Zväčšenie položiek zobrazených na obrazovke (zväčšovacie sklo)


Pomocou zväčšovacieho skla, ktoré je súčasťou Centra zjednodušenia prístupu, sa zväčšujú rozličné časti obrazovky. Ak ho chcete otvoriť rýchlo, kliknite na tlačidlo Štart a zadajte slovné spojenie zväčšovacie sklo.

Môžete tiež zmeniť rozlíšenie obrazovky, pomocou ktorého sa upravuje jasnosť, veľkosť, ako aj množstvo vecí, ktoré sa nachádzajú na monitore počítača. Ďalšie informácie o úprave rozlíšenia obrazovky sa nachádzajú v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Poznámky

 • Ak chcete mať zväčšovacie sklo poruke, môžete ho pripnúť na panel úloh. Ďalšie informácie o pripínaní sa nachádzajú v téme Pripnutie programu na panel úloh.

 • Ak chcete zväčšovacie sklo vypnúť, stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + kláves Esc.

K dispozícii sú tri režimy zväčšovacieho skla:

 • Režim zobrazenia na celú obrazovku. V režime zobrazenia na celú obrazovku sa zväčšuje celá obrazovka. Na základe veľkosti obrazovky a vybratej úrovne priblíženia sa nemusia zobraziť všetky obrazovky naraz.

 • Režim šošovky. V režime šošovky sa zväčšuje len oblasť okolo ukazovateľa myši. Pri posúvaní ukazovateľom myši sa zväčšovaná oblasť obrazovky pohybuje spolu s ukazovateľom.

 • Režim ukotvenia. V režime ukotvenia sa zväčšuje iba časť obrazovky a zvyšok obrazovky zostáva nezmenený. Používateľ vyberá oblasť, ktorá oblasť obrazovky sa zväčší.

Poznámka

 • Režim zobrazenia na celú obrazovku a režim šošovky sú k dispozícii iba v rámci rozhrania Aero. Ak počítač nepodporuje rozhranie Aero alebo ak nepoužívate motív rozhrania Aero‌ , zväčšovacie sklo bude fungovať iba v režime ukotvenia.

Pozrite si video a zistite, ako zväčšiť zobrazenie položiek na obrazovke. (1:56)

Zväčšenie položiek zobrazených na obrazovke

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na režim, ktorý chcete používať.

 3. Presuňte ukazovateľ na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť.

Poznámky

 • V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete rýchlo zobraziť ukážku celej pracovnej plochy kliknutím na ponuku Zobrazenia a následným kliknutím na položku Ukážka na celú obrazovku.

 • Zoznam klávesových skratiek, ktoré možno používať so zväčšovacím sklom, sa nachádza v téme Klávesové skratky.

Zobraziť všetko

Výber miesta zaostrenia zväčšovacieho skla

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo MožnostiObrázok tlačidla Možnosti a potom vyberte požadovanú možnosť:
  Možnosť Popis
  Možnosť

  Sledovať ukazovateľ myši

  Popis

  Zobrazuje oblasť okolo ukazovateľa myši v okne zväčšovacieho skla. Po vybratí tejto možnosti môžete určiť, či sa má okno zväčšovacieho skla posúvať pri priblížení ukazovateľa myši alebo keď sa ukazovateľ myši dotkne okraja okna zväčšovacieho skla.

  Možnosť

  Sledovať označenie na klávesnici

  Popis

  Zobrazí oblasť okolo ukazovateľa, keď stlačíte kláves Tab alebo klávesy so šípkami.

  Možnosť

  Zväčšovacie sklo sleduje kurzor na písanie textu

  Popis

  Zobrazuje oblasť okolo písaného textu.

Zmena úrovne priblíženia

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Úloha Postup
  Úloha

  Priblížiť

  Postup
  Kliknite na položku Priblížiť  Obrázok tlačidla Priblížiť alebo stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + znamienko plus.
  Úloha

  Vzdialiť

  Postup
  Kliknite na položku Vzdialiť  Obrázok tlačidla Vzdialiť alebo stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + znamienko mínus.

Nastavenie prírastkov priblíženia

Prírastok priblíženia určuje, ako rýchlo zväčšovacie sklo približuje a vzďaľuje.

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo MožnostiObrázok tlačidla Možnosti a potom posunutím jazdca upravte mieru priblíženia. Posunutím jazdca doľava bude zväčšovacie sklo približovať pomalšie a s menšími zmenami medzi úrovňami priblíženia. Posunutím jazdca doprava bude zväčšovacie sklo približovať rýchlejšie a s väčšími zmenami medzi úrovňami priblíženia.

Nastavenie veľkosti šošovky

Pri používaní režimu šošovky môžete upraviť veľkosť šošovky zväčšovacieho skla.

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo MožnostiObrázok tlačidla Možnosti a potom v časti Veľkosť šošovky zväčšovacieho skla posunutím jazdcov upravte veľkosť šošovky zväčšovacieho skla. Veľkosť šošovky sa okamžite zmení. Upravte ju podľa potreby.

Poznámky

 • Možnosti veľkosti šošovky sa zobrazujú len v režime šošovky.

 • Veľkosť šošovky môžete rýchlo zmeniť stlačením klávesov Ctrl + Alt + R a potom posúvajte ukazovateľ nahor alebo nadol, ak chcete zmeniť jeho výšku, alebo doľava alebo doprava, ak chcete zmeniť jeho šírku.

Zapnutie inverzie farieb

Zapnutím inverzie farieb sa zvýši kontrast medzi položkami na obrazovke, vďaka čomu sa môže zlepšiť čitateľnosť informácií na obrazovke.

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo MožnostiObrázok tlačidla Možnosti a začiarknite políčko Zapnúť inverziu farieb.

Zobrazenie panela s nástrojmi nástroja Zväčšovacie sklo

Keď zväčšovacie sklo začnete používať, panel s nástrojmi zväčšovacieho skla sa skryje, aby nezavadzal, môžete ho však opäť zobraziť.

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Po otvorení zväčšovacieho skla kliknite na ikonu lupy na obrazovkeObrázok ikony zväčšovacieho skla alebo kliknite na ikonu zväčšovacieho skla na paneli úloh.