Premiestňovanie okien medzi viacerými monitormi


Pracovnú plochu systému Windows môžete jednoducho zobraziť na viacerých monitoroch pripojením dvoch alebo viacerých monitorov k stolnému alebo prenosnému počítaču. K väčšine prenosných počítačov sa dá pripojiť jeden externý monitor. Pracovná plocha zobrazená na viacerých monitoroch vám umožňuje pracovať na podstatne väčšej ploche. Okná, ikony programov a ďalšie položky môžete presúvať myšou na ľubovoľné miesto na rozšírenej pracovnej ploche.

Po pripojení externého monitora k prenosnému počítaču sa pri predvolenom nastavení na pripojenom monitore zobrazí identická pracovná plocha. Ak chcete myšou presunúť okno z obrazovky prenosného počítača na externú obrazovku, musíte zobrazenie rozšíriť zmenou jeho nastavenia. Pri pripojení ďalšieho monitora k stolnému počítaču sa na rozdiel od prenosného počítača zobrazenie predvolene nastaví na rozšírené zobrazenie a okno by sa malo dať presunúť myšou z jednej obrazovky na druhú bez zmeny nastavenia.

Pozrite si toto video a naučte sa presúvať okná medzi viacerými monitormi. (1:52)

Zmena nastavenia zobrazenia na rozšírené zobrazenie

 1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

 2. Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky a v ponuke Rozšíriť tieto monitory vyberte možnosť OK.

  Obrázok rozbaľovacieho zoznamu možností pre okno Viaceré obrazovky
  Možnosť Viaceré obrazovky sa zobrazí iba vtedy, keď systém Windows zistí, že sú k počítaču pripojené viaceré monitory.

  Poznámka

  • Ak nie je v nastavení zobrazenia zobrazená možnosť Viaceré obrazovky, znamená to, že sa v systéme Windows nezistil žiadny ďalší monitor, ktorý by bol pripojený k stolnému počítaču. Alebo nezistil žiadny externý monitor pripojený k prenosnému počítaču. Keď systém Windows zistí takýto monitor, zobrazí ho v rozbaľovacom zozname vedľa položky Obrazovka. Ak monitor v zozname nie je uvedený, skúste kliknúť na tlačidlo Zistiť.

  • Skontrolujte, či je monitor, na ktorý chcete rozšíriť pracovnú plochu, zapnutý a zapojený do správneho videoportu na počítači. Rovnako môže byť nutné vybrať na monitore správny zdroj označený na ovládacích prvkoch monitora, aby monitor používal správny videoport. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k monitoru alebo na webovej lokalite výrobcu.

Posúvanie okna z jednej obrazovky na druhú

 • Kliknite na záhlavie okna a potom presuňte okno na nové miesto.Potrebujete ďalšiu pomoc?