Pozrite si video o tom, ako pomocou aplikácie Videomomentky zmeniť svoje videá na krátke filmy. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Pomocou aplikácie Videomomentky môžete zmeniť svoje videá na krátke filmy, o ktoré sa budete chcieť s radosťou podeliť. Môžete orezať scény tak, aby obsahovali len vaše obľúbené časti, zvýrazniť kľúčové momenty štýlovými titulkami a pridaním hudby docieliť požadovanú atmosféru. Dokončený film potom môžete zdieľať bez toho, aby ste opustili aplikáciu.

Táto aplikácia je určená na vytváranie rýchlych a zábavných zmien v krátkych videách. Všetky výsledné filmy majú 60 sekúnd alebo menej. Ak máte záujem o vykonávanie pokročilejších úprav alebo prácu s dlhšími videami, vyhľadajte vo Windows Obchode v počítači iné aplikácie na úpravu videí alebo prevezmite Movie Maker. Movie Maker nie je k dispozícii pre Windows RT 8.1.

Zobraziť všetko

Ako nainštalovať a otvoriť aplikáciu Videomomentky?

 1. Na domovskej obrazovke otvorte Windows Obchod. Skontrolujte, či ste pripojení na internet, a či ste prihlásení pomocou konta Microsoft.

 2. Do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu Obchodu zadajte výraz Videomomentky.

 3. Vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Videomomentky.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 5. Na domovskej obrazovke posuňte prstom zo strednej časti obrazovky nahor alebo kliknite na šípku nadolŠípka smerujúca nadol v blízkosti ľavého dolného rohu.
 6. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Videomomentky.

 7. Vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Videomomentky.

Tip

 • Ak chcete aplikáciu Videomomentky otvárať rýchlejšie, môžete ju pripnúť na domovskú obrazovku. Namiesto ťuknutia alebo kliknutia na položku Videomomentky v poslednom kroku na nej potiahnite prstom nadol alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku. Ak ju teraz chcete otvoriť, môžete prejsť na domovskú obrazovku a ťuknúť alebo kliknúť na dlaždicu Videomomentky.

Ako funguje aplikácia Videomomentky?

 1. Z domovskej obrazovky otvorte aplikáciu Videomomentky.

 2. Vyberte video alebo nasnímajte nové. Ak máte v priečinku Obrázky videá, zobrazia sa na tejto stránke.

 3. Pri vytváraní filmu môžete vykonať ľubovoľné z týchto činností:

  • Odstránenie scén: posuňte rukoväte na miesto, kde sa má film začínať a končiť. Dokončené filmy môžu mať maximálne 60 sekúnd.

  • Pridanie názvu alebo titulkov: ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Titulok, zadajte text a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hotovo. Výberom slova alebo slovného spojenia môžete určitú snímku zvýrazniť a pozastaviť ju.

  • Zmena štýlu názvu a titulkov: ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Titulok, potom na položku Štýly a vyberte štýl pre svoj film.

  • Pridanie hudby: ťuknite alebo kliknite na položku Hudba a potom vyberte požadovanú skladbu.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Ukážka. Počas zobrazenia ukážky filmu budete vidieť všetky efekty a počuť sprievodnú hudbu.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Vykonanie zmien: ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť, vykonajte zmeny a potom znova zobrazte ukážku.

  • Uloženie filmu: ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť. Uloží sa do rovnakého priečinka ako pôvodné video.

  • Uverejnenie filmu alebo jeho odoslanie e-mailom: ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať.

  • Začatie vytvárania nového filmu: potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nový film.

Aké dlhé môže byť video?

Pôvodné video môže mať maximálne 20 minút. Dĺžka dokončeného videa musí byť v rozsahu 1 – 60 sekúnd.

Ako sa upravuje dĺžka?

Udržte dĺžku výsledného filmu na maximálne 60 sekundách odstránením scén zo začiatku, stredu alebo konca.

Orezanie scén zo začiatku alebo konca

 • Presuňte rukoväte na ľavom a pravom konci časovej osi na nový požadovaný počiatočný a koncový bod.

  Časová os s orezávacími rukoväťami
  Ukazovateľ myši ukazuje na ľavú rukoväť.

Orezanie scén zo stredu

 1. Vyhľadajte kruh pod tlačidlom Titulok, ktorý sa nazýva prehrávacia hlava. Presuňte prehrávaciu hlavu na koniec časti, ktorú chcete zachovať.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak je prehrávacia hlava v aktívnej časti, ťuknite alebo kliknite na položku Rozdeliť.

  • Ak je prehrávacia hlava mimo aktívnej časti, ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť časť.

 4. Nastavte rukoväte podľa potreby.

Výsledný film bude zahŕňať obsah, ktorý je v aktívnych častiach.

Zlúčenie častí

 • Presuňte rukoväť na konci jednej časti za začiatok nasledujúcej časti.

Ako zmeniť štýl textu názvu a titulkov?

Zmena štýlu

 1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Titulok.

  Časová os s tlačidlom Titulok
  Ukazovateľ myši ukazuje na tlačidlo Titulok.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Štýl. (Ak sa nezobrazujte, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Viac.) Nový štýl sa použije pre názov a titulky celého filmu, nielen pre aktuálny titulok.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Hotovo.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Ukážka si môžete prezrieť zmeny.

Poznámka

 • Písmo niektorých štýlov nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. V takom prípade sa v štýle použije iné písmo.

Úprava alebo odstránenie názvu alebo titulku

 1. Ťuknite alebo kliknite na bodku daného titulku. Zobrazí sa miniatúra titulku.

  Bodka titulku na časovej osi
  Ukazovateľ myši ukazuje na bodku titulku.
 2. Ťuknite alebo kliknite na miniatúru.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Upravte titulok a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hotovo.

  • Odstráňte titulok ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Odstrániť titulok. (Ak sa tlačidlo Odstrániť titulok nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Viac.)

 4. Keď ste pripravení zobraziť zmeny, ťuknite alebo kliknite na položku Ukážka.

Ak pridať hudbu alebo stlmiť zvuk?

Pridanie skladby

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Hudba.

 2. (Voliteľné) Skladby môžete získať z aplikácie Videomomentky ťuknutím alebo kliknutím na položku Prevziať odporúčané skladby.

 3. Vyberte niektorú z odporúčaných skladieb alebo ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať skladbu z mojej kolekcie a vyberte niektorú z vlastných skladieb.

 4. Ak si chcete vypočuť hudbu s filmom, ťuknite alebo kliknite na položku Ukážka.

Poznámka

 • Nastavenie miesta, kde sa má skladba začínať, v súčasnosti nie je podporované.

Stlmenie zvuku videa

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Hudba.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Stlmiť zvuk z videa.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím v aplikácii zrušte zobrazenie možností Hudba.

Ako môžem zobraziť zmeny?

Ak chcete zobraziť zmeny, ťuknite alebo kliknite na položku Ukážka. Uvidíte, ako vyzerajú efekty nadpisov a titulkov, a budete počuť hudbu hrajúcu s filmom.

Ak chcete počas prezerania ukážky filmu niečo zmeniť, ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť, vykonajte zmeny a potom znova ťuknite alebo kliknite na položku Ukážka.

Ako možno začať vytvárať nový film?

Po otvorení aplikácie môžete:

 • ťuknúť alebo kliknúť na video, zobrazené možnosti sú videá z priečinka Obrázky,

 • ťuknúť alebo kliknúť na položku Vybrať video a vyhľadať existujúce video,

 • ťuknúť alebo kliknúť na položku Nasnímať video a nahrať video pomocou webovej kamery.

Počas prezerania ukážky filmu môžete potiahnuť prstom nahor z dolného okraja alebo kliknúť pravým tlačidlom myši a potom ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Nový film. Prejdete tým na miesto, kde môžete vybrať video alebo nahrať nové.

Ako ukončiť prácu na videu?

Počas vykonávania zmien videa môžete prestať pracovať na danom videu a začať vytvárať nový film. Potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť film. Prejdete tým na miesto, kde môžete vybrať video alebo nahrať nové.

Aké klávesové skratky sa používajú?

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Backspace

Úloha

Pri vykonávaní úprav – zrušiť film a vrátiť sa na hlavnú stránku

Pri zobrazovaní ukážky – vrátiť sa k úpravám

Klávesová skratka

Enter

Úloha

Aktivovať aktuálnu položku (ako ťuknutie alebo kliknutie)

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Odstrániť všetok text v poli titulku

Klávesová skratka

Šípka doľava

Úloha

Keď je ohnisko na rukoväti alebo časti – posunúť rukoväť alebo časť späť

Klávesová skratka

Šípka doprava

Úloha

Keď je ohnisko na rukoväti alebo časti – posunúť rukoväť alebo časť dopredu

Klávesová skratka

Shift + šípka doľava alebo šípka doprava

Úloha

Rýchlejšie posunúť dozadu alebo dopredu

Klávesová skratka
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + Z
Úloha

Zobrazenie iných príkazov dostupných v aplikácii