Spustenie starších programov v tejto verzii Windowsu


Väčšina programov vytvorených pre systém Windows Vista pracuje aj v tejto verzii systému Windows, niektoré staršie programy však môžu pracovať veľmi pomaly alebo nepracovať vôbec. Ak program vytvorený pre staršiu verziu systému Windows nepracuje správne, skúste zmeniť nastavenie kompatibility daného programu manuálne alebo pomocou Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov.

Pozrite si toto video a naučte sa spustiť staršie programy v tejto verzii systému Windows. (1:26)

Ak sa problém nevyrieši zmenou nastavenia, prejdite na webovú lokalitu výrobcu programu a zistite, či neexistuje aktualizácia tohto programu.

Upozornenie

  • Nepoužívajte Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov na staršie antivírusové programy, diskové pomôcky alebo iné systémové programy, pretože by to mohlo spôsobiť stratu údajov alebo ohroziť zabezpečenie.

Postup spustenia Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov

  1. Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Programy kliknite na položku Spustiť programy vytvorené pre predchádzajúce verzie systému Windows.

  2. Postupujte podľa pokynov poradcu.

Ak nemôžete nainštalovať program, vložte inštalačný disk daného programu a pomocou poradcu vyhľadajte inštalačný súbor daného programu, zvyčajne s názvom Setup.exe, Install.exe a pod. Poradca nie je zostavený tak, aby spolupracoval s programami, ktoré majú príponu názvu súboru .msi.

Tip

  • Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov môžete tiež otvoriť kliknutím pravým tlačidlom na ikonu alebo odkaz programu a následným kliknutím na položku Riešiť problémy s kompatibilitou.

Manuálna zmena nastavenia kompatibility

Ak chcete zmeniť nastavenie kompatibility pre program manuálne, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu daného programu, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Kompatibilita.

Nastavenie Popis
Nastavenie

Režim kompatibility

Popis

Spustí program použitím nastavení z predchádzajúcej verzie systému Windows. Toto nastavenie použite, ak viete, že daný program je určený pre konkrétnu predchádzajúcu verziu systému Windows (alebo v nej pracoval).

Nastavenie

Spustiť v režime 256 farieb

Popis

Použije v programe obmedzenú množinu farieb. Niektoré staršie programy sú navrhnuté na používanie menšieho počtu farieb.

Nastavenie

Spustiť s nastavením rozlíšenia obrazovky 640 × 480

Popis

Spustí program v okne s menšími rozmermi. Toto nastavenie použite, ak sa grafické používateľské rozhranie zobrazuje alebo vykresľuje nesprávne.

Nastavenie

Vypnúť vizuálne motívy

Popis

Vypne v programe motívy. Toto nastavenie použite, ak sa v programe vyskytnú problémy s ponukami alebo tlačidlami v záhlaví okna.

Nastavenie

Zakázať skladanie pracovnej plochy

Popis

Vypne priehľadnosť a ďalšie rozšírené funkcie zobrazenia. Toto nastavenie použite, ak sa okno posúva nepravidelne alebo sa vyskytnú iné problémy so zobrazením.

Nastavenie

Vypnúť škálovanie zobrazenia pri vysokých nastaveniach DPI

Popis

Vypne automatickú zmenu okien programov, ak sa používa písmo s väčšou mierkou veľkosti. Toto nastavenie použite, ak písma s väčšou mierkou veľkosti nezodpovedajú vzhľadu programu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Nastavenie

Úroveň oprávnení

Popis

Umožňuje spustiť program ako správca. Niektoré programy vyžadujú na svoju správnu činnosť oprávnenia správcu. Ak nie ste prihlásení ako správca, táto voľba nie je dostupná.

Nastavenie

Zmena nastavenia pre všetkých používateľov

Popis

Umožňuje vybrať nastavenia, ktoré sa použijú pre všetkých používateľov počítača.

Identifikácia článku: MSW700015