Spomalenie počítača po nainštalovaní aplikácie Microsoft Security Essentials

Aplikácia Microsoft Security Essentials je navrhnutá tak, aby mala minimálny vplyv na výkon počítača.

Príznaky

Keď je spustená aplikácia Microsoft Security Essentials, počítač pracuje pomalšie, než sa očakáva.

Príčina

Antivírusový softvér a softvér na ochranu pred spyware môže spôsobiť spomalenie počítača, aj keď príčinou spomalenia nie je samotný softvér.

Riešenie

Krok č. 1: Overenie spôsobilosti počítača na spustenie aplikácie Microsoft Security Essentials z hľadiska jej minimálnych systémových požiadaviek

  • Navštívte webovú lokalitu aplikácie Microsoft Security Essentials a skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky, ktoré sú uvedené na tejto lokalite. Ak počítač nespĺňa tieto požiadavky, zvážte inováciu počítača alebo odinštalovanie aplikácie Microsoft Security Essentials.

Krok č. 2: Odstránenie všetkých používaných programov zabezpečenia

  1. Úplne odinštalujte všetky existujúce programy zabezpečenia pred hrozbami z internetu podľa krokov uvedených v téme Ako odinštalujem antivírusový program alebo program na ochranu pred spyware?

  2. Reštartujte počítač.

  3. Znova nainštalujte aplikáciu Microsoft Security Essentials. Ak sa problém neodstráni, pokračujte ďalším krokom.

Varovanie:

Keď odstránite programy zabezpečenia pred hrozbami z internetu, počítač zostane bez ochrany. Ak máte po odstránení existujúcich programov zabezpečenia pred hrozbami z internetu problémy s inštaláciou aplikácie Microsoft Security Essentials, okamžite kontaktujte technickú podporu pre aplikáciu Microsoft Security Essentials odoslaním prípadu online. Ďalšie informácie nájdete v téme Odoslanie prípadu pre podporu.

Krok č. 3: Inštalácia aplikácie Microsoft Security Essentials

Krok č. 4: Reštart počítača

  • Zavrite všetky otvorené programy a potom reštartujte počítač.