Počúvanie rádia v aplikácii Windows Media Center


V aplikácii Windows Media Center môžete počúvať rádio FM a naladiť si obľúbené stanice.

Obrázok obrazovky s rozhlasovou stanicou FM
Počúvanie rádia FM v aplikácii Media Center

Na počúvanie rádia FM v aplikácii Media Center potrebujete kartu FM, ktoré je pripojená k počítaču alebo nainštalovaná do počítača, a anténu pripojenú ku karte na príjem signálu. Karty FM sa veľmi podobajú televíznym kartám. Mnohé televízne karty majú integrované aj karty FM.

Ďalšie informácie o počúvaní rádia vrátane nastavenia karty FM sa nachádzajú v téme Rádio v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Vyhľadávanie a počúvanie rádiovej stanice FM

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Hudba, kliknite na položku Rádio a potom kliknite na položku Rádio FM.

 3. Ak chcete, aby sa v aplikácii Media Center vyhľadali rozhlasové stanice, v položke Hľadať alebo Naladiť kliknutím na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus nájdete stanice, ktoré sú k dispozícii. Ak poznáte frekvenciu stanice, zadajte jej číslo pomocou numerickej klávesnice alebo diaľkového ovládača aplikácie Media Center.
 4. Keď rádio hrá, pohnite myšou, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, potom urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na tlačidlo PozastaviťObrázok tlačidla Pozastaviť dočasne pozastavte rádiovú stanicu. Keď chcete pokračovať v prehrávaní, kliknite na tlačidlo PrehraťObrázok tlačidla Prehrať.
  • Kliknutím na položku Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť dozadu sa vráťte niekoľko sekúnd a kliknutím na položku Preskočiť dopreduObrázok tlačidla Preskočiť dopredu sa posuňte dopredu.
  • Hlasitosť zvýšite alebo znížite pomocou tlačidla na zvýšenie hlasitostiObrázok tlačidla na zvýšenie hlasitosti alebo zníženie hlasitostiObrázok tlačidla na zníženie hlasitosti. Ak chcete zvuk zapnúť alebo vypnúť, kliknite na tlačidlo StlmiťObrázok tlačidla Stlmiť.
  • Na prechod naladenými stanicami kliknite na tlačidlo na prepnutie na kanál s nižším číslomObrázok tlačidla na zníženie kanálu alebo tlačidlo na prepnutie na kanál s vyšším číslomObrázok tlačidla na zvýšenie kanálu.
 5. Po dopočúvaní rádia pohnite myšou a kliknite na tlačidlo ZastaviťObrázok tlačidla Zastaviť.

Vytváranie naladených staníc rádiových staníc vo formáte FM

 1. Na obrazovke Rádio FM nájdite rádiovú stanicu, kde nie je nič naladené.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako naladenú stanicu, zadajte názov rádiovej stanice a kliknite na položku Uložiť.

Úprava alebo odstránenie existujúcej naladenej stanice

 1. Na obrazovke Rádio FM kliknite na naladené stanice.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na naladenú stanicu, ktorú chcete upraviť, potom kliknite na položku Upraviť a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na zmenu názvu stanice zadajte nový názov a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Na odstránenie stanice kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na možnosť Áno.

Vyhľadávanie a počúvanie internetových rádiových staníc

Okrem rádia FM môžete počúvať aj internetové rádiové stanice. Programy niektorých internetových rádiových staníc sú dostupné iba po predplatení.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Doplnky a potom kliknite na položku Preskúmať.

 3. Na zobrazenie zoznamu dostupných internetových rádiových partnerov kliknite na položku Hudba a rádio.

 4. Kliknite na internetovú rádiovú stanicu a postupujte podľa pokynov.

  Poznámka

  • Dostupnosť internetových rádiových staníc vrátane staníc zobrazujúcich sa na stránke Preskúmať sa bude líšiť na základe oblasti alebo krajiny, v ktorej sa nachádzate.Potrebujete ďalšiu pomoc?