Zmena nastavenia napaľovania CD alebo DVD diskov v prehrávači Windows Media Player


Niektoré nastavenia je možné prispôsobiť tak, aby vám postup pri napaľovaní v prehrávači Windows Media Player viac vyhovoval.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť nastavenia pre napaľovanie disku CD alebo DVD. (0:57)

Zmena nastavení pre napaľovanie disku CD alebo DVD

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Napáliť.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti napaľovaniaObrázok tlačidla Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti napaľovania.
 4. Vykonajte niektoré z nasledovných zmien:

  • Rýchlosť napaľovania. Rýchlosť napaľovania zvyčajne nie je potrebné upravovať, kým sa nevyskytnú problémy s napaľovaním. Ak sa vyskytnú problémy, znížením rýchlosti napaľovania je možné ich odstrániť. Toto nastavenie platí pre všetky napaľovacie zariadenia, ktoré používate s počítačom.

  • Po napaľovaní automaticky vysunúť disk. Ak chcete, aby sa disky CD po skončení napaľovania automaticky vysúvali, začiarknite toto políčko.

  • Použiť vyrovnávanie hlasitosti na skladby. Ak napaľujete skladby, ktoré boli pôvodne nahrávané s rôznymi úrovňami hlasitosti, a chcete znížiť rozdiely v hlasitosti jednotlivých skladieb na napaľovanom disku CD na minimum, začiarknite toto políčko. Toto nastavenie vám umožní vyhnúť sa upravovaniu hlasitosti pri prehrávaní disku CD.

  • Napáliť disk CD bez medzier medzi skladbami. Toto políčko začiarknite, aby sa na napálených zvukových diskoch CD nenachádzali medzi skladbami dvojsekundové prestávky.

  • Pridať zoznam napálených súborov na disku v tomto formáte. Pri napaľovaní údajového disku prehrávač vytvorí zoznam skladieb, ktorý obsahuje zoznam napaľovaných súborov, a potom tento zoznam skladieb uloží na disk. Ak zariadenie na prehrávanie podporuje zoznamy skladieb, položky sa budú prehrávať v poradí, v ktorom sú uvedené v zozname na napaľovanie. V predvolenom nastavení sa zoznam skladieb ukladá ako súbor s príponou .wpl. Ak chcete údajové disky prehrať na zariadení, ktoré nepodporuje túto príponu, môžete použiť formát s príponou .m3u.

  • Na usporiadanie súborov v priečinkoch na disku použiť informácie o médiách. Túto možnosť vyberte, ak chcete súbory napálené na údajové disky CD alebo disky DVD usporiadať do nasledovných priečinkov: Music\Artist\Album, TV, Video a Picture. Ak súborom chýbajú mediálne informácie, napríklad atribúty s informáciami o albume a interpretovi na albume, súbory sa uložia do priečinka s názvom Neznámy interpret\Neznámy album. Ak tomu chcete zabrániť, pred napaľovaním skontrolujte, či súbory obsahujú informácie o albume a interpretovi na albume. Ďalšie informácie o informáciách o médiách sa nachádzajú v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách v prehrávači Windows Media Player.

  Poznámky

  • V tejto verzii prehrávača sa súbory nedajú pred napálením na údajový disk CD alebo DVD konvertovať na menšiu veľkosť.

  • Ak napaľovačka diskov CD alebo DVD nepodporuje napaľovanie bez prestávok, problém môže v prípade dostupnosti vyriešiť aktualizácia firmvéru. Ďalšie informácie získate od výrobcu počítača alebo jednotky.

Ďalšie informácie o napaľovaní sa nachádzajú v téme Napaľovanie disku CD alebo disku DVD v prehrávači Windows Media Player.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?