Zjednodušenie čitateľnosti textu použitím písma ClearType


Technológia písma ClearType zobrazuje text na obrazovke s takmer rovnakou ostrosťou a jasnosťou, akou sa vyznačuje text vytlačený na papieri. V tejto verzii systému Windows je predvolene zapnutá.

Ak chcete naplno využiť technológiu ClearType, potrebujete vysokokvalitný monitor s plochou obrazovkou, napríklad displej LCD alebo plazmovú obrazovku. Určité zlepšenie čitateľnosti pomocou technológie ClearType môžete získať aj na monitore CRT.

Pozrite si toto video a naučte sa zjednodušiť čitateľnosť textu použitím písma ClearType. (1:42)

Zapnutie technológie ClearType

  1. Ak chcete otvoriť okno Ladenie textu technológie ClearType, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text cleartype a potom kliknite na položku Upraviť text technológie ClearType.

  2. Na prvej strane ladenia začiarknite políčko Zapnúť technológiu ClearType, kliknite na položku Ďalej a ďalej klikajte na položku Ďalej, až kým sa nedostanete na poslednú stránku.

  3. V poslednom okne programu na ladenie kliknutím na tlačidlo Dokončiť zapnite technológiu ClearType. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

  • Na zaistenie optimálneho fungovania technológie ClearType by ste mali mať videokartu a monitor s podporou nastavenia aspoň 256 farieb. Najlepšie výsledky dosiahnete s nastavením High color (24 bitov) alebo Highest color (32 bitov).

Naladenie technológie ClearType

Ladenie písma ClearType môžete použiť na upravenie čitateľnosti textu na obrazovke podľa vlastných preferencií.

  1. Ak chcete otvoriť okno Ladenie textu technológie ClearType, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text cleartype a potom kliknite na položku Upraviť text technológie ClearType.

  2. Uistite sa, že je začiarknuté políčko vedľa položky Zapnúť technológiu ClearType a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Na každej stránke kliknite na ukážku textu, ktorá sa vám najviac pozdáva.

  3. Na poslednej stránke nástroja na ladenie uložte zmeny kliknutím na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

  • Ak ste inovovali na systém Windows 7 zo systému Windows XP alebo Windows Vista a v počítači je stále nainštalovaná pomôcka PowerToy na ladenie technológie ClearType pre systém Windows XP, možno ju budete chcieť odinštalovať. V systéme Windows 7 sa nachádza program Ladenie písma ClearType, ktorý môže nahradiť pomôcku PowerToy na ladenie technológie ClearType. Ďalšie informácie o odinštalovaní programov nájdete v téme Odinštalovanie alebo zmena programu.Potrebujete ďalšiu pomoc?