Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Zdieľanie kalendárov v službe Outlook.com

Svoje kalendáre v službe Outlook.com môžete zdieľať s členmi rodiny, priateľmi a spolupracovníkmi, aby mohli vidieť váš program a prípadne pridávať udalosti. Každý kalendár je možné zdieľať samostatne.

Existujú dva spôsoby zdieľania kalendárov. Môžete použiť možnosť Zdieľať s vybratými ľuďmi a zdieľať kalendár s ľuďmi, ktorí majú konto Microsoft, alebo môžete použiť možnosť Získať prepojenie a odoslať toto prepojenie komukoľvek, s kým chcete zdieľať svoj kalendár.

Zdieľanie s vybratými ľuďmi

Svoje kalendáre môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi, ktorí majú konto Microsoft, čo je e-mailová adresa a heslo na prihlásenie do služieb, ako sú Outlook.com, OneDrive, Windows Phone alebo Xbox LIVE.

Môžete vytvoriť viacero zoznamov povolení. Pre každý zoznam môžete vybrať niektorú zo širokej škály úrovní prístupu – od spoluvlastníka cez možnosť vykonávania úprav až po možnosť iba prezerať obsah. Do svojich zoznamov môžete kedykoľvek pridať ďalších ľudí alebo z nich môžete ľudí aj kedykoľvek odstrániť.

Ľudia, s ktorými zdieľate kalendár, dostanú e-mailom pozvánku, na ktorú môžu kliknúť. Takto sa prihlásia a môžu si pozrieť kalendár. Môžu používať ľubovoľnú e-mailovú službu a pomocou svojej e-mailovej adresy sa môžu zaregistrovať na získanie bezplatného konta Microsoft.

Tu je postup na zdieľanie s vybratými ľuďmi:

 1. V Kalendári kliknite na položku Zdieľať a potom kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zdieľať s vybratými ľuďmi.

 3. Kliknite na pole Komu a zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať.

 4. Opakovaním kroku č. 3 pridajte všetkých ostatných ľudí, s ktorými chcete zdieľať na rovnakej úrovni prístupu.

 5. V rozbaľovacom zozname vyberte úroveň prístupu.

 6. Kliknite na položku Zdieľať.

Získanie prepojenia

Prístup k svojmu kalendáru s možnosťou iba zobraziť jeho obsah môžete prostredníctvom prepojenia poskytnúť komukoľvek a osoby, ktorým tento prístup poskytnete, potom môžu toto prepojenie poskytnúť ďalším osobám. Ľudia, ktorým poskytnete prepojenie, môžu získať prístup ku kalendáru prostredníctvom iných kalendárových aplikácií, ako sú napríklad Microsoft Outlook, Kalendár Google, Mozilla Lightning alebo iCal.

Môžete si vybrať z dvoch úrovní prístupu: Zobraziť podrobnosti udalostí a Zobraziť informácie o voľnom čase. Môžete mať jednu množinu prepojení pre každú úroveň prístupu.

Tu je postup, ako získať prepojenie:

 1. V Kalendári kliknite na položku Zdieľať a potom kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Získať prepojenie.

 3. Vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti udalostí alebo možnosť Zobraziť informácie o voľnom čase. Kliknite na položku Vytvoriť v rámci požadovaného typu.

Každá množina prepojení umožňuje ľuďom získať prístup ku kalendáru troma rôznymi spôsobmi:

 • Zobraziť vo webovom prehľadávači (HTML)

 • Importovať do iných kalendárových aplikácií (ICS)

 • Zobraziť pomocou čítača informačných kanálov (XML)

Povolenia sú rovnaké bez ohľadu na to, ktoré prepojenie v množine sa použije.

Poznámky

 • Kliknutím na položku Obnoviť prepojenia sa deaktivujú všetky existujúce prepojenia v množine a vytvoria sa nové. Staré prepojenia už nebudú funkčné, takže bude potrebné poslať nové prepojenia každému, komu chcete naďalej umožniť prístup.

 • Kliknutím na položku Odstrániť povolenia sa deaktivujú všetky existujúce prepojenia aj množina prepojení. Prepojenia už nebudú funkčné.

 • Verejné publikovanie kalendárov už nie je podporované. Zistiť viac

Získajte prístup k svojmu kalendáru služby Outlook.com vo svojom Windows Phone, iPhone, iPade, iPode Touch alebo zariadení so systémom Android.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?