Ako zistím, či je bezdrôtová sieť zabezpečená?


Neexistuje žiadny spôsob, ako dosiahnuť úplné zabezpečenie pri práci v bezdrôtovej sieti. Existujú však určité preventívne opatrenia, ktoré môžete prijať, aby ste riziko zabezpečenia pri používaní bezdrôtovej siete znížili na minimum.

  • Vždy, keď je to možné, pripájajte sa len k bezdrôtovým sieťam, ktoré vyžadujú kľúč zabezpečenia siete, alebo poskytujú inú formu zabezpečenia, napríklad certifikát. Informácie odosielané cez tieto siete sú šifrované, čo môže pomôcť pri ochrane počítača pred neoprávneným prístupom. Keď zobrazíte dostupné bezdrôtové siete v okne Pripojenie na sieť, bezdrôtové siete, ktoré nemajú zapnuté zabezpečenie, budú označené ikonou žltého štítu.

    Obrázok okna Pripojenie na sieť, v ktorom je na nezabezpečenej sieti zobrazená ikona štítu
    Okno Pripojiť k sieti so zobrazením ikony štítu na nezabezpečenej sieti
  • Pred pripojením k bezdrôtovej sieti poskytovanej poskytovateľom internetových služieb, ako je napríklad verejná sieť v kaviarni alebo na letisku, si pozorne prečítajte prehlásenie o používaní osobných údajov a uistite sa, či ste správne pochopili, ktoré súbory sa ukladajú do počítača (ak sa nejaké ukladajú), a ktoré informácie zhromažďuje poskytovateľ siete z vášho počítača.

  • Ak sa pripojíte k sieti, ktorá nie je zabezpečená, pamätajte, že niekto, kto má k dispozícii tie správne nástroje, dokáže vidieť všetko, čo robíte, vrátane webových lokalít, ktoré navštívite, dokumentov, na ktorých pracujete, a mien používateľa a hesiel, ktoré používate. Keď máte počítač pripojený k takejto sieti, určite nepracujte s citlivými firemnými údajmi ani nenavštevujte miesta vo vašej podnikovej sieti, ktoré sú chránené heslom.Potrebujete ďalšiu pomoc?