Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie narodenín do kalendára služby Outlook.com

Kalendár v službe Outlook.com zahŕňa špeciálny kalendár narodenín, ktorý sa automaticky vyplní narodeninami všetkých osôb vo vašom zozname kontaktov, ktorých narodeniny sú známe. Narodeniny tiež môžete kedykoľvek pridať.

Pridanie narodenín

 1. V Kalendári kliknite na šípku vedľa položky Nové a potom kliknite na položku Narodeniny.

 2. Zadajte meno osoby a informácie o jej narodeninách a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nové narodeniny sa zobrazia v kalendári narodenín.

Kalendár je pripojený k zoznamu kontaktov v aplikácii Ľudia

 • Ak pridáte narodeniny k určitému kontaktu v aplikácii Ľudia, tieto narodeniny sa pridajú do kalendára.

 • Ak pridáte narodeniny v Kalendári a zadané meno sa zhoduje s niektorým z mien v zozname kontaktov, narodeniny sa pridajú k tomuto kontaktu.

 • Ak pridáte narodeniny v Kalendári a daná osoba sa nenachádza v zozname kontaktov, osoba sa pridá do tohto zoznamu.

Ďalšie spôsoby pridávania narodenín do kalendára

 • Ak pripojíte konto Outlook.com k sociálnej sieti, ako je napríklad Facebook, Twitter alebo LinkedIn, a kontakt pridá svoj dátum narodenia v tejto sieti.

 • Ak niektorý kontakt pridá svoj dátum narodenia do svojho profilu a zdieľa ho s vami.

Odstránenie narodenín

Existujú dva spôsoby odstránenia narodenín.

 • Môžete kliknúť na príslušnú udalosť v Kalendári a stlačiť kláves Delete.

 • Môžete odstrániť kontakt alebo dátum narodenia kontaktu v aplikácii Ľudia.

Ďalšie spôsoby odstraňovania narodenín z kalendára

 • Ak pripojíte konto Outlook.com k sociálnej sieti, ako je napríklad Facebook, Twitter alebo LinkedIn, a kontakt odstráni svoj dátum narodenia v tejto sieti.

 • Ak odpojíte svoje konto Outlook.com od sociálnej siete, kde sa nachádzajú informácie o narodeninách kontaktu.

 • Ak niektorý kontakt odstráni svoj dátum narodenia z profilu, ktorý s vami zdieľa.

Vypnutie pripomenutí narodenín

Ak máte v kalendári zaznamenaných veľa udalostí narodenín, môžete vypnúť ich pripomínanie.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie nastavenia pošty.
 2. Zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Získať pripomenutia pre udalosti a úlohy.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vypnutie pripomenutí pre narodeniny pridané neskôr

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.
 2. V časti Upraviť nastavenia pripomenutí a kalendárov kliknite na položku Kalendár narodenín.

 3. V časti Oznámenia kliknite na ikonu OdstrániťIkona Odstrániť vedľa každého oznámenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámky

 • Kalendár narodenín nemôžete zdieľať.

 • Ak chcete skryť kalendár narodenín alebo ľubovoľný iný kalendár, kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na názov kalendára. Ak chcete zobraziť kalendár, znova naň kliknite.
Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?