Otvorenie portu v bráne Windows Firewall


Ak brána Windows Firewall blokuje určitý program a vy chcete povoliť komunikáciu tohto programu cez bránu firewall, môžete to zvyčajne vykonať tak, že vyberiete tento program v zozname povolených programov (ktorý sa označuje aj ako zoznam výnimiek) v bráne Windows Firewall. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall.

Ak však program nie je uvedený v zozname, bude pravdepodobne potrebné otvoriť port. Ak napríklad hráte s priateľmi hru online pre viacerých hráčov, musíte otvoriť port pre hru, aby brána firewall umožnila počítaču príjem informácií o hre. Port zostane po celý čas otvorený, a preto nezabudnite zavrieť všetky porty, ktoré už nepotrebujete mať otvorené.

  1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Rozšírené nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V dialógovom okne Brána Windows Firewall s rozšíreným zabezpečením kliknite na ľavej table na položku Pravidlá prichádzajúcej komunikácie a potom na pravej table kliknite na položku Nové pravidlo.

  4. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi vytvorením nového pravidla prichádzajúcej komunikácie.

Ak sa pri komunikácii počítača s ostatnými počítačmi cez bránu Windows Firewall vyskytli problémy, môžete na automatické vyhľadanie a opravu niektorých bežných problémov použiť Poradcu pri riešení problémov s prichádzajúcimi pripojeniami.

Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s prichádzajúcimi pripojeniami, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Prichádzajúce pripojenia.

Informácie o rozšírenom riešení problémov s bránou Firewall sa nachádzajú v téme Sprievodca riešením problémov brány Windows Firewall s rozšíreným zabezpečením: diagnostika a nástroje a v téme Riešenie problémov s nastavením brány Windows Firewall v systéme Windows XP s balíkom Service Pack 2 pre pokročilých používateľov.Potrebujete ďalšiu pomoc?