Pomocou Správcu zariadení môžete zobraziť a aktualizovať‌ ovládače zariadení nainštalované v počítači, skontrolovať, či hardvér pracuje správne, a upraviť nastavenia hardvéru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

  • Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.Potrebujete ďalšiu pomoc?