Predpoklady na nastavenie domácej siete


Rôzne možnosti pre vytvorenie domácej siete môžu sťažovať rozhodovanie pri nákupe. Skôr než sa rozhodnete, aký hardvér nakúpite, mali by ste sa rozhodnúť, ktorý typ sieťovej technológie (spôsob prepojenia a komunikácie počítačov v sieti) chcete používať. V tomto článku sú popísané a porovnané najbežnejšie sieťové technológie a ich požiadavky na hardvér.

Sieťové technológie

Najbežnejšie typy sieťových technológií sú bezdrôtová sieť, Ethernet, HomePNA a Powerline. Pri výbere sieťovej technológie zvážte umiestnenie počítačov a požadovanú rýchlosť siete. Náklady na tieto technológie sú podobné. V častiach nižšie nájdete porovnanie týchto štyroch technológií.

Zobraziť všetko

Bezdrôtová technológia

Bezdrôtové siete používajú na posielanie informácií z počítača do počítača rozhlasové vlny. Troma najbežnejšími štandardmi pre bezdrôtové siete sú štandardy 802.11b, 802.11g a 802.11a. Očakáva sa, že vzrastie obľúbenosť štandardu 802.11n.

Rýchlosť
 • 802.11b: prenáša údaje max. rýchlosťou 11 Mb/s. Prevzatie 10 MB fotografie z Internetu trvá pri optimálnych podmienkach približne sedem sekúnd.

 • 802.11g: prenáša údaje max. rýchlosťou 54 Mb/s. Prevzatie 10 MB fotografie z Internetu trvá pri optimálnych podmienkach približne 1,5 sekundy.

 • 802.11a: prenáša údaje max. rýchlosťou 54 Mb/s. Prevzatie 10 MB fotografie z Internetu trvá pri optimálnych podmienkach približne 1,5 sekundy.

 • 802.11n: v závislosti od počtu údajových prúdov, ktoré hardvér podporuje, štandard 802.11n dokáže teoreticky prenášať údaje rýchlosťou až 150 Mb/s, 300Mb/s, 450 Mb/S alebo 600 Mb/s.

  Poznámka Uvedené časy prenosu sa týkajú ideálnych podmienok. Za normálnych okolností sa môžu líšiť kvôli rozdielom v hardvéri, webových serveroch, podmienkach sieťových prenosov, atď.

Výhody
 • Presúvanie počítačov je jednoduché, pretože neexistujú káble.

 • Bezdrôtové siete sa zvyčajne inštalujú jednoduchšie než siete Ethernet.

Nevýhody
 • Bezdrôtová technológia je zvyčajne pomalšia ako zvyšné tri technológie.

 • Na výkon bezdrôtových sietí môže mať vplyv interferencia s rôznymi objektmi, ako sú steny, veľké kovové objekty alebo rúry. Aj bezdrôtové telefóny a mikrovlnné rúry môžu v čase, keď sa používajú, interferovať s bezdrôtovými sieťami.

 • Skutočná rýchlosť bezdrôtových sietí zvyčajne dosahuje polovicu deklarovanej hodnoty ich rýchlosti za ideálnych podmienok.

Sieť Ethernet

Siete Ethernet používajú na posielanie informácií z počítača do počítača káble pre sieť Ethernet.

Rýchlosť

Sieť Ethernet dosahuje rýchlosť prenosu údajov až 10, 100 alebo 1 000 Mb/s v závislosti od typu používaného kábla. Technológia Gigabit Ethernet je najrýchlejšia s rýchlosťou prenosu až 1 gigabit za sekundu (alebo 1 000 Mb/s).

Napríklad prevzatie 10 MB fotografie z Internetu by pri optimálnych podmienkach trvalo približne 8 sekúnd v sieti s rýchlosťou 10 Mb/s, približne 1 sekundu v sieti s rýchlosťou 1 000 Mb/s a menej ako sekundu v sieti s rýchlosťou 1 000 Mb/s.

Výhody
 • Siete Ethernet sú lacné a rýchle.

Nevýhody
 • Káble siete Ethernet musia byť natiahnuté medzi každým počítačom a rozbočovačom, prepínačom a smerovačom, čo môže byť časovo náročné a ťažko realizovateľné, keď sú počítače v rôznych miestnostiach.

HomePNA

Siete HomePNA využívajú existujúce telefónne káble v domácnosti na posielanie informácií medzi počítačmi.

Rýchlosť

Technológia HomePNA 2.0 prenáša údaje rýchlosťou až 10 Mb/s. Technológia HomePNA 3.0 prenáša údaje rýchlosťou až 128 Mb/s.

Napríklad prevzatie 10 MB fotografie z Internetu by pri optimálnych podmienkach trvalo približne 8 sekúnd v sieti HomePNA 2.0 a približne 1 sekundu v sieti HomePNA 3.0.

Výhody
 • Technológia HomePNA využíva existujúce telefónne káble, ktoré máte doma.

 • Nie sú potrebné žiadne rozbočovače ani prepínače na pripojenie viac ako dvoch počítačov k sieti HomePNA.

Nevýhody
 • V každej miestnosti, v ktorej chcete mať počítač, musia byť telefónne zásuvky a všetky zásuvky musia byť v tej istej telefónnej linke.

Powerline

Siete Powerline využívajú existujúcu elektrokabeláž na posielanie informácií medzi počítačmi.

Rýchlosť

Sieť Powerline dokáže prenášať údaje rýchlosťou až 200 Mb/s.

Napríklad prevzatie 10 MB fotografie z Internetu by pri optimálnych podmienkach v sieti Powerline trvalo menej ako sekundu.

Výhody
 • Technológia Powerline využíva existujúcu elektrokabeláž, ktorú máte doma.

 • Nie sú potrebné žiadne rozbočovače ani prepínače na pripojenie viac ako dvoch počítačov k sieti Powerline.

Nevýhody
 • Potrebujete elektrickú zásuvku v každej miestnosti, v ktorej chcete mať počítač.

 • Siete Powerline môže ovplyvňovať rušenie a šum na linke.

Požiadavky na hardvér

V domácich sieťach sa používa niekoľko typov hardvéru:

 • Sieťové adaptéry. Tieto adaptéry (ktoré sa označujú aj ako sieťové karty alebo karty NIC) pripájajú počítače k sieti, aby mohli komunikovať. Sieťový adaptér sa dá pripojiť do portu USB alebo portu siete Ethernet na počítači, alebo môže byť nainštalovaný vo vnútri počítača v dostupnej rozširujúcej zásuvke PCI.

 • Sieťové rozbočovače a prepínače. Rozbočovače a prepínače pripájajú dva alebo viaceré počítače k sieti Ethernet. Prepínač je zvyčajne o čosi drahší ako rozbočovač, ale je rýchlejší.

  Ilustrácia rozbočovača pre sieť Ethernet
  Rozbočovač pre sieť Ethernet
 • Smerovače a prístupové body. Smerovače navzájom prepájajú počítače a siete (smerovač napríklad môže pripájať domácu sieť na Internet). Smerovače taktiež umožňujú zdieľanie jedného internetového pripojenia viacerými počítačmi. Smerovače môžu byť káblové alebo bezdrôtové. V káblovej sieti nie je potrebné používať smerovač, ak však chcete zdieľať jedno internetové pripojenie, jeho použitie sa odporúča. Ak chcete zdieľať internetové pripojenie cez bezdrôtovú sieť, budete potrebovať bezdrôtový smerovač. Prístupové body umožňujú pripojenie počítačov a zariadení k bezdrôtovej sieti.

  Ilustrácia prístupového bodu, káblového smerovača a bezdrôtového smerovača
  Prístupový bod (vľavo), káblový smerovač (v strede), bezdrôtový smerovač (vpravo)
 • Modemy. Počítače používajú modemy na odosielanie a prijímanie informácií cez telefónne alebo káblové linky. Ak sa chcete pripojiť na Internet, budete potrebovať modem. Niektorí poskytovatelia káblového pripojenia ponúkajú zdarma alebo za určitú cenu káblový modem, keď si objednáte službu káblového pripojenia na Internet. Ponúkajú sa tiež kombinácie modemu a smerovača.

  Ilustrácia káblového modemu
  Káblový modem
 • Sieťové káble (Ethernet, HomePNA a Powerline). Sieťové káble prepájajú jednotlivé počítače medzi sebou a pripájajú ich k iným súvisiacim hardvérovým zariadeniam, ako sú napríklad rozbočovače, smerovače a externé sieťové adaptéry. Adaptéry HomePNA a Powerline sú väčšinou externé a pripájajú sa k počítaču káblami siete Ethernet alebo káblami USB, čo závisí od typu adaptéra.

V tejto tabuľke je uvedený hardvér, ktorý potrebujete pre každý typ sieťovej technológie.

Technológia Hardvér Počet
Technológia

Bezdrôtové pripojenie

Hardvér

Bezdrôtový sieťový adaptér

Počet

Jeden pre každý počítač v sieti (takmer všetky prenosné počítače majú tento adaptér vstavaný)

Technológia

Hardvér

Bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač (odporúča sa)

Počet

Jeden

Technológia

Sieť Ethernet

Hardvér

Sieťový adaptér Ethernet

Počet

Jeden pre každý počítač v sieti (takmer všetky stolné počítače majú tento adaptér vstavaný)

Technológia

Hardvér

Rozbočovač alebo prepínač siete Ethernet (potrebné sú iba v prípade, že chcete pripojiť viac ako dva počítače, ale nechcete zdieľať pripojenie na Internet)

Počet

Jeden (rozbočovač ale prepínač 10/100/1000 je najvhodnejším riešením a mal by mať dostatok portov na pripojenie všetkých počítačov vo vašej sieti)

Technológia

Hardvér

Smerovač pre sieť Ethernet (potrebný len v prípade pripojenia viac ako dvoch počítačov a pri zdieľaní internetového pripojenia)

Počet

Jeden (doplnkový rozbočovač alebo prepínač môže byť nutný v prípade, že nemáte dostatok portov pre všetky počítače)

Technológia

Hardvér

Káble pre sieť Ethernet

Počet

Jeden pre každý počítač, ktorý je pripojený k sieťovému rozbočovaču alebo prepínaču (najvhodnejšie sú káble typu 10/100/1000 Cat 6, ale nie sú podmienkou)

Technológia

Hardvér

Prepájací kábel (potrebný len v prípade priameho prepojenia dvoch počítačov bez použitia rozbočovača, prepínača alebo smerovača)

Počet

Jeden

Technológia

Sieť HomePNA

Hardvér

Sieťový adaptér HomePNA

Počet

Jeden pre každý počítač v sieti

Technológia

Hardvér

Smerovač pre sieť Ethernet

Počet

Jeden, ak chcete zdieľať internetové pripojenie.

Technológia

Hardvér

Telefónne káble

Počet

Jeden pre každý počítač v sieti (na pripojenie počítačov do telefónnej zásuvky použite štandardné telefónne káble)

Technológia

Elektrická sieť (technológia Powerline)

Hardvér

Sieťový adaptér Powerline

Počet

Jeden pre každý počítač v sieti

Technológia

Hardvér

Smerovač Ethernet

Počet

Jeden, ak chcete zdieľať pripojenie na Internet

Technológia

Hardvér

Elektrická kabeláž doma

Počet

Jedna elektrická zásuvka pre každý počítač v sieti

Je dobré zistiť, ktoré druhy sieťových adaptérov sa nachádzajú v počítačoch, ak sa v nich nejaké nachádzajú. Pre určitú technológiu sa môžete rozhodnúť aj na základe toho, aký hardvér máte, alebo sa môžete rozhodnúť pre inováciu hardvéru. Pre vaše prostredie môže byť najvhodnejšie skombinovať rôzne technológie. Napríklad mnohí používatelia používajú bezdrôtový smerovač, ktorý dokáže pracovať s drôtovými pripojeniami siete Ethernet stolných počítačov aj s bezdrôtovými pripojeniami prenosných počítačov.Potrebujete ďalšiu pomoc?