V systéme Windows je možné pomocou programu Windows Kontakty vytvárať kontakty a udržiavať tak prehľad o ľuďoch a organizáciách. Každý kontakt obsahuje informácie o jednej osobe alebo organizácii.

E-mailovú adresu alebo telefónne číslo priateľa nájdete v priečinku Kontakty. Ak chcete uložiť informácie o obchodnom kontakte, môžete ich uložiť do priečinka Kontakty. V priečinku Kontakty môžete ukladať aj obrázky kontaktov.

Ak chcete otvoriť program Windows Kontakty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje meno používateľa. Na paneli s adresou zadajte text kontakty a stlačte kláves Enter.

Čo obsahuje kontakt?

Do každého kontaktu môžete uložiť potrebné množstvo informácií vrátane nasledovných:

 • E-mailové adresy. Pre každý kontakt môžete uložiť toľko e-mailových adries, koľko je potrebné, pričom jednu nastavte ako predvolenú.

 • Obrázok. Pridanie obrázka zjednodušuje zapamätanie kontaktu.

 • Telefónne čísla. Pre každý kontakt môžete uložiť domáce, pracovné, mobilné a faxové telefónne čísla.

 • Adresy. Pre každý kontakt môžete uložiť domácu a pracovnú adresu.

 • Rodinné informácie. Sem môžete zadať informácie o manželovi (manželke) alebo partnerovi (partnerke), deťoch, rodičoch, narodeninách a výročiach kontaktu.

 • Webové adresy. Pre každý kontakt môžete uložiť domácu a pracovnú adresu webovej lokality.

 • Poznámky. Tento priestor môžete použiť na pridanie ľubovoľných ďalších informácií o kontakte.

Pridanie kontaktu

 1. Ak chcete otvoriť program Windows Kontakty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje meno používateľa. Na paneli s adresou zadajte text kontakty a stlačte kláves Enter.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový kontakt, zadajte informácie o kontakte do polí na jednotlivých kartách a kliknite na tlačidlo OK. Nemusíte vypĺňať všetky polia. Zadajte iba požadované informácie.

Poznámka

 • Ak do nového kontaktu pridáte e-mailovú adresu, pred kliknutím na tlačidlo OK kliknite na tlačidlo Pridať.

Pridanie informácií do kontaktu

 1. Ak chcete otvoriť program Windows Kontakty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje meno používateľa. Na paneli s adresou zadajte text kontakty a stlačte kláves Enter.

 2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete zmeniť.

 3. Kliknite na kartu, na ktorú chcete pridať informácie, vyplňte požadované polia a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo zmena obrázka kontaktu

Systém Windows pridáva ku každému kontaktu predvolený obrázok, ktorý môžete zmeniť na fotografiu alebo iný obrázok.

 1. Ak chcete otvoriť program Windows Kontakty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje meno používateľa. Na paneli s adresou zadajte text kontakty a stlačte kláves Enter.

 2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorého obrázok chcete zmeniť.

 3. Na karte Meno a e-mail kliknite na obrázok kontaktu a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete pridať nový obrázok, kliknite na obrázok a potom kliknite na položku Zmeniť obrázok. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite naň, kliknite na položku Nastaviť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť existujúci obrázok, kliknite naň, kliknite na položku Odstrániť obrázok a potom kliknite na tlačidlo OK. Obrázok nahradí pôvodný predvolený obrázok použitý systémom Windows. (Predvolený obrázok nie je možné odstrániť.)

Vytvorenie skupín kontaktov (poštových zoznamov)

Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, ktoré spájajú viaceré jednotlivé kontakty do jednej skupiny s jednou e-mailovou adresou. Ak odošlete e-mailovú správu skupine kontaktov, správa sa odošle každému kontaktu zo skupiny. Odosielanie e-mailových správ skupine kontaktov je oveľa jednoduchšie ako pridávanie jednotlivých mien k e-mailovej správe, najmä pri častom odosielaní správ tej istej skupine ľudí.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie skupín kontaktov (poštových zoznamov).

Odosielanie kontaktov ďalším ľuďom

Okrem ukladania kontaktných informácií ľudí a organizácií môžete tiež odosielať kontakty iným ľuďom. Do e-mailovej správy nemusíte písať množstvo telefónnych čísel, adries a iných kontaktných informácií – stačí odoslať kontakt s informáciami, ktoré chcete zdieľať. Najbežnejším spôsobom odoslania kontaktu je jeho priloženie k e-mailovej správe. (Postup potrebný na priloženie súboru sa líši v závislosti od používaného e-mailového programu.)

Ak chcete kontakt odoslať používateľovi inej verzie systému Windows, bude možno potrebné kontakt najskôr exportovať do iného formátu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Import, export alebo zmena formátu kontaktov.Potrebujete ďalšiu pomoc?