Mediálne informácie v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa informácií o médiách.

Zobraziť všetko

Aký je vzťah medzi obalom albumu a informáciami o médiách?

Obal albumu je typom informácie o médiu. Počas kopírovania a konvertovania disku CD v prehrávači sa obal albumu zvyčajne prevezme z Internetu spolu s ostatnými informáciami o médiu. Ďalšie informácie o obale albumu sa nachádzajú v téme Pridanie alebo zmena obalu albumu v prehrávači Windows Media Player.

Podporuje prehrávač značky ID3?

Áno. Prehrávač číta a zapisuje informácie o médiách vo formáte ID3v2. Dokáže tiež čítať informácie o médiách vo formáte ID3v1.

ID3 je názov štandardu, ktorý sa používa na pridanie informácií o médiách do digitálnych mediálnych súborov. Formát ID3v1 je prvou verziou tohto štandardu. Formát ID3v2 je jeho druhou verziou.

Ako v prehrávači nastaviť automatickú opravu informácií o médiách v mojich súboroch?

Prehrávač môže automaticky prehľadávať súbory v knižnici a prevziať chýbajúce informácie o médiách alebo sa pokúsiť opraviť nesprávne informácie o médiách. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Usporiadať, potom kliknite na položku Možnosti a následne kliknite na kartu Knižnica.

 3. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách začiarknite políčko Načítať ďalšie informácie na Internete.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete, aby prehrávač pridal iba chýbajúce informácie o médiách, kliknite na prepínač Pridať chýbajúce informácie.

  • Ak chcete, aby prehrávač prepísal všetky informácie o médiách v súboroch, kliknite na prepínač Prepísať všetky informácie o médiách.

   Pri tejto možnosti postupujte opatrne. Pri manuálnej úprave informácií o médiách v súboroch sa môžu použitím tejto možnosti prepísať všetky zmeny.

Ako zabrániť prepísaniu informácií o médiách v mojich súboroch?

Pravdepodobne je vybratá možnosť Prepísať všetky informácie o médiách. Vyberte možnosť Pridať chýbajúce informácie. Ďalšie informácie nájdete v časti tejto témy popisujúcej automatickú opravu informácií o médiách prehrávačom.

Ako v prehrávači nastaviť aktualizáciu názvu súboru položky popri aktualizovaní informácií o médiách v knižnici?

Počas kopírovania a konvertovania disku CD prehrávač súbory pomenuje podľa vašich predstáv (napr. 01-Vzor názvu skladby-vzor mena interpreta.WMA). V počítači sa môžu nachádzať hudobné súbory kopírované a konvertované inými programami a s názvami, ktoré nezodpovedajú vašim preferenciám.

Ak chcete, aby prehrávač zmenil názvy hudobných súborov podľa nastavení kopírovania a konvertovania, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Usporiadať, potom kliknite na položku Možnosti a následne kliknite na kartu Knižnica.

 3. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách začiarknite políčko Premenovať hudobné súbory pomocou nastavení kopírovania a konvertovania pre hudbu.

  Súbory sa môžu premenovať počas procesu aktualizovania informácií o médiách (manuálne vami alebo automaticky prehrávačom).

Ako v prehrávači nastaviť premiestnenie súborov do príslušných priečinkov podľa interpreta a albumu v počítači pri aktualizovaní informácií o médiách v knižnici?

Počas kopírovania a konvertovania disku CD prehrávač súbory pomenuje a potom ich uloží do podpriečinkov podľa interpreta a albumu. Ak sa podľa predvoleného nastavenia zmenia informácie o médiách pre súbory (napríklad po úprave mena interpreta alebo názvu albumu), fyzické umiestnenie súboru sa nezmení.

V prehrávači môžete nastaviť automatické premiestnenie súborov do príslušných priečinkov podľa interpreta alebo albumu, ak sa zmenia informácie o médiách v súboroch. Zapnutie tohto nastavenia sa vykonáva nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Usporiadať, potom kliknite na položku Možnosti a následne kliknite na kartu Knižnica.

 3. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách začiarknite políčko Usporiadať skladby v priečinku so skopírovanou a skonvertovanou hudbou pomocou nastavení pre skopírovanú a skonvertovanú hudbu.

  Súbory sa môžu usporiadať počas procesu aktualizovania informácií o médiách (manuálne vami alebo automaticky prehrávačom).

Ako zabezpečiť, aby moje hodnotenia neprepísali ďalší používatelia počítača?

Odpoveď na túto otázku závisí od spôsobu správy používateľských kont v počítači. Ak sa ďalší používatelia prihlásia do počítača pomocou jediného používateľského konta a rozhodnú sa ohodnotiť položky v knižnici prehrávača, neexistuje spôsob, ako zabrániť prepísaniu hodnotení.

Ak má každý používateľ v počítači samostatné používateľské konto, nastavenia v prehrávači Windows Media Player je možné upraviť tak, aby boli v mediálnych súboroch uložené len vaše hodnotenia. Aj ostatní používatelia budú môcť vyberať hodnotenia, tieto sa však v knižnici prehrávača zobrazia len vtedy, ak bude prihlásený konkrétny používateľ. Ak chcete, aby vaše užívateľské hodnotenia neboli prepísané, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do svojho počítača pomocou svojho používateľského konta.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. Kliknite na položku Usporiadať, potom kliknite na položku Možnosti a následne kliknite na kartu Knižnica.

 4. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách skontrolujte, že je začiarknuté políčko Udržiavať moje hviezdičkové hodnotenia ako všeobecné hodnotenia v súboroch.

  Keď je vybraté toto nastavenie, vaše používateľské hodnotenia sú uložené v samostatných mediálnych súboroch, nie v databázovom súbore vašej knižnice. Hoci sú informácie o hodnoteniach uložené na inom mieste, vaše hodnotenia sa budú stále v knižnici zobrazovať ako normálne.

 5. Odhláste sa zo svojho používateľského konta a prihláste sa na používateľské konto inej osoby (budete možno potrebovať, aby druhá osoba zadala svoje heslo).

 6. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 7. Kliknite na položku Usporiadať, potom kliknite na položku Možnosti a následne kliknite na kartu Knižnica.

 8. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách zrušte začiarknutie políčka Udržiavať moje hviezdičkové hodnotenia ako všeobecné hodnotenia v súboroch.

  Keď je zrušené začiarknutie tohto políčka, hodnotenia používateľov sú uložené v súbore databázy knižnice, a nie v samostatných mediálnych súboroch.

 9. Opakujte kroky štyri až šesť pre všetky ďalšie kontá v počítači.Potrebujete ďalšiu pomoc?