Tipy pre službu Outlook.com


Prehľadný priečinok doručenej pošty

Ak budete používať funkcie Filter, Usporiadať, Presunúť do a okamžité akcie, priečinok doručenej pošty v službe Outlook.com môže byť prehľadný a usporiadaný.

Filter

Ak chcete filtrovať svoje správy, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom vyberte niektorú z kategórií filtra. Napríklad kliknutím na položku Neprečítané zobrazte neprečítané správy, kliknutím na položku Aktuality zo sociálnych sietí zobrazte správy pochádzajúce zo sociálnych sietí, ako je Facebook, a kliknutím na položku Bulletiny vyhľadajte a odstráňte bulletiny zo svojho priečinka doručenej pošty.

Filtrované zobrazenie bulletinov v službe Outlook.com

Usporiadať

Pomocou funkcie Usporiadať môžete odstraňovať alebo archivovať e-mailové správy z priečinka doručenej pošty alebo iných priečinkov. Môžete sa rozhodnúť pre odstránenie alebo archivovanie všetkých e-mailových správ alebo všetkých okrem najnovších, a to od jedného alebo viacerých odosielateľov. Môžete sa tiež rozhodnúť pre blokovanie, odstránenie alebo archivovanie budúcich e-mailových správ od príslušných odosielateľov.

Ak chcete odstrániť správy od určitého odosielateľa, v priečinku doručenej pošty vyberte e-mailovú správu od tohto odosielateľa, ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať, vyberte vhodnú možnosť Odstrániť a kliknite na položku Usporiadať.

Ak chcete správy archivovať, postupujte podľa pokynov vyššie, ale kliknite na šípku nadol vedľa možnosti Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Archivovať.

Presunúť do

Ak chcete niektoré e-mailové správy presunúť do iného priečinka, vyberte ich, ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť do a potom ťuknite alebo kliknite na priečinok, do ktorého chcete správy odoslať. Počas tohto postupu môžete dokonca vytvoriť nový priečinok. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový priečinok, zadajte názov nového priečinka a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zadať.

Ak chcete presunúť všetky e-mailové správy od určitého odosielateľa do iného priečinka, ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť do, potom ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť všetky e-maily od a vyberte vhodnú možnosť. Z priečinka doručenej pošty alebo iných priečinkov môžete presunúť všetky správy alebo všetky okrem najnovších. Vyberte priečinok, do ktorého chcete správy odoslať, a ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť všetko. Môžete sa tiež rozhodnúť pre automatické presúvanie budúcich e-mailových správ od príslušných odosielateľov.

Okamžité akcie

Pomocou okamžitých akcií služby Outlook.com môžete označovať správy príznakom na sledovanie, odstraňovať ich alebo označovať ako prečítané – to všetko jediným kliknutím. Môžete tiež vytvárať a pridávať vlastné okamžité akcie alebo odstraňovať akcie, ktoré nechcete.

Ak chcete okamžité akcie používať, ukážte na e-mail a kliknite na ikonu požadovanej akcie. Po ukázaní na ikonu sa zobrazí text označujúci príslušnú akciu.

Kurzor ukazujúci na e-mail a zvýrazňujúci ikony okamžitých akcií v službe Outlook.com

Okamžité akcie tiež môžete prispôsobiť. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Okamžité akcie a vyberte, ktoré okamžité akcie sa majú zobrazovať po otvorení vášho priečinka doručenej pošty.

Obrazovka prispôsobenia okamžitých akcií v službe Outlook.com

Ak nechcete, aby sa okamžité akcie zobrazovali, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť okamžité akcie.

Ďalšie informácie

Usporiadajte všetky svoje súbory, fotografie a videá so službou OneDrive.

Službu Outlook.com môžete vyskúšať pomocou svojho existujúceho konta Gmail.

Získajte odpovede na otázky týkajúce sa služby Outlook.com.

Chcete využiť všetky tieto tipy v praxi? Vyskúšajte službu Outlook.com už teraz.