Knižnica prehrávača Windows Media Player: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa knižnice prehrávača Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Čo je knižnica prehrávača a ako sa zobrazuje?

Knižnica prehrávača je umiestnenie v prehrávači, ktoré obsahuje zoznam hudby, videí a obrázkov uložených v počítači. Umožňuje jednoduché vyhľadávanie a prehrávanie digitálnych mediálnych súborov, ako aj výber obsahu, ktorý chcete napáliť na disk CD alebo synchronizovať s prenosným prehrávačom hudby.

Ak chcete zobraziť knižnicu prehrávača, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom na položku Windows Media Player.
Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.

Ako sa v knižnici prehrávača zobrazujú obrázky, videá alebo televízne relácie?

Po otvorení knižnice prehrávača sa zobrazí kategória médií, ktorú ste zobrazili ako poslednú (napríklad kategória Hudba). Výberom inej kategórie médií, napríklad Obrázky, Video alebo Nahraté TV vysielanie môžete v knižnici zobraziť aj iné médiá.

Ak chcete vybrať inú kategóriu, kliknite na názov kategórie v navigačnej table (napríklad Obrázky).

Ako sa pridáva obsah do knižnice prehrávača?

Ďalšie informácie o pridávaní obsahu do knižnice prehrávača sa nachádzajú v téme Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player.

Ako sa knižnica prehrávača líši od knižnice hudby, videa alebo obrázkov v systéme Windows?

Knižnica hudby, videa a obrázkov v systéme Windows odkazuje na priečinky v počítači, v ktorých sú uložené skutočné mediálne súbory. Knižnica prehrávača obsahuje iba prepojenia na mediálne súbory, no poskytuje lepšiu kontrolu pri organizovaní a používaní obsahu digitálnych médií ako priečinky systému Windows.

Informácie o knižniciach v systéme Windows nájdete v téme Práca s knižnicami

Ako sa presúva knižnica prehrávača z jedného počítača do druhého?

Knižnica prehrávača je databáza, ktorá obsahuje prepojenia na digitálne mediálne súbory v počítači. Knižnicu prehrávača nemôžete presunúť z jedného počítača do druhého aj preto, lebo prepojenia v databáze by už neboli správne.

Ak chcete svoju aktuálnu knižnicu prehrávača opätovne vytvoriť na druhom počítači, je potrebné skopírovať doň všetky digitálne mediálne súbory. Ďalšie informácie o pridávaní obsahu do knižnice prehrávača sa nachádzajú v téme Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player.Potrebujete ďalšiu pomoc?