Otvorenie kariet, ktoré už boli zatvorené


Ak počas relácie prehľadávania zatvoríte jednu alebo viacero kariet alebo úplne zatvoríte reláciu prehľadávania, či už náhodne alebo úmyselne, môžete v programe Internet Explorer znova otvoriť karty alebo relácie prehľadávania, ktoré ste zatvorili.

Pozrite si toto video a naučte sa otvoriť naposledy zatvorené karty

Opätovné otvorenie kariet zatvorených počas aktuálnej relácie prehľadávania

V programe Internet Explorer sa uchovávajú záznamy o webových stránkach priradených otvoreným kartám vrátane informácií, akými sú text zadaný do formulára a história prechodu na danú webovú stránku. V dôsledku toho môžete jednoducho znovu otvoriť ktorúkoľvek zatvorenú kartu. Postupujte nasledovne:

  1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nová karta.

    Obrázok tlačidla Nová karta
    Tlačidlo Nová karta
  2. Na stránke novej karty vyhľadajte v položke Znovu otvoriť zatvorené karty adresu webovej stránky, ktorú chcete otvoriť, a kliknite na ňu.

Poznámky

  • Ak ste na domovskej stránke zmenili stránku Nová karta, môžete do panela s adresou zadať about:tabs, čím umožníte zobrazenie stránky Nová karta. Ďalšie informácie o zmene nastavenia položky, ktorú otvára tlačidlo Nová karta, nájdete v téme Otvorenie novej karty domovskej stránky v programe Internet Explorer.

  • V programe Internet Explorer sa uchovajú len informácie o histórii a údaje formulára, ktoré sa týkajú kariet zatvorených počas aktuálnej relácia prehľadávania. Ak zatvoríte karty a potom ukončíte reláciu prehľadávania zatvorením prehľadávača, karty sa nebudú dať znovu otvoriť. Reláciu prehľadávania môžete znovu otvoriť, ale budú sa v nej zobrazovať iba karty otvorené pred zatvorením prehľadávača.

Postup opätovného otvorenia poslednej zatvorenej relácie prehľadávania

Po zatvorení programu Internet Explorer a ukončení relácie prehľadávania sa ukladajú informácie o webových stránkach, ktoré boli v tom čase otvorené. Preto, keď otvoríte novú reláciu prehľadávania, môžete znovu otvoriť webové stránky otvorené počas predchádzajúcej relácie prehľadávania. Ak chcete znovu otvoriť poslednú reláciu prehľadávania, postupujte nasledovne:

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Znovu otvoriť poslednú reláciu prehľadávania. Na nových kartách sa otvoria všetky webové stránky otvorené pred posledným zatvorením programu Internet Explorer.

PoznámkyPotrebujete ďalšiu pomoc?