Zvýšenie zabezpečenia siete


Ak nastavujete domácu alebo kancelársku sieť, v tejto téme nájdete niektoré odporúčané postupy, ktoré môžete použiť na zvýšenie zabezpečenia počítača a siete.

Všeobecné odporúčania pre zabezpečenie siete

Toto sú všeobecné pokyny pre zabezpečenie, ktoré sa vzťahujú na všetky domáce a kancelárske siete.

Priebežná aktualizácia počítača

Ak chcete zachovať zabezpečenie počítačov v sieti, zapnite na každom počítači automatickú aktualizáciu. Systém Windows môže automaticky inštalovať dôležité a odporúčané aktualizácie, prípadne len dôležité aktualizácie. Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti počítača. Odporúčané aktualizácie riešia problémy, ktoré nie sú kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Voliteľné aktualizácie sa automaticky nepreberajú ani neinštalujú.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows a v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie.

Používanie brány firewall

Brána firewall pomáha brániť hackerom alebo škodlivému softvéru (napríklad červom) získať prístup k počítaču prostredníctvom siete alebo Internetu. Brána firewall umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall.

Spustenie antivírusového softvéru v každom počítači

Brány firewall pomáhajú chrániť pred červami a hakermi, nie sú však určené na ochranu pred vírusmi, takže by ste mali nainštalovať a používať antivírusový softvér. Vírusy môžu pochádzať z príloh e-mailových správ, súborov na diskoch CD alebo diskoch DVD alebo zo súborov prevzatých z Internetu. Zabezpečte, aby antivírusový softvér bol aktuálny a nastavený na pravidelnú kontrolu počítača.

K dispozícii je množstvo antivírusových programov. Spoločnosť Microsoft ponúka program Security Essentials. Je to bezplatný antivírusový program, ktorý môžete prevziať z webovej lokality Microsoft Security Essentials. Môžete tiež prejsť na lokalitu poskytovateľov zabezpečovacieho softvéru pre systém Windows, na ktorej nájdete antivírusový program tretej strany.

Použitie smerovača na zdieľanie internetového pripojenia

Ak chcete zdieľať internetové pripojenie, zvážte použitie smerovača. Tieto zariadenia majú zvyčajne vstavané brány firewall, prekladanie sieťových adries a ďalšie funkcie, ktoré zaisťujú lepšiu ochranu siete pred hakermi.

Nezostávajte prihlásení ako správcovia

Pri používaní programov, ktoré požadujú prístup na Internet, napríklad webového prehľadávača alebo e-mailového programu, odporúčame prihlasovať sa so štandardným používateľským kontom, a nie s kontom správcu. Vhodné je to z toho dôvodu, že existuje množstvo vírusov, ktoré sa v počítači uložia a spustia len za predpokladu, že sa používateľ prihlási ako správca.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Dôvody na používanie štandardného používateľského konta namiesto konta správcu

Odporúčania na zabezpečenie bezdrôtovej siete

Ak máte bezdrôtovú sieť, sú tu ďalšie preventívne opatrenia, ktoré je potrebné prijať na dosiahnutie zabezpečenia.

Používanie kľúča zabezpečenia siete

Ak máte bezdrôtovú sieť, mali by ste nastaviť kľúč zabezpečenia siete, ktorý umožňuje šifrovanie. Ak sa používa šifrovanie, používatelia bez kľúča zabezpečenia sa nemôžu pripojiť k sieti. Taktiež sú šifrované všetky informácie posielané po sieti, aby ich mohli prečítať len tie počítače, ktoré majú kľúč na ich dešifrovanie. Tieto opatrenia vám môžu pomôcť zmariť pokusy o prístup k sieti bez vášho povolenia. Odporúčanou metódou šifrovania bezdrôtovej siete je štandard Wi‑Fi Protected Access (WPA alebo WPA2).

Poznámka

  • Ak je to možné, odporúča sa používať šifrovanie WPA2. Na zabezpečenie siete sa neodporúča používať protokol WEP. Bezpečnejšie sú protokoly WPA alebo WPA2. Ak ste vyskúšali protokol WPA alebo WPA2 a nefungujú, odporúčame inovovať sieťový adaptér na adaptér, ktorý pracuje s WPA alebo WPA2.

Zmena predvoleného mena a hesla správcu na smerovači alebo prístupovom bode

Ak máte smerovač alebo prístupový bod, pravdepodobne ste na jeho nastavenie použili predvolené meno a heslo. Väčšina výrobcov používa rovnaké predvolené meno a heslo pre všetky svoje zariadenia, čo by mohol niekto zneužiť na získanie prístupu k vášmu smerovaču alebo prístupovému bodu bez vášho vedomia. Ak sa chcete vyhnúť tomuto riziku, zmeňte predvolené používateľské meno a heslo správcu pre svoj smerovač. Ďalšie informácie o zmene mena a hesla nájdete v materiáloch, ktoré boli dodané so zariadením.

Zmena predvoleného identifikátora SSID

Smerovače a prístupové body používajú názov bezdrôtovej siete označovaný ako identifikátor SSID (Service Set Identifier). Väčšina výrobcov používa jeden identifikátor SSID pre všetky smerovače a prístupové body, ktoré vyrábajú. Odporúčame vám zmeniť predvolený identifikátor SSID a chrániť tak svoju bezdrôtovú sieť pred prekrývaním s ostatnými bezdrôtovými sieťami, ktoré tiež môžu používať predvolený identifikátor SSID. Zjednoduší sa tým tiež identifikácia vašej bezdrôtovej siete, ak je ich v dosahu viacero, pretože identifikátor SSID sa zvyčajne zobrazuje v zozname dostupných sietí. Ďalšie informácie o zmene predvoleného identifikátora SSID nájdete v materiáloch, ktoré boli dodané so zariadením.

Výber vhodného umiestnenia pre smerovač alebo prístupový bod

Bezdrôtové signály sa môžu prenášať až do vzdialenosti stoviek metrov, takže signál zo siete sa môže vysielať aj mimo vašu domácnosť. Oblasť dostupnosti signálu bezdrôtovej siete môžete obmedziť tak, že smerovač alebo prístupový bod neumiestnite pri vonkajšej stene alebo pri okne, ale radšej niekde v strede svojho bytu alebo domu.Potrebujete ďalšiu pomoc?