Automatické zisťovanie nových definícií pred naplánovanými kontrolami (odporúča sa)

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. V časti Automatická kontrola skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky skontrolovať tento počítač (odporúča sa).

  4. Začiarknite políčko Zisťovať dostupnosť aktualizovaných definícií pred kontrolou a potom kliknite na položku Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Manuálne zisťovanie nových definícií

Ak nepoužívate plánované kontroly alebo ak aktualizácie nezískavate automaticky, mali by ste zisťovať dostupnosť nových definícií aspoň raz do týždňa. Na zabezpečenie ochrany počítača vás program Windows Defender upozorní, ak sú definície neaktuálne viac ako sedem dní.

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Pomocník Obrázok tlačidla Pomocník v nástroji Windows Defender a potom kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.


Potrebujete ďalšiu pomoc?