Tipy pre službu Outlook.com


Prehľadný priečinok doručenej pošty

Používanie funkcií Filter, Usporiadať, Plánovanie čistenia a okamžitých akcií vám umožní uchovať obsah priečinka doručenej pošty v službe Outlook.com v usporiadanom stave a zachovať si prehľad o jeho obsahu.

Filter

Ak chcete filtrovať svoje správy, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom vyberte niektorú z kategórií filtra. Napríklad kliknutím na položku Neprečítané zobrazte neprečítané správy, kliknutím na položku Aktuality zo sietí zobrazte správy pochádzajúce zo sociálnych sietí, ako je Facebook, a kliknutím na položku Bulletiny vyhľadajte a odstráňte bulletiny zo svojho priečinka doručenej pošty.

Filtrované zobrazenie bulletinov v službe Outlook.com

Usporiadať

Pomocou funkcie Usporiadať môžete presunúť všetky e-mailové správy od určitého odosielateľa do jedného priečinka. Vyberte správu od určitého odosielateľa v priečinku doručenej pošty, ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť všetky od odosielateľa. Na nasledujúcej obrazovke vyberte priečinok, do ktorého chcete správy premiestniť. Ak chcete vytvoriť nový priečinok na uloženie týchto správ, kliknite na tlačidlo Nový priečinok.

Možnosti usporiadania v službe Outlook.com

Ak chcete automaticky presúvať nové e-mailové správy od tohto odosielateľa do toho istého priečinka, začiarknite políčko Premiestniť aj ďalšie správy.

Ak chcete odstrániť všetky e-mailové správy od určitého odosielateľa, vyberte jednu správu, ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť všetky od odosielateľa. Na nasledujúcej obrazovke začiarknite políčko Blokovať aj ďalšie správy, ak chcete, aby sa odstraňovali všetky nové správy z tejto e-mailovej adresy, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť všetky.

Plánovanie čistenia

Plánovanie čistenia automaticky presunie alebo odstráni e-maily od konkrétneho odosielateľa po uplynutí 10, 30, 60 alebo 90 dní, takže sa vám zobrazia iba nedávno doručené správy.

Možnosti plánovania čistenia v službe Outlook.com

Môžete dokonca nastaviť okamžité odkladanie správ od konkrétnych odosielateľov tak, aby sa tieto správy uložili priamo do určitého priečinka a nikdy sa nedostali do vášho priečinka doručenej pošty. Používanie funkcie Plánovanie čistenia:

  • Vyberte určitý e-mail v priečinku doručenej pošty a potom ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať.

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Naplánovať čistenie.

  • Vyberte možnosti, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

Okamžité akcie

Pomocou okamžitých akcií služby Outlook.com môžete označovať správy príznakom na sledovanie, odstraňovať ich alebo označovať ako prečítané – to všetko jediným kliknutím. Môžete tiež vytvárať a pridávať vlastné okamžité akcie alebo odstraňovať akcie, ktoré nechcete.

Ak chcete okamžité akcie používať, ukážte na e-mail a kliknite na ikonu požadovanej akcie. Po ukázaní na ikonu sa zobrazí text označujúci príslušnú akciu.

Kurzor ukazujúci na e-mail a zvýrazňujúci ikony okamžitých akcií v službe Outlook.com

Okamžité akcie tiež môžete prispôsobiť. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie nastavenia pošty alebo na položku Možnosti. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Okamžité akcie a vyberte, ktoré okamžité akcie sa majú zobrazovať po otvorení vášho priečinka doručenej pošty.

Obrazovka prispôsobenia okamžitých akcií v službe Outlook.com

Ak nechcete, aby sa okamžité akcie zobrazovali, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť okamžité akcie.

Ďalšie informácie

Usporiadajte všetky svoje súbory, fotografie a videá so službou OneDrive.

Službu Outlook.com môžete vyskúšať pomocou svojho existujúceho konta Gmail.

Získajte odpovede na otázky týkajúce sa služby Outlook.com.

Chcete využiť všetky tieto tipy v praxi? Vyskúšajte službu Outlook.com už teraz.