Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Používanie kalendára v službe Outlook.com

Tu sú návody na vykonávanie niektorých základných úloh v kalendári:

Prechod do kalendára

 1. Kliknite na šípku nadol vedľa loga Outlook.com.

  Logo Outlook.com a šípka
 2. Kliknite na položku Kalendár.

  Dlaždice na prístup k pošte, ľuďom, kalendáru a službe OneDrive
Úloha
… Postup

Pridanie udalosti

 • Kliknite na tlačidlo Nové.

 • Kliknite na ľubovoľné miesto v zobrazení mesiaca, týždňa alebo dňa.

 • Ak chcete pridať udalosť trvajúcu viac, než je jedna jednotka časového obdobia alebo jeden deň, kliknite a posúvajte myš.

Úprava udalosti

Kliknite na udalosť.

Zobrazenie alebo skrytie kalendárov

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Ak chcete skryť určitý kalendár, kliknite na názov príslušného kalendára. Ak chcete zobraziť daný kalendár, znova kliknite na názov tohto kalendára.

Zmena zobrazenia kalendára na zobrazenie mesiaca, týždňa, dňa, programu alebo úlohy

 1. V pravom hornom rohu kliknite na položku Zobraziť.

 2. Vyberte požadované zobrazenie.

Krátke zobrazenie celého mesiaca v zobrazení týždňa alebo dňa

Ukázaním na dátum alebo deň v ľavom hornom rohu zobrazte miniatúrny navigátor.

Prechod na dnešný deň v zobrazení týždňa alebo dňa

 • Kliknite na prepojenie Dnes v miniatúrnom navigátore.

  alebo

 • Kliknite na logo služby Kalendár.

Prechod na konkrétny deň

 • Kliknite na dátum.

 • Použite miniatúrny navigátor.

 • Použite koliesko myši.

Zmena nastavenia a farieb kalendára

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zmeniť.

 3. Po vykonaní zmien kliknite na položku Uložiť.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?