Správa zoznamu kontaktov v službe Outlook.com

Tu je niekoľko jednoduchých pokynov na vykonávanie bežných úloh v zozname kontaktov.

Okrem kontaktov, ktoré ste pridali alebo importovali do aplikácie Ľudia, sa vo vašom zozname kontaktov môžu zobrazovať aj kontaktné informácie zo sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Flickr a LinkedIn. V službe Outlook.com môžete pridať alebo odstrániť sociálne siete, ale informácie o jednotlivých kontaktoch zo sociálnych sietí nemožno upraviť ani odstrániť. Ďalšie informácie nájdete na stránke Pridanie priateľov z Facebooku a z iných sociálnych sietí.

Ak zo sociálnych sietí dostávate príliš veľa pripomenutí narodenín a chcete ich vypnúť, prejdite na stránku Pridanie narodenín do kalendára služby Outlook.com.

Kde nájdem moje kontakty?

Existuje viacero príčin, prečo sa vám nemusia zobrazovať všetky vaše kontakty. Ďalšie informácie nájdete v téme Kde nájdem moje kontakty?.

Pridanie kontaktu

Pri odpovedaní na e-mail s kontaktmi, ktoré sa nenachádzajú v zozname, sa môže zobraziť výzva na pridanie týchto kontaktov. Kontakty môžete pridať aj manuálne.

 1. V aplikácii Ľudia kliknite na položku Nové.

 2. Pridajte kontaktné informácie. Ak chcete pridať viacero e-mailových adries, telefónnych čísel alebo iných údajov, kliknite na ikonu Ikona znaku plus v danej časti.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Importovanie kontaktov

Import z iného konta Outlook.com

 1. Prihláste sa do konta Outlook.com, z ktorého chcete importovať.

 2. V aplikácii Ľudia kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Exportovať.

 3. Uložte súbor .CSV na pevný disk.

 4. Prihláste sa do konta, do ktorého chcete importovať kontakty.

 5. Ak sa v aplikácii Ľudia nezobrazí tabla Pridať osoby do zoznamu kontaktov, kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Pridať osoby. Ak sa tabla zobrazí, prejdite na krok 6.

 6. Na table Pridať osoby do zoznamu kontaktov kliknite na položku Importovať zo súboru.

 7. Vyberte položku Iné konto Outlook.com a potom prejdite k súboru, ktorý ste uložili v kroku č. 3.

 8. Kliknite na položku Importovať kontakty.

Import z počítačovej aplikácie Outlook alebo z programu Windows Live Mail

 1. Exportujte svoje kontakty z počítačovej aplikácie Outlook alebo z programu Windows Live Mail pomocou formátu súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (.CSV). Príkaz Exportovať nájdete v ponuke Súbor.

 2. Ak sa v aplikácii Ľudia nezobrazí tabla Pridať osoby do zoznamu kontaktov, kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Pridať osoby. Ak sa tabla zobrazí, prejdite na krok 3.

 3. Na table Pridať osoby do zoznamu kontaktov kliknite na položku Importovať zo súboru.

 4. Vyberte položku Microsoft Outlook alebo položku Windows Live Mail a potom prejdite k súboru, ktorý ste uložili v kroku č. 1.

 5. Kliknite na položku Importovať kontakty.

Import z programu Outlook Express

Ak používate Outlook Express, svoje e-maily a kontakty môžete odoslať do služby Outlook.com. Nainštalujte doplnok aplikácie Mail Migration a postupujte podľa pokynov.

Úprava alebo odstránenie kontaktu

V aplikácii Ľudia kliknite na určitý kontakt a potom kliknite na položku Upraviť alebo Odstrániť.

Poznámka: Informácie o jednotlivých kontaktoch zo sociálnych sietí nemožno upraviť ani odstrániť. Informácie o pridaní alebo odstránení sociálnych sietí v konte Outlook.com nájdete na stránke Pridanie priateľov z Facebooku a z iných sociálnych sietí.

Obnovenie odstránených kontaktov

Ak omylom odstránite kontakty alebo o ne náhodou prídete, môžete ich obnoviť. Pozrite si článok Obnovenie odstránených kontaktov.

Pridanie alebo odstránenie kontaktov z obľúbených položiek

Obľúbené položky sa v aplikácii Ľudia zobrazujú na začiatku zoznamu kontaktov. Ak chcete pridávať alebo odstraňovať kontakty v obľúbených položkách, kliknite na príslušný kontakt a potom kliknite na položku Pridať k obľúbeným kontaktom alebo na položku Odstrániť z obľúbených kontaktov.

Prepojenie a zrušenie prepojenia kontaktov

Keď aplikácia Ľudia nájde dva kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom, prepojí ich, takže sa budú zobrazovať ako jeden kontakt. K dispozícii je aj možnosť prepojiť kontakty pomocou funkcie Vyčistiť kontakty, prepojiť kontakty manuálne, prípadne zrušiť ich prepojenie.

Prepojenie kontaktov pomocou funkcie vyčistenia kontaktov

 1. V aplikácii Ľudia kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vyčistiť kontakty.

 2. V množine zrušte začiarknutie políčka vedľa každého kontaktu, ktorý nechcete prepojiť.

 3. Krok č. 2 zopakujte pre každú množinu kontaktov a potom kliknite na položku Vyčistiť.

Manuálne vyhľadanie a prepojenie

 1. Do poľa hľadania aplikácie Ľudia zadajte meno hľadaného kontaktu.

 2. Vo výsledkoch hľadania vyberte kontakty, ktoré chcete prepojiť, a potom kliknite na položku Prepojiť.

Zrušenie prepojenia kontaktov

Pri prepojení kontaktov sa vytvorí nový kombinovaný kontakt, ktorý obsahuje všetky informácie z pôvodných kontaktov. Pôvodné kontakty sa potom odstránia. Ak omylom prepojíte dva alebo viaceré kontakty rôznych ľudí, tu je postup, ako ich obnoviť.

 1. V aplikácii Ľudia vyberte kombinovaný kontakt.

 2. Kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Obnoviť odstránené kontakty.

 3. Vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

 4. Kliknite na nesprávny kombinovaný kontakt, kliknite na položku Odstrániť a potom znova kliknite na položku Odstrániť.

Kto je v skupine?

V zozname kontaktov sa skupiny zobrazujú v abecednom poradí. Ak chcete zistiť, kto je v skupine, kliknite na ňu.

Vytvorenie novej skupiny

 1. Kliknite na šípku vedľa položky Nové a potom kliknite na položku Nová skupina.

 2. Zadajte názov skupiny.

 3. Začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu v časti Pridať člena. Ak sa kontakt zobrazí v zozname, kliknite naň.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných členov kliknite na položku Uložiť.

Prípadne môžete postupovať takto:

 1. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každého kontaktu, ktorý chcete pridať do novej skupiny.

 2. Kliknite na položku Skupiny a potom kliknite na položku Nová skupina.

 3. Zadajte názov skupiny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie alebo odstránenie členov skupiny

V zozname kontaktov sa skupiny zobrazujú v abecednom poradí.

Pridanie členov do skupiny

 1. Kliknite na názov skupiny, do ktorej chcete pridať členov, a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu v časti Pridať člena. Ak sa kontakt zobrazí v zozname, kliknite naň.

 3. Po pridaní všetkých nových požadovaných členov kliknite na položku Uložiť.

Prípadne môžete postupovať takto:

 1. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každého kontaktu, ktorý chcete pridať do skupiny.

 2. Kliknite na položku Skupiny, vyberte skupinu, do ktorej ich chcete pridať, a potom kliknite na položku Použiť.

Odstránenie členov zo skupiny

 1. Kliknite na názov skupiny, z ktorej chcete odstrániť členov, a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na položku X pod každým členom, ktorého chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Prípadne môžete postupovať takto:

 1. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každého kontaktu, ktorý chcete odstrániť zo skupiny.

 2. Kliknite na položku Skupiny, zrušte začiarknutie políčka vedľa skupiny, z ktorej ich chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Použiť.

  Poznámka: Odstránením kontaktu zo skupiny sa kontakt neodstráni zo zoznamu kontaktov.

Odstránenie skupiny

V zozname kontaktov sa skupiny zobrazujú v abecednom poradí.

 1. Kliknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku Odstrániť a potom znova kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka: Odstránením skupiny sa neodstránia kontakty, ktoré boli jej členmi.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní a správe kontaktov a skupín, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prechod do služby Outlook.com

Ďalšie zdroje

Jednoduché pokyny na vykonávanie bežných úloh.
Základy používania služby Outlook.com

Potrebujete pomôcť s počítačovou aplikáciou Outlook?
Vyhľadanie podpory pre balík Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?
Položte svoju otázku vo fórach komunity

Máte nejaké nápady v súvislosti so službou Outlook.com?
Pošlite nám svoje pripomienky

Nemôžete sa dostať k službe Outlook.com?
Skontrolujte stav služby