Zoznam skladieb prehrávača Windows Media Player: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Čo je zoznam skladieb a prečo je potrebné ho používať?

Zoznam skladieb v prehrávači je zoznam obsahujúci jeden alebo viac digitálnych mediálnych súborov. Zoznamy skladieb môžu obsahovať ľubovoľnú kombináciu skladieb, videozáznamov alebo obrázkov. Zoznamy skladieb predstavujú najlepší spôsob zoskupovania položiek, ktoré radi počúvate alebo často pozeráte. Ak napríklad pri večernom oddychu radi počúvate určité skladby, môžete vytvoriť zoznam obsahujúci iba tieto skladby. Môžete ich využiť aj na zoskupovanie položiek, ktoré chcete zapísať na disk CD alebo synchronizovať s prenosným zariadením. Môžete napríklad vytvoriť zoznam skladieb obsahujúci obľúbené dovolenkové piesne a potom ho zapísať na zvukový disk CD a prehrať na večierku.

Podľa predvoleného nastavenia sa jednotlivé položky v zozname skladieb prehrávajú v poradí uvedenom na zozname. Poradie položiek môžete meniť pomocou presúvania myšou v rámci zoznamu alebo pomocou zapnutia náhodného a opakovaného prehrávania. Ďalšie informácie o náhodnom a opakovanom prehrávaní sa nachádzajú v téme Náhodné a opakované prehrávanie položiek v prehrávači Windows Media Player.

Aký je rozdiel medzi bežným zoznamom skladieb a automatickým zoznamom skladieb?

Obsah bežného zoznamu skladieb sa nezmení, kým prvky zo zoznamu manuálne nepridáte alebo neodstránite. Obsah automaticky vytváraného zoznamu skladieb sa mení automaticky po pridaní, odstránení alebo zmene položiek v knižnici prehrávača na základe určených kritérií. Mohli by ste napríklad vytvoriť automatický zoznam všetkých skladieb v knižnici prehrávača od svojho obľúbeného interpreta, ktorým ste priradili štyri alebo viac hviezdičiek. Obsah takéhoto automatického zoznamu skladieb sa bude meniť automaticky pri každej zmene hodnotenia niektorej skladby určitého interpreta alebo na základe pridania alebo odstránenia niektorej jeho skladby.

Ďalšie informácie o bežných zoznamoch skladieb sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o zoznamoch skladieb sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena automatického zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.

Kde sú v počítači uložené súbory so zoznamom skladieb?

Zoznamy skladieb sa na základe predvoleného nastavenia ukladajú do priečinka Moje zoznamy skladieb. Nachádza sa v tom istom priečinku, do ktorého ste skopírovali a skonvertovali disky CD (zvyčajne priečinok Hudba).

Je možné uložiť zoznam skladieb v inom formáte?

Áno. Na základe predvoleného nastavenia ukladá prehrávač zoznam skladieb s príponou .wpl, ale je možné ho uložiť aj s príponou .m3u alebo .asx. Ďalšie informácie o ukladaní zoznamu skladieb s inou príponou sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.

Prečo sú niektoré položky v zozname skladieb zobrazené ako neaktívne?

Položky v zozname môžu byť zobrazené ako neaktívne, ak ich prehrávač pri prehrávaní vynecháva. Ďalšie informácie o deaktivovaní položiek ich vynechaním sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.

Prečo sa nedá rozbaliť zoznam skladieb?

Ak sa zoznam skladieb nachádza na webovom serveri, nie je možné rozbaliť ho, a zobraziť tak jeho jednotlivé položky. Cez jednotlivé skladby v zozname sa však môžete posúvať klikaním na tlačidlá Nasledujúca a Predchádzajúca.Potrebujete ďalšiu pomoc?