Zoznam faktov a dátumov týkajúcich sa systému Windows

Posledná aktualizácia: august 2015

Každý Windows má životný cyklus. Životný cyklus sa začína vydaním produktu a končí sa ukončením poskytovania podpory. Informácie o dôležitých dátumoch životného cyklu vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa inovácie alebo zmeny softvérového vybavenia.

Ukončenie poskytovania podpory

Ukončenie poskytovania podpory označuje dátum, ku ktorému spoločnosť Microsoft prestane poskytovať automatické opravy, aktualizácie alebo online technickú podporu. Vtedy je potrebné skontrolovať, či máte nainštalovanú najnovšiu dostupnú aktualizáciu alebo balík Service Pack. Bez podpory spoločnosti Microsoft už nebudete dostávať aktualizácie zabezpečenia, ktoré slúžia na zlepšenie ochrany PC pred vírusmi, programami typu spyware a ďalšími škodlivými programami, ktoré môžu slúžiť na kradnutie osobných informácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Klientske operačné systémy Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack Ukončenie poskytovania bežnej podpory Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory
Klientske operačné systémy

Windows XP

Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack
Ukončenie poskytovania bežnej podpory

14. apríla 2009

Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory
Klientske operačné systémy

Windows Vista

Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack
Ukončenie poskytovania bežnej podpory

10. apríla 2012

Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory

11. apríla 2017

Klientske operačné systémy

Windows 7 *

Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack
Ukončenie poskytovania bežnej podpory

13. januára 2015

Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory

14. januára 2020

Klientske operačné systémy

Windows 8

Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack
Ukončenie poskytovania bežnej podpory

9. januára 2018

Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory

10. januára 2023

Klientske operačné systémy

Windows 10, vydaný v júli 2015 **

Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack

Neudáva sa

Ukončenie poskytovania bežnej podpory

13. októbra 2020

Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory

14. októbra 2025

* Poskytovanie podpory pre Windows 7 RTM bez balíkov Service Pack bolo ukončené 9. apríla 2013. Ak chcete naďalej prijímať podporu a aktualizácie, nezabudnite si ešte dnes nainštalovať Windows 7 Service Pack 1.

** Aktualizácie sú kumulatívne, súčasťou každej ďalšej aktualizácie sú aj všetky predchádzajúce aktualizácie. Zariadenie zostane podporované len po inštalácii najnovšej aktualizácie. Aktualizácie môžu obsahovať nové funkcie, opravy (zabezpečenia alebo iné, ktoré so zabezpečením nesúvisia) alebo kombináciu oboch možností. Nie všetky funkcie v rámci aktualizácie budú fungovať vo všetkých zariadeniach. Zariadenie nemusí mať možnosť prijímať aktualizácie v prípade, že je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo sa naň z iného dôvodu nevzťahuje obdobie poskytovania podpory výrobcu OEM. Dostupnosť aktualizácií sa môže líšiť, napríklad v závislosti od krajiny, oblasti, pripojenia k sieti, mobilného operátora (napríklad pri zariadeniach s možnosťou prijímania mobilného signálu) alebo funkcií hardvéru (vrátane voľného miesta na disku).

Ukončenie poskytovania podpory: otázky a odpovede

Zobraziť všetko

Aký je rozdiel medzi bežnou a rozšírenou podporou?

  • Bežná podpora: spoločnosť Microsoft ponúka bežnú podporu minimálne 5 rokov od dátumu všeobecnej dostupnosti produktu. Ak si napríklad kúpite novú verziu systému Windows a o päť rokov neskôr vyjde ďalšia verzia, prechádzajúca verzia bude podporovaná ešte nasledujúce dva roky.

  • Rozšírená podpora: spoločnosť Microsoft ponúka rozšírenú podporu minimálne 5 rokov od dátumu všeobecnej dostupnosti produktu.

Ďalšie podrobnosti o rozdieloch medzi bežnou a rozšírenou podporou nájdete v téme Najčastejšie otázky o zásadách životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Čo robiť, keď sa verzia systému Windows, ktorú používam, blíži k dátumu ukončenia poskytovania podpory?

Môžete si nainštalovať najnovšiu dostupnú aktualizáciu alebo balík Service Pack, prípadne môžete inovovať na novšiu verziu systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo znamená, že moja verzia systému Windows už nie je podporovaná?

Aký vplyv bude mať koniec podpory pre Windows XP na moju firmu?

Zistite, prečo spoločnosť Microsoft ukončila podporu pre Windows XP SP3 a Office 2003, čo to pre vás znamená a ako môžete získať prístup k všetkým nástrojom, ktoré máte k dispozícii, aby ste mohli začať s migráciou.

Ukončenie predaja

Ukončenie predaja označuje dátum, ku ktorému sa konkrétna verzia systému Windows prestane dodávať maloobchodným predajcom alebo výrobcom OEM. Výrobcami OEM sú napríklad spoločnosti Dell a Toshiba – výrobcovia PC, ktorí často predinštalujú Windowsdo svojich produktov.

V tejto tabuľke sú uvedené dátumy ukončenia predaja konkrétnych operačných systémov Windows.

Klientske operačné systémy a aktualizácie Dátum všeobecnej dostupnosti Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru * Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows
Klientske operačné systémy a aktualizácie

Windows XP

Dátum všeobecnej dostupnosti

31. decembra 2001

Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru *

30. júna 2008

Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows

22. októbra 2010

Klientske operačné systémy a aktualizácie

Windows Vista

Dátum všeobecnej dostupnosti

30. januára 2007

Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru *

22. októbra 2010

Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows

22. októbra 2011

Klientske operačné systémy a aktualizácie

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

Dátum všeobecnej dostupnosti

22. októbra 2009

Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru *

31. októbra 2013

Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows

31. októbra 2014

Klientske operačné systémy a aktualizácie

Windows 7 Professional

Dátum všeobecnej dostupnosti

22. októbra 2009

Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru *

31. októbra 2013

Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows

Ešte nie je určené **

Klientske operačné systémy a aktualizácie

Windows 8

Dátum všeobecnej dostupnosti

26. októbra 2012

Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru *

31. októbra 2014

Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows

Ešte nie je určené

Klientske operačné systémy a aktualizácie

Windows 8.1

Dátum všeobecnej dostupnosti

18. októbra 2013

Koniec predaja maloobchodnej verzie softvéru *

1. september 2015

Koniec predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows

Ešte nie je určené

* Keď nastane dátum ukončenia predaja pre maloobchodnú verziu softvérového produktu, daný softvér je stále možné kúpiť prostredníctvom výrobcov OEM (spoločnosti, ktorá vyrobila PC), a to až do dátumu ukončenia predaja pre PC s predinštalovaným systémom Windows.

** Spoločnosť Microsoft oznámi dátum ukončenia predaja rok vopred.

Ukončenie predaja: otázky a odpovede

Zobraziť všetko

Ako dlho môžu výrobcovia OEM predávať zariadenia s nainštalovanou predchádzajúcou verziou systému Windows?

Keď spoločnosť Microsoft uvedie novú verziu systému Windows, umožníme výrobcom OEM predávať PC s predinštalovanými predchádzajúcimi verziami ešte ďalšie dva roky od dátumu uvedenia novej verzie, ak neuvedieme inak. Niektoré verzie OEM systémov Windows zahŕňajú práva na prechod na staršiu verziu (ako je uvedené v licenčných podmienkach softvéru). Práva na prechod na staršiu verziu umožňujú používať namiesto predinštalovaného licencovaného softvéru v novom PC prechádzajúcu verziu systému Windows. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Práva na prechod na staršiu verziu.

Ako dlho môžu maloobchodní predajcovia predávať predchádzajúcu verziu systému Windows?

Maloobchodným predajcom umožníme predávať predchádzajúcu verziu systému Windows ešte rok po vydaní novej verzie.

Ako dlho budú k dispozícii multilicencie na predchádzajúcu verziu systému Windows?

Pre multilicenčné programy budú licencie dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu po skončení všeobecnej dostupnosti. Všeobecná dostupnosť licencií na predchádzajúcu verziu systému Windows sa ukončí ihneď po sprístupnení novej verzie, prípadne podľa toho, ako určí spoločnosť Microsoft. Sprístupníme však médiá pre aktuálnu verziu, ako aj pre predchádzajúce dve verzie.

Balíky Service Pack a aktualizácie

Balíky Service Pack a aktualizácie sú súčasťou procesu udržiavania systémov Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 v aktualizovanom stave. Balíky Service Pack sú kombináciou najnovších aktualizácií a opráv v jednom balíku alebo súbore na stiahnutie. Balík Service Pack môže zahŕňať vylepšenia zabezpečenia a výkonu, ako aj podporu pre nové typy hardvéru. Ak chcete nainštalovať najnovší balík Service Pack pre Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 alebo nainštalovať najnovšiu aktualizáciu pre Windows 8, navštívte centrum balíkov Service Pack.

Operačné systémy stolných počítačov Dátum dostupnosti Ukončenie poskytovania podpory
Operačné systémy stolných počítačov

Windows XP SP1

Dátum dostupnosti

30. augusta 2002

Ukončenie poskytovania podpory

10. októbra 2006

Operačné systémy stolných počítačov

Windows XP SP2

Dátum dostupnosti

17. septembra 2004

Ukončenie poskytovania podpory

13. júla 2010

Operačné systémy stolných počítačov

Windows XP SP3

Dátum dostupnosti

21. apríla 2008

Ukončenie poskytovania podpory

8. apríla 2014

Operačné systémy stolných počítačov

Windows Vista SP1

Dátum dostupnosti

4. februára 2008

Ukončenie poskytovania podpory

12. júla 2011

Operačné systémy stolných počítačov

Windows Vista SP2

Dátum dostupnosti

26. mája 2009

Ukončenie poskytovania podpory
Operačné systémy stolných počítačov

Windows 7 SP1

Dátum dostupnosti

22. februára 2011

Ukončenie poskytovania podpory
Operačné systémy stolných počítačov

Windows 8.1

Dátum dostupnosti

18. októbra 2013

Ukončenie poskytovania podpory
Operačné systémy stolných počítačov

Windows 10, vydaný v júli 2015

Dátum dostupnosti

Neudáva sa

Ukončenie poskytovania podpory

Neudáva sa

Balíky Service Pack a aktualizácie: otázky a odpovede

Zobraziť všetko

Aká je politika podpory pre balíky Windows Service Pack?

Pre Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 sa podpora končí 24 mesiacov po ďalších vydaniach balíkov Service Pack alebo s ukončením životného cyklu podpory produktu (podľa toho, čo príde skôr). Ak používate softvér bez najnovších balíkov Service Pack, nedostanete ponuku na aktualizácie zabezpečenia alebo iné, ktoré so zabezpečením nesúvisia, hoci budete dostávať ponuky na predtým existujúce aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Politika technickej podpory životného cyklu balíkov Service Pack.

Ak verzia systému Windows ponúka pravidelné oznámenia o aktualizáciách, znamená to, že je v počítači nainštalovaný balík Service Pack?

Nemusí to tak byť. Oznámenia o aktualizáciách znamenajú, že softvér ešte nedosiahol svoj dátum ukončenia podpory. Ak chcete zistiť, či je v počítači nainštalovaný balík Service Pack, prečítajte si informácie na našej stránke Windows Update . Ak chcete nainštalovať najnovšie balíky Windows Service Pack, navštívte Centrum balíkov Service Pack.

Kde sa nachádzajú informácie o podpore balíkov Service Pack pre produkty systému Windows Server?

Informácie o podpore pre balíky Service Pack nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Serverové operačné systémy Predchádzajúce balíky Service Pack Aktuálny balík Service Pack a dátum dostupnosti Ďalšia aktualizácia a odhadovaný dátum dostupnosti
Serverové operačné systémy

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server a Datacenter Server

Predchádzajúce balíky Service Pack

SP3 alebo staršia verzia

Aktuálny balík Service Pack a dátum dostupnosti

SP4
26. júna 2003

Súhrnná aktualizácia č. 1 pre balík SP4
28. júna 2005

Ďalšia aktualizácia a odhadovaný dátum dostupnosti

Podpora pre Windows 2000 sa skončila 13. júla 2010. Spoločnosť Microsoft už nevydáva verejné mesačné aktualizácie zabezpečenia ani balíky Service Pack.

Serverové operačné systémy

Windows Server 2003

Predchádzajúce balíky Service Pack

SP1

Aktuálny balík Service Pack a dátum dostupnosti

SP2
13. marca 2007

Ďalšia aktualizácia a odhadovaný dátum dostupnosti

Žiadne ďalšie aktualizácie sa neplánujú

Serverové operačné systémy

Windows Server 2008

Predchádzajúce balíky Service Pack

SP1
(Windows Server 2008 bol vydaný s balíkom SP1)

Aktuálny balík Service Pack a dátum dostupnosti

SP2
26. mája 2009

Ďalšia aktualizácia a odhadovaný dátum dostupnosti

Ešte nie je určené

Serverové operačné systémy

Windows Server 2008 R2

Predchádzajúce balíky Service Pack

Nevzťahuje sa

Aktuálny balík Service Pack a dátum dostupnosti

SP1
22. februára 2011

Ďalšia aktualizácia a odhadovaný dátum dostupnosti

Ešte nie je určené

Práva na prechod na staršiu verziu systému Windows

Na využívanie predchádzajúcich verzií softvéru Windows v PC s novšími verziami môžu zákazníci získať licenciu na práva na prechod na staršiu verziu. Práva na prechod na staršiu verziu sa budú líšiť v závislosti od toho, či bol softvér nadobudnutý prostredníctvom multilicenčných programov, od výrobcu OEM alebo ako balík FPP. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto právach, pozrite si pokyny k licencovaniu práv na prechod na staršiu verziu.