Minimalizovanie všetkých otvorených okien a zobrazenie pracovnej plochy


Všetky otvorené okná je možné minimalizovať súčasne rôznymi spôsobmi.

Obrázok tlačidla Zobraziť pracovnú plochu na paneli úloh
Zobrazenie tlačidla pracovnej plochy na paneli úloh

Minimalizovanie otvorených okien pomocou myši

  • Kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na konci oblasti oznámení na paneli úloh. (Ak chcete zobraziť minimalizované okná, znovu kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu.

Minimalizovanie otvorených okien pomocou klávesnice

  • Stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + D. (Ak chcete zobraziť minimalizované okná, znovu stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + D.)

Poznámka

  • Na minimalizovanie otvorených okien môžete tiež stlačiť kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + M. Po minimalizovaní ich znovu zobrazíte stlačením kombinácie kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + Shift + M.


Potrebujete ďalšiu pomoc?