Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Zneužitie, neoprávnené získavanie údajov alebo nevyžiadaná pošta v službe Outlook.com

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako postupovať v prípade zneužitia online, podvodov s neoprávneným získavaním údajov a nevyžiadanej pošty odosielanej na poštové kontá Outlook.com alebo z týchto kont. Tento postup je možné použiť aj v prípade e-mailových adries na lokalitách hotmail.com, msn.com a live.com.

Nahlásenie zneužitia

 • Ak sa vám niekto vyhráža, obráťte sa na miestne orgány činné v trestnom konaní.

 • Ak chcete nahlásiť e-maily týkajúce sa obťažovania, vystupovania pod falošnou identitou, zneužívania detí, detskej pornografie alebo iných nelegálnych aktivít, ktoré ste prijali prostredníctvom konta Outlook.com, prepošlite príslušný urážlivý e-mail na adresu abuse@Outlook.com. Uveďte aj všetky ostatné relevantné informácie, napríklad koľkokrát ste dostali správy z príslušného konta a aký vzťah je medzi vami a odosielateľom (ak medzi vami existuje nejaký vzťah).

 • Ak chcete nahlásiť zneužitie iného konta než konta Outlook, prejdite na lokalitu http://abuse.net, kde nájdete správnu adresu na nahlásenie zneužitia.

Ak vaše konto Outlook.com napadli hakeri

Ak sa niekto dostal k vášmu kontu Outlook.com alebo ak ste dostali potvrdzujúci e-mail týkajúci sa zmeny hesla, ktorú ste neiniciovali, môžete svoje konto obnoviť. Pozrite si tému Moje konto napadli hakeri.

Pomoc pri ochrane pred podvodmi s neoprávneným získavaním údajov

Môžete dostať e-mail, ktorý vyzerá byť v poriadku, ale v skutočnosti ide o podvod s neoprávneným získavaním údajov (pokus o získanie vašich osobných údajov alebo pokus o odcudzenie vašich peňazí).

 • Nikdy neodpovedajte na e-mail, v ktorom vás žiadajú o zaslanie osobných údajov alebo údajov o vašom účte.

 • V podozrivom e-maile nikdy neklikajte na prepojenia, ktoré vás údajne majú prepojiť na webovú lokalitu určitej spoločnosti. Odosielateľ sa môže snažiť predstierať iný zdroj, ktorý vyzerá ako pravá webová lokalita (a pritom vás prepája na jej sfalšovanú verziu), aby mohol získať vaše prihlasovacie údaje.

 • Nikdy neotvárajte žiadne súbory priložené k podozrivo vyzerajúcemu e-mailu. Tieto prílohy môžu obsahovať vírus alebo iný malvér.

 • Ak sa v e-maile uvádza, že pochádza od určitej spoločnosti, obráťte sa na služby zákazníkom príslušnej spoločnosti prostredníctvom telefónu alebo online a overte, či e-mail je naozaj legitímny. E-mail tiež môžete preposlať oddeleniu tretej strany, ktoré sa zaoberá zneužívaním a podvodmi.

 • Prejdite na webovú lokalitu, ktorá sa zaoberá odhaľovaním poplašných správ, ako je napríklad lokalita snopes.com, a vyhľadajte na nej predmet e-mailu.

 • Odolajte naliehaniu na odpovedanie a nepokúšajte sa odosielateľovi niečo vyčítať alebo ho potrestať. Takto iba potvrdíte, že vaša e-mailová adresa je správna, a skončíte tak, že vám budú posielať ešte viac nevyžiadanej pošty.

Nahlásenie podvodov s neoprávneným získavaním údajov alebo nevyžiadaných e-mailov

Nahlásením podvodov s neoprávneným získavaním údajov alebo nevyžiadaných e-mailov pomáhate zmariť plány odosielateľov hromadnej nevyžiadanej pošty. Okrem toho je to aj jednoduché. Na lokalite Outlook.com kliknite na šípku vedľa položky Nevyžiadané a vyberte položku:

 • Nevyžiadané, ak ide o bežný nevyžiadaný e-mail,

 • Neoprávnené získavanie údajov, ak ide o e-mail, pomocou ktorého sa pokúšajú získať vaše osobné údaje (ako sú napríklad heslá, bankové údaje alebo rodné číslo) alebo odcudziť vaše peniaze,

 • Zabezpečenie konta narušené, ak začnete dostávať nevyžiadané e-maily alebo e-maily na neoprávnené získavanie údajov od odosielateľa, ktorému by ste za iných okolností dôverovali.

Rozpoznanie podvodov s neoprávneným získavaním údajov

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zistiť, či v prípade určitého e-mailu nejde o podvod.

 • Ponuka je príliš výhodná na to, aby to bola pravda.

 • V e-maile sa od vás žiada zaslanie osobných údajov alebo údajov o účte (napríklad mena používateľa a hesla, dátumu narodenia, rodného čísla alebo bankových údajov) v odpovedi na e-mail. Spoločnosť Microsoft a ostatné legitímne spoločnosti vás nikdy nebudú žiadať o poskytnutie informácií tohto druhu prostredníctvom e-mailu. Požiadajú vás, aby ste prešli na ich webovú lokalitu, prihlásili sa a aktualizovali svoje informácie na tejto lokalite.

  Upozornenie: V podozrivom e-maile nikdy neklikajte na prepojenia, ktoré vás údajne majú prepojiť na webovú lokalitu určitej spoločnosti. Odosielateľ sa môže snažiť predstierať iný zdroj, ktorý vyzerá ako pravá webová lokalita (a pritom vás prepája na jej sfalšovanú verziu), aby mohol získať vaše prihlasovacie údaje. Ak máte pochybnosti, prejdite na webovú lokalitu pomocou obľúbených položiek, histórie vyhľadávania alebo zadaním adresy URL do poľa s adresou.

 • E-mailová adresa odosielateľa má zahraničnú doménu. Príklad: someone@example.uk.co, @example.ru alebo @example.ng.

 • Doména e-mailovej adresy odosielateľa je reťazcom očividne náhodne vybraných čísel alebo písmen. Príklad: @VNbM6f3.com.

 • Názov odosielateľa v hlavičke sa nezhoduje s e-mailovou adresou odosielateľa.

 • Štýl obsahu e-mailu je osobný a dôverný, ale e-mail vyzerá ako skupinový e-mail a oslovenie príjemcu je všeobecné. Príklad: „Vážený zákazník spoločnosti Microsoft“ alebo „Vážený pán, vážená pani“.

Päť najčastejších typov podvodov

Tu je päť najčastejšie sa vyskytujúcich typov podvodov a ďalšie tipy, ako ich rozpoznať.

Zobraziť všetko

„Overte svoj účet čo najskôr, aby ste tak predišli jeho zrušeniu!“

Podvod: dostanete e-mail vyzerajúci ako e-mail z banky alebo zo služby elektronického obchodu, ako je PayPal alebo Ebay, prípadne od poskytovateľa e-mailových služieb s upozornením, že váš účet bude zablokovaný alebo zrušený, ak „neoveríte“ svoj účet odpovedaním na tento e-mail s uvedením údajov o účte.

Čo je zámerom podvodníka: v prípade bankových podvodov alebo podvodov so službami elektronického obchodovania ide o snahu o získanie vašich osobných údajov, ktoré mu umožní odcudziť vašu identitu, vybrať peniaze z vašich bankových účtov a účtovať poplatky na vašu kreditnú kartu. Ak e-mail vyzerá ako e-mail od poskytovateľa e-mailových služieb, podvodník chce získať meno používateľa a heslo e-mailového konta, aby konto mohol napadnúť a použiť ho na odosielanie nevyžiadanej pošty.

Ďalšie príznaky, že ide o podvod: požaduje sa rýchla odpoveď (napríklad: „Overenie je nutné vykonať do 24 hodín“). To vám poskytuje príliš krátky čas na podrobnejšie preskúmanie legitimity.

Kroky, ktoré môžete vykonať: Predovšetkým a v prvom rade NEODPOVEDAJTE na e-mail a neposkytujte žiadne osobné údaje ani údaje o účte bez ohľadu na to, ako hrozivo tieto upozornenia vyznievajú.

 • Ak ide o lokalitu banky alebo služby elektronického obchodu, obráťte sa na služby zákazníkom príslušnej spoločnosti prostredníctvom telefónu alebo online a overte, či e-mail je naozaj legitímny.

 • Ak e-mail vyzerá ako e-mail zo služby Outlook.com, prepošlite ho na adresu report_spam@Outlook.com.

„Môžete získať veľkú sumu peňazí – stačí, ak nám pošlete svoje osobné údaje alebo aspoň určitú hotovosť“

Podvod: na určitom účte sa nachádzajú peniaze, ktoré vám chce poskytnúť dôveryhodne vyzerajúci subjekt. Jediné, čo od vás požaduje, je zaslanie osobných údajov alebo určitej sumy peňazí.

Čo je zámerom podvodníka: niekedy chce len to, aby ste mu poslali peniaze. Inokedy zas ide o snahu o získanie vašich osobných údajov, aby mohol odcudziť vašu identitu, vybrať peniaze z vašich bankových účtov a účtovať poplatky na vašu kreditnú kartu.

Ďalšie príznaky, že ide o podvod:

 • akékoľvek obchody, ktorých účastníkom je zahraničná banka, alebo transakcie, pri ktorých posielate svoje osobné údaje alebo hotovosť do zahraničia, sú mimoriadne podozrivé.

 • Často pri tom ide o určitú formu krádeže. Možno peniaze nie sú naozaj vaše alebo ich, ale ich zákonný vlastník je mŕtvy alebo je to skorumpovaný úradník, prípadne nejaká anonymná spoločnosť, ktorej nikdy nebudú chýbať. Prípadne ide o peniaze, ktoré sú vraj vaše, ale pokúša sa ich získať niekto iný.

 • Ak je na obchode čokoľvek podozrivé alebo ak nerozumiete, prečo práve vám (zo všetkých ľudí na tomto svete) niekto neznámy predkladá takúto ponuku, môžete si byť istí, že ide o podvod.

Kroky, ktoré môžete vykonať: Predovšetkým a v prvom rade NEODPOVEDAJTE na e-mail a neposkytujte žiadne osobné ani finančné údaje bez ohľadu na to, ako lákavo táto ponuka vyznieva.

 • Prejdite na webovú lokalitu, ktorá sa zaoberá odhaľovaním poplašných správ, ako je napríklad lokalita snopes.com, a vyhľadajte na nej predmet e-mailu.

 • Nahláste e-mail pomocou možnosti Neoprávnené získavanie údajov (pozrite vyššie).

„Vyhrali ste prvú cenu!“

Podvod: Gratulujeme! Práve ste vyhrali v lotérii! Alebo ste sa zúčastnili na žrebovaní spoločnosti Microsoft a vyhrali ste hlavnú cenu!

Čo je zámerom podvodníka: chce získať vaše osobné údaje, ktoré mu umožnia odcudziť vašu identitu a vybrať peniaze z vašich bankových účtov.

Ďalšie príznaky, že ide o podvod:

 • Zapojili ste sa do lotérie alebo žrebovania bez vášho vedomia alebo povolenia.

 • Žiadajú vás o bankové údaje, aby mohli uskutočniť vklad na váš účet.

 • Účelom žrebovania je, aby spoločnosť mohla zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom formulára, ktorý vyplníte pri vstupe do žrebovania. Spoločnosť potom tieto údaje predá alebo použije pri marketingu svojich produktov a služieb. Legitímne lotérie vás nežiadajú o poskytnutie vašich údajov, pretože ste to už urobili.

Kroky, ktoré môžete vykonať: Predovšetkým a v prvom rade NEODPOVEDAJTE na e-mail a neposkytujte žiadne osobné ani finančné údaje bez ohľadu na to, ako lákavo táto ponuka vyznieva.

 • Prejdite na webovú lokalitu, ktorá sa zaoberá odhaľovaním poplašných správ, ako je napríklad lokalita snopes.com, a vyhľadajte na nej predmet e-mailu.

 • Nahláste e-mail pomocou možnosti Neoprávnené získavanie údajov (pozrite vyššie).

„Pomoc! Som v zúfalej situácii!“

Podvod:váš priateľ je na dovolenke a ocitol sa v zúfalej situácii. Potrebuje, aby ste mu rýchlo poslali nejaké peniaze!

Čo je zámerom podvodníka: chce len to, aby ste mu poslali nejaké peniaze.

Ďalšie príznaky, že ide o podvod: Tento podvod sa môže dať odhaliť oveľa ťažšie. Zvyčajne došlo k tomu, že podvodník získal kontrolu nad e-mailovým kontom vášho priateľa a poslal tento „núdzový“ e-mail každému, kto sa nachádza v zozname kontaktov tohto priateľa. E-mailová adresa odosielateľa bude legitímna. Oslovenie môže byť osobné („Ahoj, Jožko“), ale ide naozaj o e-mail od priateľa?

Kroky, ktoré môžete vykonať: Skôr než čokoľvek urobíte, počkajte a overte, či je to naozaj.

 • Vezmite telefón a zavolajte svojmu priateľovi. Ak sa s ním neviete skontaktovať, skúste sa spojiť so spoločným priateľom vás oboch.

 • Položte si nasledujúce otázky:

  • V e-maile sa môže uvádzať, že je v zúfalej situácii a nevie, na koho iného sa má obrátiť, ale je medzi vami dvoma taký vzťah, aby sa na vás obracal s takouto požiadavkou?

  • Hovoril predtým s vami o tom, že sa chystá na výlet?

  • S akou pravdepodobnosťou sa váš priateľ môže ocitnúť v situácii, v akej sa podľa e-mailu nachádza, a urobiť to, čo podľa e-mailu urobil?

  • Očakávali by ste niečo také od tohto priateľa?

 • Až do skontaktovania sa so svojím priateľom alebo so spoľahlivým spoločným priateľom vás oboch iným spôsobom než prostredníctvom e-mailu by ste to pravdepodobne mali považovať za podvod. Nahláste tento prípad ako možnosť Zabezpečenie konta narušené (pozrite vyššie).

„Ak tento e-mail nepošlete ďalej, stane sa vám niečo zlé“ alebo „Ak tento e-mail pošlete ďalej, stane sa vám niečo dobré“

Podvod: Pošlite ďalej tento e-mail a spoločnosť Microsoft vám pošle 500 EUR! Ak chcete aby služba Outlook.com bola zdarma aj naďalej, pošlite ďalej túto petíciu! Upozornite všetkých svojich priateľov na tento hrozivý počítačový vírus!

Čo je zámerom podvodníka: sledovať, ako sa šíri jeho poplašná správa, a pochváliť sa s tým pred svojimi priateľmi, ktorí tiež rozosielajú nevyžiadanú poštu.

Kroky, ktoré môžete vykonať:

 • Ak ide o počítačový vírus alebo inú hrozbu pre zabezpečenie, prejdite na webovú lokalitu svojho antivírusového softvéru a pozrite si informácie o najnovších hrozbách.

 • Prejdite na webovú lokalitu, ktorá sa zaoberá odhaľovaním poplašných správ, ako je napríklad lokalita snopes.com, a vyhľadajte na nej predmet e-mailu.

 • Nahláste e-mail pomocou možnosti Nevyžiadaná pošta (pozrite vyššie).

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?