Spravovanie doplnkov v Internet Exploreri 9


Doplnky webového prehľadávača dopĺňajú program Windows Internet Explorer 9 o ďalšie funkcie, napríklad panely s nástrojmi alebo ovládacie prvky ActiveX.

Niektoré doplnky sú v programe Internet Explorer vopred nainštalované, mnohé sú však k dispozícii na Internete. Inštaláciu doplnkov do počítača musíte spravidla najprv povoliť. Niektoré doplnky sa však do počítača môžu nainštalovať aj bez vedomia používateľa. Stáva sa to vtedy, ak je doplnok súčasťou iného nainštalovaného programu.

Zobraziť všetko

Zobrazenie doplnkov nainštalovaných v programe Internet Explorer 9

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovanie doplnkov.
 3. V časti Typy doplnkov kliknite na položku Panely s nástrojmi a rozšírenia.

 4. V časti Zobraziť môžete vyberať z nasledujúcich spôsobov zobrazovania doplnkov:

  • Kliknutím na položku Všetky doplnky zobrazíte kompletný zoznam doplnkov v počítači.

  • Ak chcete zobraziť iba doplnky potrebné pre aktuálnu webovú stránku alebo pre často zobrazované webové stránky, kliknite na možnosť Aktuálne prevzaté doplnky.

  • Ak chcete zobraziť doplnky, ktoré boli predbežne schválené spoločnosťou Microsoft, výrobcom počítača alebo poskytovateľom služieb, kliknite na možnosť Spustenie bez povolenia.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zapnutie alebo vypnutie doplnkov v programe Internet Explorer

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovanie doplnkov.
 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby bol doplnok v prehľadávači k dispozícii na používanie, kliknite na položku Zapnúť.

  • Ak chcete doplnok vypnúť, aby ho v prehľadávači nebolo možné používať, kliknite na položku Vypnúť.

 5. Krok 4 zopakujte pri každom doplnku, ktorý chcete zapnúť alebo vypnúť. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Poznámka

  • Skôr, ako sa rozhodnete vypnúť doplnok prehľadávača, uvedomte si, že niektoré webové lokality alebo aj samotný program Internet Explorer sa nemusia po vypnutí doplnku správne zobraziť. Doplnok odporúčame vypnúť iba vtedy, ak opakovane spôsobuje zatvorenie programu Internet Explorer.

Odstránenie nainštalovaných ovládacích prvkov ActiveX

Odstrániť je možné iba prevzaté a nainštalované ovládacie prvky ActiveX. Predinštalované ovládacie prvky ActiveX alebo akýkoľvek typ doplnkov nie je možné odstrániť, môžete ich však vypnúť.

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovanie doplnkov.
 3. Ak chcete zobraziť všetky ovládacie prvky ActiveX v časti Zobraziť kliknite na položku Prevzaté ovládacie prvky.

 4. Kliknite na ovládací prvok ActiveX, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na možnosť Ďalšie informácie.

 5. V dialógovom okne Ďalšie informácie kliknite na tlačidlo Odstrániť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Kroky 4 a 5 opakujte pre každý ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka

 • Ak doplnok nie je možné odstrániť pomocou dialógového okna Spravovanie doplnkov, pravdepodobne ho bude možné odinštalovať v okne Programy a súčasti. Ďalšie informácie o odinštalovaní programov sa nachádzajú v téme Odinštalovanie alebo zmena programu.Potrebujete ďalšiu pomoc?