Panel jazykov je panel s nástrojmi, ktorý sa automaticky zobrazí na pracovnej ploche po pridaní textových služieb, ako sú napríklad vstupné jazyky, rozloženia klávesnice, rozpoznávanie rukou písaného textu, rozpoznávanie reči alebo editory IME. Panel jazykov poskytuje rýchly spôsob zmeny vstupného jazyka alebo rozloženia klávesnice priamo z pracovnej plochy. Panel jazykov môžete presúvať na ľubovoľné miesto na obrazovke, minimalizovať ho na panel úloh alebo skryť.

Skupina tlačidiel a možnosti na paneli jazykov sa menia v závislosti od nainštalovaných textových služieb a softvérového programu, ktorý je práve aktívny. Napríklad program WordPad podporuje rozpoznávanie reči, no program Poznámkový blok rozpoznávanie reči nepodporuje. Ak sú spustené obidva programy, tlačidlá pre rozpoznávanie reči sa zobrazia, ak je aktívny program WordPad, ale zmiznú, keď sa aktívnym stane program Poznámkový blok.

Obrázok panela jazykov
Panel jazykov

Zobrazenie panela jazykov

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Panel jazykov.

    Po zobrazení panela jazykov naň môžete kliknúť pravým tlačidlom myši, čím sa zobrazia možnosti pre zmenu nastavení vrátane ukotvenia na paneli nástrojov alebo zobrazenia vo zvislom, a nie vo vodorovnom smere.

Poznámka

  • Ak panel jazykov nie je uvedený v ponuke Panely s nástrojmi, v počítači nie sú nainštalované viaceré vstupné jazyky. Je potrebné pridať ďalšie jazyky pomocou ovládacieho panela Miestneho a jazykového nastavenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie alebo zmena vstupného jazyka.

Skrytie alebo zavretie panela jazykov

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel jazykov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete panel jazykov zmenšiť na ikonu na paneli úloh, kliknite na položku Minimalizovať.

    • Kliknutím na položku Zavrieť panel jazykov vypnete panel jazykov a odstránite ho z pracovnej plochy. Zatvorením panela jazykov sa neodstránia žiadne textové služby.Potrebujete ďalšiu pomoc?