Pridanie a upravovanie zvuku v programe Movie Maker

Pridaním filmovej hudby budú dokončené filmy pôsobiť elegantnejšie a profesionálnejšie a pomocou nástrojov na úpravu môžete upravovať hlasitosť, postupné zosilňovanie a zoslabovanie hudby a ďalšie možnosti.

Pridanie hudby

 1. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať hudbu.

 2. Kliknite na hudobný súbor, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Otvoriť.

Postupné zosilňovanie alebo zoslabovanie hudby

 1. Kliknite na hudbu, ktorej postupné zosilňovanie alebo zoslabovanie chcete nastaviť.

 2. V časti Nástroje hudby prejdite na kartu Možnosti a v skupine Zvuk vykonajte jeden alebo oba nasledujúce kroky:

  • Ak chcete nastaviť postupné zosilňovanie hudby, kliknite na zoznam Zosilňovať a potom kliknite na rýchlosť postupného zosilňovania hudby.

  • Ak chcete nastaviť postupné zoslabovanie hudby, kliknite na zoznam Zoslabovať a potom kliknite na rýchlosť postupného zoslabovania hudby.

Zmena počiatočného alebo koncového bodu prehrávania hudby

 1. Kliknite na hudbu.

 2. Myšou posuňte indikátor prehrávania na paneli deja do bodu v hudobnom zázname, v ktorom sa má spustiť alebo zastaviť prehrávanie hudby vo filme. Potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť nový počiatočný bod prehrávania pre hudbu tak, aby sa začala prehrávať od aktuálneho bodu, prejdite do časti Nástroje hudby, prejdite na kartu Možnosti a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Nastaviť počiatočný bod.

  • Ak chcete nastaviť nový koncový bod prehrávania pre hudbu tak, aby sa prestala prehrávať od aktuálneho bodu, prejdite do časti Nástroje hudby, prejdite na kartu Možnosti a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Nastaviť koncový bod.

Zmena hlasitosti položky hudby

 1. Kliknite na hudbu.

 2. V časti Nástroje hudby prejdite na kartu Možnosti, v skupine Zvuk kliknite na položku Hlasitosť hudby a potom posuňte jazdec doľava, ak chcete znížiť hlasitosť, alebo doprava, ak chcete zvýšiť hlasitosť.

Zmena hlasitosti zvuku vo videu

 1. Kliknite na video.

 2. V časti Nástroje videa prejdite na kartu Upraviť, v skupine Zvuk kliknite na položku Hlasitosť videa a potom posuňte jazdec doľava, ak chcete znížiť hlasitosť, alebo doprava, ak chcete zvýšiť hlasitosť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?