Knižnice zhromažďujú priečinky, ktoré sú uložené v rôznych umiestneniach, a vy ich tak môžete prehľadávať na jednom mieste. Tu nájdete odpovede na niektoré bežné otázky o knižniciach v systéme Windows 8.1Windows RT 8.1.

Zobraziť všetko

Kam sa stratili knižnice?

Stále sú tu a fungujú rovnako ako predtým, len sú na ľavej table Prieskumníka predvolene skryté. Po otvorení možnosti Pracovná plocha ich stále nájdete v časti Obľúbené položky. Ak prispôsobíte knižnice a chcete ich zobraziť na ľavej table, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť, potom na položku Navigačná tabla a potom vyberte možnosť Zobraziť knižnice.

Prečo sa pri zobrazení knižníc objavia dva priečinky Dokumenty?

Knižnice obsahujú priečinok Dokumenty vo vašom počítači, ako aj priečinok Dokumenty v službe OneDrive.

Ako pridať priečinok do knižnice?

V niektorých aplikáciách môžete prehľadávať počítač a vybrať priečinky, ktoré chcete pridať. Priečinky môžete pridať aj v Prieskumníkovi. Postup:

  1. Prejdite na priečinok, ktorý chcete pridať, a potom ho stlačte a podržte alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zahrnúť do knižnice a potom vyberte knižnicu, do ktorej chcete priečinok pridať.

Prečo nemôžem nájsť súbory v priečinku, ktorý bol nedávno zahrnutý do knižnice?

Bezprostredne po pridaní priečinka do knižnice môžu byť vyhľadávania a zobrazenia daného priečinka neúplné. Je to preto, lebo Windows daný priečinok stále indexuje.

Aké typy umiestnení sú podporované v knižniciach?

Priečinky do knižnice môžete pridávať z mnohých rôznych umiestnení.

Kde je priečinok uložený?
Možno ho zahrnúť do knižnice?

Na jednotke C alebo iných interných jednotkách v počítači

Áno.

Na CD alebo DVD disku.

Nie.

Na USB kľúči, SD karte, microSD karte alebo na prenosnom externom pevnom disku

Áno, ale súbory a priečinky budú dostupné len vtedy, ak budú zariadenie alebo jednotka pripojené.

V sieti

Áno, pokiaľ je sieťové umiestnenie indexované alebo bol priečinok sprístupnený v offline. (Pozrite si nasledujúcu otázku.)

V inom počítači v domácej skupine

Áno.

Na ukladacom zariadení pripojenom k sieti (NAS)

Nie.

Poznámka

  • Knižnice môžu obsahovať iba priečinky. Jednotlivé súbory ani ďalšie položky nemožno zahrnúť.

Čo sú verejné priečinky?

Ak ste počítač inovovali zo staršej verzie Windowsu, všetky knižnice budú obsahovať verejný priečinok. Verejné priečinky predstavujú pohodlný spôsob zdieľania súborov so všetkými používateľmi počítača alebo siete. Ak napríklad zdieľate počítač s ostatnými členmi rodiny, môžete všetky rodinné fotografie uložiť do priečinka Verejné obrázky, aby k nim mohli mať všetci členovia rodiny jednoduchý prístup a mohli ich pridávať, odstraňovať a upravovať.

Ako importovať fotografie a videá do knižnice?

Na importovanie fotografií a videí do knižnice Obrázky môžete používať aplikáciu Fotografie. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie fotografií a videí z fotoaparátu, telefónu alebo DVD disku

Ako môžem vytlačiť dokumenty v knižnici?

Dokument v knižnici môžete vytlačiť aj bez toho, že by ste ho otvorili. Ak to chcete urobiť, prejdite k dokumentu, stlačte ho a podržte alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť. Ak chcete vytlačiť viacero dokumentov naraz, vyberte všetky dokumenty, ktoré chcete vytlačiť, stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z nich a potom vyberte položku Tlačiť. V otvorenom dokumente môžete použiť príkaz tlače, ktorý sa zvyčajne nachádza v ponuke v hornej časti dokumentu. Takisto sa môžete pokúsiť stlačiť klávesovú skratku Ctrl + P.

Čo ak sa zobrazí hlásenie, že knižnica už nefunguje?

Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak došlo k poškodeniu knižnice. Tu je postup vyriešenia tohto problému:

  1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť, ťuknite alebo kliknite na navigačnú tablu a potom začiarknite políčko Zobraziť knižnice, ak nie je začiarknuté.

  3. Na ľavej table stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na položku Knižnice a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť predvolené knižnice.

Prečo sa zobrazila správa, že umiestnenie nemožno zahrnúť, pretože nie je indexované?

Táto správa sa zobrazí, ak sa pokúsite pridať sieťové umiestnenie, ktoré nie je indexované. Najjednoduchším spôsobom indexovania priečinka, aby ho bolo možné zahrnúť do knižnice, je povoliť v počítači offline súbory a sprístupniť sieťový priečinok offline. (V Prieskumníkovi ťuknite alebo kliknite na položku Domov, ťuknite alebo kliknite na položku Jednoduchý prístup a potom vyberte možnosť Vždy dostupné offline.) Keď to urobíte, súbory sa pridajú do indexu hľadania vo vašom počítači.

Prečo sa zobrazilo hlásenie o nedostupnosti niektorých funkcií knižnice pre nepodporované umiestnenia knižnice?

Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak ste pomocou aplikácie pridali do knižnice neindexovaný priečinok (napríklad sieťový priečinok). Vyhľadávanie, zoraďovanie aj filtrovanie v knižnice bude pomalé. Ak chcete, aby boli tieto úlohy rýchlejšie, odstráňte dané umiestnenie z knižnice. Ak je pre vás dôležité ponechať daný priečinok v knižnici, môžete vytvoriť novú knižnicu len pre daný priečinok, aby sa tým nespomaľovalo vyhľadávanie, zoraďovanie a filtrovanie v ostatných umiestneniach knižníc.Potrebujete ďalšiu pomoc?