Jednoduchšie používanie klávesnice


Na ovládanie myši a zjednodušenie zadávania klávesových skratiek môžete použiť klávesnicu.

Tieto nastavenia môžete upraviť na stránke Uľahčiť používanie klávesnice v Centre zjednodušenia prístupu.

 1. Otvorte stránku Uľahčiť používanie klávesnice kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Uľahčiť používanie klávesnice.

 2. Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

  • Zapnúť funkciu Klávesy myši. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Klávesy myši pri prihlásení do systému Windows. Namiesto myši môžete na pohyb ukazovateľa použiť klávesy so šípkou na klávesnici alebo na numerickej klávesnici.

  • Zapnúť funkciu Jedným prstom. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Jedným prstom pri prihlásení do systému Windows. Ak zapnete funkciu Jedným prstom a upravíte nastavenia, namiesto stláčania kombinácie troch klávesov (napríklad stlačenie kombinácie klávesov Ctrl, Alt a Delete na prihlásenie do systému Windows) môžete použiť iba jediný kláves. Takýmto spôsobom môžete stlačiť modifikačný kláves a ponechať ho v aktívnom stave až do stlačenia ďalšieho klávesu.

  • Zapnúť funkciu Signál prepnutia. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Signál prepnutia pri prihlásení do systému Windows. Funkcia Signál prepnutia umožňuje prehrať tón upozornenia pri každom stlačení klávesov Caps Lock, Num Lock alebo Scroll Lock. Tieto upozornenia môžu zabrániť frustrácii z nepozorného stlačenia klávesu.

  • Zapnúť funkciu Filtrovanie klávesov. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Filtrovanie klávesov pri prihlásení do systému Windows. Systém Windows môžete nastaviť tak, aby ignoroval klávesy stlačené v rýchlom poradí alebo neúmyselné stlačenie klávesov.

  • Podčiarkovať klávesové skratky a prístupové klávesy. Táto možnosť uľahčuje prístup pomocou klávesov v dialógových oknách zvýraznením prístupových klávesov pre ovládacie prvky, ktoré sú súčasťou okien. Ďalšie informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky.

  • Umožňuje zabrániť automatickému usporiadaniu okien po ich presunutí k okraju obrazovky. Táto možnosť zabraňuje automatickej zmene veľkosti a ukotveniu okien na stranách obrazovky pri ich presunutí do tejto oblasti.Potrebujete ďalšiu pomoc?