Počúvanie hudby v aplikácii Windows Media Center


Väčšine ľudí pri pomyslení na aplikáciu Windows Media Center napadne pozeranie a nahrávanie televízneho vysielania. Vedeli ste však, že aplikácia Media Center je tiež skvelým nástrojom na počúvanie hudby?

Aplikáciu Windows Media Center môžete používať na prehrávanie obľúbených skladieb, vytváranie zoznamov skladieb vhodných na párty, a dokonca aj na pozeranie prezentácie vytvorenej z vašich obrázkov s pustenou hudbou.

Obrázok možnosti knižnice hudby v aplikácii Windows Media Center
Prístup k hudbe v aplikácii Windows Media Center

Aplikácia Media Center sa najlepšie používa s kompatibilným diaľkovým ovládačom aplikácie Media Center. Ak nemáte diaľkový ovládač aplikácie Media Center, môžete sa posúvať vo svojej kolekcii digitálnych médií doľava alebo doprava pomocou myši, ktorú posuniete k príslušnému okraju obrazovky, alebo pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava na klávesnici.

Zobraziť všetko

Vyhľadanie a prehratie hudby

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku Knižnica hudby.

 3. Kliknite na zoskupenie (napríklad na Albumy alebo Interpreti) a potom kliknite na hudbu, ktorú chcete počúvať.

 4. Vyhľadajte skladbu, album alebo zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať, a kliknite na položku Prehrať.

Tipy

 • Ak už prehrávate nejakú hudbu a chcete do zoznamu (frontu) s prehrávaným výberom pridať skladbu, album alebo zoznam skladieb na prehratie po skončení aktuálne prehrávanej hudby, kliknite pravým tlačidlom na požadovanú položku a potom kliknite na položku Pridať do zoznamu skladieb.

 • Ak chcete vyhľadávať v knižnici hudby na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center, posuňte sa na položku Hudba, posuňte sa doprava, kliknite na položku Hľadať a potom zadajte kritériá hľadania.

Hodnotenie a prehrávanie obľúbenej hudby

Jednotlivé skladby môžete ohodnotiť, aby ste mali prehľad vo svojich obľúbených položkách a mohli si prehrať iba svoju obľúbenú hudbu.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Hudba a možnosť Knižnica hudby.

 3. Kliknite na položku Skladby, kliknite pravým tlačidlom na skladbu, ktorú chcete ohodnotiť, a potom kliknite na tlačidlo Hodnotenie (päť hviezdičiek v rade za sebou) toľkokrát, kým sa nezobrazí požadované hodnotenie.

 4. Kliknite na zelené spúšťacie tlačidlo Obrázok zeleného tlačidla Štart v aplikácii Windows Media Center na návrat na úvodnú obrazovku aplikácie Windows Media Center, posuňte sa na položku Hudba a potom kliknite na položku Prehrať obľúbené položky.

  V predvolenom nastavení aplikácia Media Center určuje, ktoré skladby sú vaše obľúbené, na základe hodnotení. Ak chcete zmeniť nastavenie obľúbenej hudby, posuňte sa na úvodnej obrazovke aplikácie Media Center na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku Hudba, na položku Obľúbená hudba, vykonajte požadované úpravy a potom kliknite na položku Uložiť.

Zobrazenie obľúbených obrázkov počas prehrávania hudby

Zo svojich obľúbených obrázkov si môžete vytvoriť špeciálnu prezentáciu, ktorá sa zobrazí počas prehrávania hudby.

 1. Počas prehrávania hudby sa posuňte na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Prehráva sa a potom kliknite na ikonu.

 2. Kliknite na položku Prehrať obrázky a spustí sa prezentácia s vašimi obľúbenými obrázkami.

Poznámka

Zobrazenie a úprava zoznamu (frontu) skladieb

 1. Pri prehrávaní hudby prejdite na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Prehráva sa a kliknite na ikonu.

 2. Kliknite na položku Zobraziť zoznam skladieb, potom na položku Upraviť zoznam a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete presunúť skladbu v zozname nahor alebo nadol, kliknite na šípku nahorObrázok šípky nahor alebo na šípku nadolObrázok šípky nadol.
  • Ak chcete odstrániť skladbu zo zoznamu, kliknite na tlačidlo OdstrániťObrázok tlačidla Odstrániť.
 3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Uloženie zoznamu (frontu) prehrávaných skladieb ako zoznamu skladieb

Skladby zaradené do frontu v zozname prehrávaných skladieb si môžete uložiť ako trvalý zoznam skladieb, ktorý si môžete nabudúce znovu prehrať. Zoznamy skladieb predstavujú úžasný spôsob ako si vychutnať počúvanie. Pri vytváraní zoznamov skladieb je možné zoskupiť ľubovoľnú kombináciu skladieb do zoznamu, ktorý sa dá rýchlo prehrať alebo napáliť na disk CD. Informácie o napaľovaní hudby sa nachádzajú v téme Napaľovanie disku CD alebo DVD v aplikácii Windows Media Center.

 1. Po pridaní hudby do zoznamu prehrávaných skladieb sa posuňte na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Prehráva sa a potom kliknite na ikonu.

 2. Kliknite na položku Zobraziť zoznam a potom kliknite na položku Uložiť ako zoznam skladieb.

 3. Zadajte názov zoznamu skladieb a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Po uložení zoznamu (frontu) prehrávaných skladieb ako zoznamu skladieb sa front pridá do skupiny zoznamov skladieb. Prístup k svojim zoznamom skladieb získate v okne Knižnica hudby v časti Zoznamy skladieb.

Odstránenie hudby z počítača

Ak odstránite z aplikácie Media Center skladbu, album alebo zoznam skladieb, daná položka sa natrvalo odstráni z knižnice hudby aj z počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Hudba a možnosť Knižnica hudby.

 3. Kliknite na položku Album, Skladba alebo Zoznam skladieb, kliknite pravým tlačidlom na názov a potom kliknite na položku Odstrániť.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Zapnutie vizualizácií počas prehrávania hudby

 1. Počas prehrávania hudby sa posuňte na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Prehráva sa a potom kliknite na ikonu.

 2. Kliknite na tlačidlo Vizualizácia.

Tip

 • Medzi rôznymi vizualizáciami môžete prechádzať pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava na klávesnici.

Spustenie vizualizácie vždy pri spustení hudby

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Hudba.

 3. Kliknite na položku Možnosti stránky Prehráva sa a potom začiarknite políčko Automaticky spúšťať vizualizácie.

 4. V časti Počas vizualizácií zobrazovať informácie o skladbách vyberte možnosť a kliknite na položku Uložiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?