Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com

V službe Outlook.com existujú dva spôsoby pridania kalendára:

 • import statického kalendára, ktorý sa neaktualizuje automaticky (označuje sa aj ako súbor ICS),

 • prihlásenie na odber kalendára online a prijímanie automatických aktualizácií (známe aj ako prihlásenie na odber súborov ICS alebo prihlásenie na odber súborov iCal).

Aký je medzi nimi rozdiel?

Import súboru ICS poskytuje snímku udalostí v kalendári v čase importu. Importované udalosti sa v kalendári neobnovujú automaticky, a to ani v prípade, ak vlastník kalendára vykoná aktualizáciu.

Prihlásením na odber určitého kalendára iCal online sa tento kalendár pripojí k vášmu kalendáru. Keď vlastník kalendára iCal vykoná zmeny, tieto zmeny sa automaticky zobrazia vo vašom kalendári.

Import kalendára

Import kalendára je vhodným spôsobom, ako do svojho kalendára pridať udalosti, ktoré sa nemenia, napríklad sviatky, tabuľky prílivu a odlivu alebo lunárne cykly. Môžete ich importovať do existujúceho kalendára alebo môžete vytvoriť nový kalendár.

Kalendáre môžete importovať z webových lokalít alebo programov kalendára, ktoré podporujú formát súborov ICS, napríklad Apple iCal, Kalendár Google alebo Mozilla Lightning. Kalendáre ICS tiež môžete vyhľadať na internete.

Zobraziť všetko

Import kalendára

 1. Vyhľadajte kalendár, ktorý chcete pridať, a uložte ho do priečinka v počítači ako súbor ICS.

 2. V službe Outlook.com prejdite k svojmu kalendáru.

 3. Kliknite na položku Importovať.

 4. Vyberte možnosť Importovať do nového kalendára alebo možnosť Importovať do existujúceho kalendára.

Zobraziť všetko

Import do nového kalendára

 1. Vyhľadajte a vyberte uložený súbor ICS.

 2. Zadajte názov pre kalendár a vyberte farbu.

 3. Ak chcete, vyberte kľúčové tlačidlo, ktoré sa zobrazí v každom dni, v ktorom dôjde k novej udalosti.

 4. Vyberte možnosť Použiť pripomenutia, ktoré sa už nachádzajú v súbore ICS alebo možnosť Pre všetky importované udalosti použiť predvolené pripomenutia. Ak vyberiete druhú možnosť, Kalendár vám poskytne možnosť skontrolovať alebo zmeniť pripomenutia.

 5. Kliknite na položku Importovať.

Poznámka

 • Pripomenutia udalostí po importe nemožno hromadne meniť. Bude nutné meniť ich po jednom.

Import do existujúceho kalendára

 1. Vyhľadajte a vyberte uložený súbor ICS.

 2. Vyberte kalendár, do ktorého chcete importovať.

 3. V časti Zabrániť duplikátom vyberte možnosť Zachovať len nové udalosti alebo možnosť Zachovať len pôvodné udalosti.

 4. Kliknite na položku Importovať do existujúceho kalendára.

 5. V zozname Vyberte kalendár vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

 6. V časti Zabrániť duplikátom vyberte možnosť Zachovať len nové udalosti alebo možnosť Zachovať len pôvodné udalosti.

 7. Vyberte možnosť Použiť pripomenutia, ktoré sa už nachádzajú v súbore ICS alebo možnosť Pre všetky importované udalosti použiť predvolené pripomenutia. Ak vyberiete druhú možnosť, Kalendár vám poskytne možnosť skontrolovať alebo zmeniť pripomenutia.

 8. Kliknite na položku Importovať.

Poznámka

 • Pripomenutia udalostí po importe nemožno hromadne meniť. Bude nutné meniť ich po jednom.

Prihlásenie na odber kalendára

Prihlásenie na odber kalendára iCal je vhodným spôsobom sledovania udalostí, ktoré sa často menia, napríklad program kina alebo školský kalendár. Keď vlastník kalendára iCal, na ktorého odber ste sa prihlásili, vykoná zmeny udalostí, služba Outlook.com aktualizuje váš kalendár. Upozorňujeme, že táto aktualizácia sa niekedy môže uskutočniť až po uplynutí viac ako 24 hodín.

Webové lokality kín, športových tímov a škôl často obsahujú prepojenie Pridať do kalendára, pomocou ktorého môžete stiahnuť kalendár iCal. Môžete tiež prehľadávať zoznamy kalendárov iCal na lokalite iCalShare.

Prihlásenie na odber kalendára online

 1. Vyhľadajte kalendár iCal, na ktorého odber sa chcete prihlásiť.

 2. Skopírujte alebo si poznačte URL adresu (webovú adresu) kalendára iCal.

  URL adresy kalendárov iCal sa zvyčajne začínajú reťazcom webcal://, webcals://, http:// alebo https:// a končia sa príponou .ics.

 3. V službe Outlook.com prejdite k svojmu kalendáru.

 4. Kliknite na položku Importovať.

 5. Kliknite na položku Prihlásiť sa na odber.

 6. Do poľa URL adresa kalendára zadajte alebo skopírujte a prilepte webovú adresu kalendára iCal.

 7. Zadajte názov pre kalendár a vyberte farbu.

 8. Ak chcete, vyberte kľúčové tlačidlo, ktoré sa zobrazí v každom dni, v ktorom dôjde k novej udalosti.

 9. Kliknite na položku Prihlásiť sa na odber.

Poznámka

 • Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za presnosť ani obsah žiadnych kalendárov tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si pred importom kalendára tretej strany alebo prihlásením na jeho odber prečítali príslušné podmienky a požiadavky.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri importe, zdieľaní alebo otváraní kalendárov, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?