Priebežná aktualizácia počítačov v sieti


Tento článok obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu spravovať aktualizácie prostredníctvom siete a nájsť správne aktualizácie pre jednotlivé počítače v sieti. Každý počítač v sieti potrebuje aktualizácie, ktoré sú určené pre verziu systému Windows nainštalovanú v počítači. Napríklad počítač so systémom Windows Vista nepotrebuje tie isté aktualizácie ako počítač s touto verziou systému Windows.

Aktualizácia počítačov v domácej sieti

Zapnutie funkcie automatických aktualizácií systému Windows v každom počítači je najjednoduchší spôsob ako udržiavať domácu sieť v aktualizovanom stave. Použite odporúčané nastavenie, aby systém Windows mohol bez ohľadu na používateľa počítača v naplánovaných intervaloch vyhľadať aktualizácie a nainštalovať ich. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows. Môžete tiež nastaviť, aby mohli všetci používatelia počítača manuálne inštalovať voliteľné aktualizácie a softvér. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

Spravovanie aktualizácií pre počítače v domácej sieti

Ak ste správca systému siete, môžete použiť nasledujúce možnosti na udržiavanie všetkých počítačov siete v aktualizovanom stave.

  • Skontrolujte, či je funkcia automatických aktualizácií systému Windows zapnutá s rovnakými požadovanými nastaveniami pre všetky počítače v sieti. Správu nastavení funkcie automatických aktualizácií systému Windows v jednotlivých počítačoch vykonávajte pomocou nastavení skupinovej politiky pre službuWindows Update. Ďalšie informácie o skupinovej politiky získate na lokalite Microsoft TechNet, na ktorej vyhľadajte spojenie „group policy“.

  • Ak chcete nájsť aktualizácie pre viaceré verzie systému Windows, prehľadajte katalóg služby Windows Update online.

  • Ďalšie informácie o aktualizácii operačných systémov Windows a ďalších produktov spoločnosti Microsoft, ktoré sa používajú na počítačoch chránených podnikovou bránou firewall, nájdete na webovej lokalite služby Windows Server Update Services (WSUS). Táto služba pomáha správcom určovať systémy na nasadenie aktualizácií, definovať možnosti interakcie používateľov s aktualizáciami, plánovať frekvenciu a prioritu aktualizácií a vykonávať ďalšie činnosti.

  • Informácie o aktualizovaní balíka Microsoft Office sa nachádzajú v téme Aktualizácia balíka Microsoft Office.Potrebujete ďalšiu pomoc?