Synchronizácia v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa synchronizácie zariadenia v prehrávači Windows Media Player.

Ďalšie informácie o synchronizácii zariadenia sa nachádzajú v téme Nastavenie zariadenia na synchronizáciu v prehrávači Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Aké zariadenia môžem synchronizovať?

Môžete synchronizovať rozsiahle množstvo zariadení vrátane prenosných prehrávačov médií, pamäťových kariet a niektorých mobilných telefónov. Či je možné zariadenie synchronizovať si prečítajte v dokumentácii dodanej so zariadením.

Aké typy súborov môžem synchronizovať?

Prehrávač dokáže synchronizovať obrázky vo formáte JPEG a väčšinu zvukových súborov a videosúborov uložených v počítači. Nie všetky zariadenia však podporujú všetky typy súborov, takže by ste sa mali pozrieť do dokumentácie dodanej so zariadením a vyhľadať v nej informácie o podporovaných typoch súborov. Súbory vysielaných prúdov údajov sa synchronizovať nedajú.

Ako sa dá zistiť, ktoré súbory sa budú synchronizovať so zariadením prostredníctvom automatickej synchronizácie?

Prehrávač predvolene synchronizuje celú knižnicu prehrávača, ak je ukladacia kapacita vášho mediálneho zariadenia vyššia ako 4 gigabajty (GB). Ako veľkosť knižnice prehrávača postupne narastá, je možné, že sa časom nebude zmestiť do zariadenia. V takom prípade prehrávač zoradí zoznamy skladieb v knižnici prehrávača tak, aby sa ako prvé synchronizovali obľúbené položky. Počas synchronizácie sa potom súbory s nižšou prioritou odstránia zo zariadenia, aby sa uvoľnilo miesto pre súbory s vyššou prioritou. (Súbory zostanú v knižnici prehrávača.) Prehrávač zoraďuje zoznamy skladieb podľa priority v nasledovnom poradí (niektoré zoznamy položiek nie je možné použiť, ak zariadenie nepodporuje prehrávanie alebo zobrazovanie typov súborov v zozname skladieb):

 1. zoznamy položiek, ktoré ste vytvorili,

 2. hudba automaticky ohodnotená 5 hviezdičkami,

 3. hudba pridaná za posledný mesiac,

 4. hudba, ktorú ste ohodnotili 4 alebo 5 hviezdičkami,

 5. hudba prehrávaná za posledný mesiac,

 6. obrázky zosnímané za posledný mesiac,

 7. obrázky ohodnotené 4 alebo 5 hviezdičkami,

 8. televízne programy pridané za posledný mesiac,

 9. video ohodnotené 4 alebo 5 hviezdičkami,

 10. najčastejšie prehrávaná hudba,

 11. všetka hudba,

 12. všetky obrázky,

 13. všetky videá.

Ak chcete skontrolovať, ktoré súbory sú zahrnuté do zoznamu položiek, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na kartu Synchronizovať, kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.
 3. Ak chcete zistiť, ktoré súbory sa budú synchronizovať ako súčasť zoznamu skladieb, kliknite na zoznam skladieb v dialógovom okne Nastavenie zariadenia.

Poznámka

Dá sa skopírovať súbor zo zariadenia do počítača?

Áno. Ak máte zariadenie, ktoré podporuje kopírovanie zo zariadenia do knižnice prehrávača (niekedy sa táto operácia nazýva „spätná synchronizácia“), môžete súbor skopírovať zo zariadenia do počítača. Ak zariadenie rozpozná súbory ako nové, a ak je synchronizačný vzťah automatický, potom sa súbory automaticky skopírujú do počítača. Ak chcete manuálne skopírovať súbory zo zariadenia, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Na navigačnej table kliknite na šípku vedľa zariadenia a potom v zozname pod zariadením kliknite na typ média (napríklad: Hudba) pre súbor alebo súbory, ktoré chcete skopírovať.

  Všetky mediálne súbory vybratého typu uložené v zariadení sa zobrazia na table s podrobnosťami.

 3. Premiestnite myšou súbory, ktoré chcete skopírovať, z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom na karte Synchronizovať a potom kliknite na položku Kopírovať zo zariadenia.

Čo sa stane, ak odstránim súbory z knižnice prehrávača alebo zo zariadenia?

Ak z knižnice prehrávača alebo z počítača odstránite súbor, ktorý sa nachádza v zozname položiek na synchronizáciu, tento súbor sa pri najbližšej synchronizácii odstráni aj zo zariadenia a zo zoznamu položiek na synchronizáciu. Keď odstránite súbory zo zariadenia, súbory sa viac nebudú synchronizovať.

Ďalšie informácie o odstránení súborov zo zariadenia sa nachádzajú v téme Zabránenie synchronizácii súboru so zariadením v prehrávači Windows Media Player

Môžem v prehrávači zastaviť spúšťanie synchronizácie po pripojení zariadenia?

Áno. Ak sa zariadenie synchronizuje automaticky, prehrávač spustí synchronizáciu pri každom pripojení zariadenia k počítaču. Ak chcete, môžete túto funkciu vypnúť vykonaním týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na kartu Synchronizovať, kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.
 3. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať toto zariadenie automaticky.

  Pri najbližšom pripojení budete musieť zariadenie synchronizovať manuálne. Ďalšie informácie o manuálnej synchronizácii sa nachádzajú v téme Manuálna synchronizácia v prehrávači Windows Media Player.Potrebujete ďalšiu pomoc?