Pomocník pre konto Outlook.com

Outlook.com

Zrušené konto

Zrušenie konta

Keď zrušíte svoje konto Microsoft (e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate so službou Outlook.com), vaše e-maily a kontakty sa odstránia z našich serverov a nebudú sa už dať obnoviť. E-mailová adresa sa uvoľní po uplynutí 60 dní od zrušenia konta a môže ju začať používať niekto iný. Ak svoje konto Microsoft používate s inými službami Microsoft, stratíte prístup aj k týmto službám. Ďalšie informácie získate tu: Návod na zrušenie konta Microsoft.

Zrušenie konta v dôsledku jeho nevyužívania

Ak chcete udržať svoje konto Outlook.com aktívne, musíte sa doň prihlásiť aspoň raz za 365 dní. Po 365 dňoch nečinnosti sa e-maily odstránia a nedajú sa už obnoviť. Po 5 rokoch nečinnosti sa vaše konto Microsoft odstráni a nebude sa dať obnoviť.

Zrušenie konta v dôsledku nedôveryhodných aktivít

Služba Outlook.com identifikuje nedôveryhodné kontá pomocou rôznych technológií na ochranu proti nevyžiadanej pošte. Ak sa konto používa na odosielanie e-mailov spúšťajúcich filtre na ochranu proti nevyžiadanej pošte alebo na odosielanie veľkého množstva nedoručiteľných e-mailov, môžeme vaše e-mailové konto Outlook.com zrušiť.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie o zrušení vášho konta Outlook.com, môžete odoslať žiadosť o poskytnutie podpory. Prejdite na stránku e-mailovej podpory. Pomôžeme vám obnoviť vaše konto čo najskôr.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie o dočasnom zablokovaní konta, pozrite si článok Konto je dočasne zablokované.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri zrušení svojho konta, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získajte pomoc s počítačovou aplikáciou Outlook.

Máte nápady týkajúce sa služby Outlook.com? Tešíme sa na ne.