Ako zistiť, či je online transakcia zabezpečená


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa transakcií online.

Zobraziť všetko

Čo je zabezpečené pripojenie?

Zabezpečené pripojenie je zašifrovaná výmena informácií medzi navštívenou webovou lokalitou a programom Internet Explorer. Šifrovanie je zabezpečené prostredníctvom dokumentu, ktorý poskytuje webová lokalita a ktorý sa nazýva certifikát. Informácia je počas odosielania na webovú lokalitu šifrovaná počítačom používateľa a na webovej lokalite sa dešifruje. Za normálnych okolností nie je možné informáciu počas odosielania čítať alebo s ňou inak manipulovať. Môže sa však stať, že sa niekomu podarí nájsť spôsob, ako šifrovanie dekódovať.

Dokonca aj v prípade, že je pripojenie medzi počítačom a webovou lokalitou šifrované, nie je zaručené, že táto webová lokalita je dôveryhodná. Osobné informácie môžu uniknúť vzhľadom na to, akým spôsobom webové lokality informácie použijú alebo distribuujú.

Sú zabezpečené pripojenia dôverné?

Nie je to zaručené. Aj keď sú informácie, ktoré odosielate alebo prijímate, šifrované (kódované), iná strana môže vidieť webovú lokalitu, na ktorú sa pripájate. Na základe vedomostí o webovej lokalite, na ktoré sa používateľ pripája, si môže iný používateľ utvoriť predstavu o aktivitách používateľa na tejto lokalite. Ak napríklad hľadáte nové zamestnanie a použijete počítač v práci, váš zamestnávateľ môže sledovať kľúčové slová na webových lokalitách, alebo môže získať denník navštívených lokalít. Ak odošlete svoj životopis na webovú lokalitu ponúkajúcu prácu, dokument môže byť zašifrovaný, avšak zamestnávateľ bude aj tak vedieť, že ste hľadali novú prácu.

Ako zistiť, či je pripojenie zabezpečené?

V programe Internet Explorer je v stavovom riadku zabezpečenia zobrazená ikona zámku Obrázok ikony Zámok. Stavový riadok zabezpečenia sa nachádza na pravej strane panela s adresou.

Certifikát, ktorý je použitý na šifrovanie pripojenia, môže obsahovať aj informácie o totožnosti vlastníka alebo organizácie, ktorá webovú lokalitu spravuje. Kliknutím na ikonu zámky zobrazíte totožnosť webovej lokality.

Prečo sa v pruhu Stav zabezpečenia zobrazujú rozdielne farby?

Keď navštívite webovú lokalitu, ktorá používa zabezpečené pripojenie, farba pruhu Stav zabezpečenia popisuje, či je certifikát platný a zobrazuje úroveň overenia, ktoré bolo vykonané certifikačnou organizáciou.

Nasledujúca tabuľka opisuje význam jednotlivých farieb v pruhu Stav zabezpečenia.

Farba
Vysvetlenie

Červená

Certifikát je neaktuálny, neplatný alebo obsahuje chybu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Informácie o chybách certifikátu

Žltá

Nemôže byť overená pravosť certifikátu alebo certifikačného úradu. Môže naznačovať problém s webovou lokalitou certifikačného úradu.

Biela

Certifikát má normálnu platnosť. Znamená to, že komunikácia medzi prehľadávačom a webovou lokalitou je šifrovaná. Certifikačný úrad nevydáva vyhlásenie o obchodných postupoch webovej lokality.

Zelená

Certifikát používa rozšírenú platnosť. Znamená to, že komunikácia medzi prehľadávačom a webovou lokalitou je šifrovaná a že certifikačný úrad potvrdil, že vlastníkom alebo prevádzkovateľom webovej lokality je podnikateľský subjekt legálne organizovaný podľa jurisdikcie zobrazenej na certifikáte a v pruhu Stav zabezpečenia. Certifikačný úrad nevydáva vyhlásenie o obchodných postupoch webovej lokality.

Musím svoje kontá online inovovať, ak chcem používať certifikáty s rozšíreným overením platnosti (Extended Validation - EV)?

Nie, ak chcete používať certifikáty EV, nie je potrebné informácie ani kontá online inovovať. Niektoré e-mailové správy sa snažia od vás neoprávnene získavať údaje alebo informácie týkajúce sa financií, a to tak, že vás upozorňujú na to, že potrebujete vaše konto inovovať na lepšie zabezpečenie pri používaní certifikátov EV.

Program Internet Explorer už podporuje certifikáty EV, takže nie je potrebný váš zásah. Ak vaša banka používa certifikáty EV, váš Panel s adresou bude zobrazený zelenou farbou. V prípade, že sa zelený Panel s adresou nezobrazí, webová lokalita nepoužíva certifikáty EV s rozšíreným overením platnosti.

Čo mám robiť v prípade, keď mám podozrenie, že webová lokalita sa snaží zavádzať ohľadom svojej totožnosti?

Ak si myslíte, že sa lokalita snaží zavádzať ohľadom svojej totožnosti, obráťte sa na certifikačný úrad, ktorého názov je zobrazený v certifikáte a v pruhu Stav zabezpečenia.

Ak má webová lokalita zabezpečené transakcie, znamená to, že sa môže bezpečne používať?

Nie je to zaručené. Zabezpečené (zašifrované) pripojenie nie je zárukou, že sa môže lokalita bezpečne používať. Zabezpečené pripojenie iba zaručuje totožnosť webovej lokality, založenú na údajoch, ktoré poskytla certifikačná spoločnosť. Osobné informácie by ste mali poskytovať iba tej webovej lokalite, ktorú poznáte a dôverujete jej. Informácie o rozhodovaní, či môžete dôverovať webovej lokalite, nájdete v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

Ako môžem zvýšiť bezpečnosť transakcií online?

Keďže bezpečnosť webu nie je zaručená, problémy spojené s ochranou osobných údajov a zabezpečenia online môžete minimalizovať aspoň používaním webových lokalít, ktoré poznáte a ktorým dôverujete. Program Internet Explorer nedokáže rozpoznať, či je vlastník webovej lokality dôveryhodný. Používajte lokality, ktoré ste už pred tým používali alebo ktoré vám odporučili dôveryhodní priatelia či rodinní príslušníci. V programe Internet Explorer taktiež zapnite funkciu Filter SmartScreen, ktorá pomôže identifikovať podvodnícke webové lokality. Ďalšie informácie o funkcií Filter SmartScreen v nájdete v téme Filter SmartScreen: najčastejšie otázky.

Čo znamená, keď mám súčasne zabezpečený aj nezabezpečený (zmiešaný) obsah?

Zabezpečený a nezabezpečený obsah alebo zmiešaný obsah znamená, že webová stránka sa pokúša zobraziť zložky súčasným použitím zabezpečených (HTTPS/SSL) aj nezabezpečených (HTTP) pripojení webového servera. Často sa to stáva na lokalitách internetových obchodov alebo finančných služieb, ktoré zobrazujú obrázky, reklamné prúžky alebo skripty pochádzajúce z nezabezpečeného servera.

Riziko zobrazovania zmiešaného obsahu je v tom, že nezabezpečená webová stránka alebo skript môže byť schopný pristupovať k informáciám obsiahnutým v zabezpečenom obsahu.

Poznámka

  • Program Internet Explorer používa na prístup k zabezpečeným stránkam šifrovaný protokol SSL (Secure Sockets Layer). Tieto stránky používajú predponu HTTPS, zatiaľ čo štandardné webové stránky používajú predponu HTTP.Potrebujete ďalšiu pomoc?