Otvorenie Zobrazovača udalostí


Zobrazovač udalostí je nástroj, ktorý zobrazuje podrobné informácie o významných udalostiach (napríklad o programoch, ktoré sa nespustili tak, ako sa očakávalo, alebo o aktualizáciách, ktoré sa prevzali automaticky) v počítači. Zobrazovač udalostí vám môže byť užitočný pri riešení chýb a problémov so systémom Windows a s ostatnými programami. Ďalšie informácie o nástroji Zobrazovač udalostí sa nachádzajú v téme Aké informácie sa zobrazujú v denníkoch udalostí?

  • Otvorte okno Zobrazovač udalostí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Zobrazovač udalostí. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.