Správa digitálnych prístupových práv v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa správy digitálnych prístupových práv (DRM), práv na používanie médií a chránených súborov Windows Media.

Zobraziť všetko

Čo je DRM?

DRM znamená správa digitálnych práv. DRM je technológia používaná poskytovateľmi obsahu, ako sú napríklad internetové obchody, na kontrolu používania a distribúcie súborov digitálnej hudby a videa získaných z týchto obchodov. Niektoré internetové obchody predávajú a prenajímajú hudobné skladby a filmy s priradenou správou digitálnych prístupových práv. Súbor, ku ktorému je priradená správa digitálnych prístupových práv, sa označuje ako chránený súbor.

Prehrávač Windows Media Player, ako aj niektoré internetové obchody a zariadenia podporujú alebo používajú správu digitálnych prístupových práv, ktorá sa označuje ako Správa digitálnych prístupových práv Windows Media.

Čo sú práva na používanie médií?

Práva na používanie médií sú oprávnenia na používanie chráneného súboru konkrétnym spôsobom. Poskytovatelia obsahu, ako napríklad internetové obchody, môžu určiť, ako môžete používať chránené súbory, ktoré ste z týchto obchodov získali. Poskytovateľ obsahu vám môže napríklad udeliť povolenie na prehrávanie súboru v počítači (právo na prehrávanie), napálenie súboru na zvukový disk CD (právo na napaľovanie) alebo synchronizáciu súboru s prenosným zariadením (právo na synchronizáciu).

Každé právo môže mať určité kvality. Poskytovateľ obsahu vám napríklad môže prideliť nasledujúce práva na používanie médií:

 • Právo na prehrávanie konkrétnej hudobnej skladby vo svojom počítači bez obmedzenia počtu prehratí

 • Právo na synchronizovanie danej hudobnej skladby s dvoma prenosnými zariadeniami dvakrát za mesiac

 • Právo dvakrát napáliť hudobnú skladbu na disk audio CD

Práva na používanie médií sa niekedy označujú ako licencie.

Ako prehrávač práva na používanie médií používa?

Keď sa pokúsite prehrať chránený súbor v prehrávači, prehrávač skontroluje, či máte vo svojom počítači nainštalované platné práva na používanie. Ak vám práva na používanie médií povoľujú vykonať požadovanú akciu (napríklad synchronizovanie súboru so zariadením), prehrávač túto akciu vykoná.

Ak prehrávač nenájde platné práva na používanie médií v počítači alebo ak práva nepovoľujú vykonanie požadovanej akcie, prehrávač akciu nevykoná. Prehrávač zvyčajne zobrazí chybové hlásenie, ktoré uvádza, prečo nemohol vykonať danú akciu, alebo zobrazí tlačidlo Chyba Obrázok tlačidla Chyba alebo tlačidlo Informácie Obrázok tlačidla Informácie vedľa chráneného súboru, na ktoré môžete kliknúť alebo ukázať a zobraziť tak ďalšie informácie.

Ako prevziať práva na používanie médií?

Väčšinou sa o prevzatie práv na používanie médií nemusíte starať. Prehrávač ich obyčajne podľa potreby prevezme automaticky.

Môže však nastať prípad, keď prehrávač nedokáže prevziať práva na používanie médií. V takých prípadoch prehrávač obyčajne zobrazí hlásenie s uvedením možností, ktoré máte k dispozícii. Stačí, ak budete postupovať podľa pokynov.

Ak vás prehrávač nasmeruje na internetový obchod, budete musieť zadať názov konta a heslo, aby ste mohli pokračovať. Internetový obchod vás môže požiadať, aby ste aktualizovali fakturačné údaje alebo zaplatili poplatok za prevzatie ďalších práv na používanie médií, napríklad práv na napálenie skladby na zvukový disk CD.

Prehrávač nemôže prevziať práva na používanie médií automaticky, ak políčko Aut. prevziať práva na používanie pri prehrávaní alebo synchr. súboru nie je začiarknuté (v predvolenom nastavení je začiarknuté). Ak chcete overiť, či možno automaticky preberať práva na používanie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a nachádza sa v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 3. Overte, či je začiarknuté políčko Aut. prevziať práva na používanie pri prehrávaní alebo synchr. súboru.

Ak sa okrem toho prihlásite do služby na odber hudby alebo videa prostredníctvom internetového obchodu, uistite sa, že je začiarknuté políčko Automaticky aktualizovať, či je potrebné obnoviť chránené súbory. Ak je to tak, prehrávač bude pravidelne kontrolovať, či knižnica neobsahuje zakúpené súbory a súbory získané zo služby prihlásenia na odber, pre ktoré chýbajú práva na používanie médií, súbory s právami po uplynutí platnosti alebo súbory, ktorých platnosť čoskoro uplynie. Prehrávač sa potom pokúsi prevziať práva z Internetu. Toto pomáha zlepšiť prehrávanie, napaľovanie a synchronizovanie zakúpených súborov a súborov získaných na základe prihlásenia na odber.

Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Zmena zobrazenia položiek v knižnici prehrávača Windows Media Player. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Ako obnoviť práva na používanie médií?

Ak sa zobrazí chybové hlásenie, ktoré informuje o chýbajúcich právach na prehrávanie, napaľovanie alebo synchronizovanie súboru, a predtým ste tieto práva mali, môžete problém vyriešiť obnovením svojich práv na používanie médií. Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Ak ste súbor získali z internetového obchodu, daný obchod môže ponúkať službu obnovenia práv (licencie) na používanie médií. (V niektorých obchodoch sa tento postup označuje ako aktivácia počítača, autorizácia počítača, obnovenie knižnice alebo synchronizácia licencie.)

  Postup obnovenia digitálnych práv závisí od konkrétneho internetového obchodu. V prípade niektorých obchodov môže byť potrebné kliknúť na položku Prehľadávať všetky internetové obchody v ľavom dolnom rohu prehrávača, kliknúť na obchod v zozname, nainštalovať softvér obchodu a potom kliknúť na prepojenie na služby zákazníkom alebo na správu konta na stránke daného obchodu.

  Obchod môže uplatňovať obmedzenia na dostupný počet obnovení práv alebo na počet počítačov, v ktorých môžete používať hudobné skladby alebo videá získané z tohto obchodu. Niektoré obchody vôbec nepovoľujú obnovenie práv na používanie médií. Ďalšie informácie o politike internetových obchodov nájdete v službách zákazníkom alebo v prepojeniach na pomoc príslušného internetového obchodu.

  Ďalšie informácie o prístupe do obchodov online sa nachádzajú v téme Nákupy online v prehrávači Windows Media Player.

 • Ak ide o súbor hudobnej skladby, ktorú ste skopírovali a skonvertovali z disku CD so zapnutou možnosťou Zabezpečiť hudbu proti kopírovaniu, svoje práva na používanie médií budete mať možnosť obnoviť tak, že súbor prehráte. Zobrazí sa výzva na pripojenie k webovej stránke spoločnosti Microsoft, kde nájdete vysvetlenie, ako obnoviť svoje práva obmedzený počet pokusov.

  Ďalšie informácie o možnosti Chrániť hudbu proti kopírovaniu sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky.

Identifikácia článku: MSW700056Potrebujete ďalšiu pomoc?