Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Tipy pre službu Outlook.com


Prehľadný priečinok doručenej pošty

Ak budete používať funkcie Filter, Usporiadať, Presunúť do a okamžité akcie, priečinok doručenej pošty v službe Outlook.com môže byť prehľadný a usporiadaný.

Filter

Ak chcete filtrovať svoje správy, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom vyberte niektorú z kategórií filtra. Napríklad kliknutím na položku Neprečítané zobrazte neprečítané správy, kliknutím na položku Aktuality zo sociálnych sietí zobrazte správy pochádzajúce zo sociálnych sietí, ako je Facebook, a kliknutím na položku Bulletiny vyhľadajte a odstráňte bulletiny zo svojho priečinka doručenej pošty.

Filtrované zobrazenie bulletinov v službe Outlook.com

Usporiadať

Pomocou funkcie Usporiadať môžete odstraňovať alebo archivovať e-mailové správy z priečinka doručenej pošty alebo iných priečinkov. Môžete sa rozhodnúť pre odstránenie alebo archivovanie všetkých e-mailových správ alebo všetkých okrem najnovších, a to od jedného alebo viacerých odosielateľov. Môžete sa tiež rozhodnúť pre blokovanie, odstránenie alebo archivovanie budúcich e-mailových správ od príslušných odosielateľov.

Ak chcete odstrániť správy od určitého odosielateľa, v priečinku doručenej pošty vyberte e-mailovú správu od tohto odosielateľa, ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať, vyberte vhodnú možnosť Odstrániť a kliknite na položku Usporiadať.

Ak chcete správy archivovať, postupujte podľa pokynov vyššie, ale kliknite na šípku nadol vedľa možnosti Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Archivovať.

Presunúť do

Ak chcete niektoré e-mailové správy presunúť do iného priečinka, vyberte ich, ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť do a potom ťuknite alebo kliknite na priečinok, do ktorého chcete správy odoslať. Počas tohto postupu môžete dokonca vytvoriť nový priečinok. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový priečinok, zadajte názov nového priečinka a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zadať.

Ak chcete presunúť všetky e-mailové správy od určitého odosielateľa do iného priečinka, ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť do, potom ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť všetky e-maily od a vyberte vhodnú možnosť. Z priečinka doručenej pošty alebo iných priečinkov môžete presunúť všetky správy alebo všetky okrem najnovších. Vyberte priečinok, do ktorého chcete správy odoslať, a ťuknite alebo kliknite na položku Presunúť všetko. Môžete sa tiež rozhodnúť pre automatické presúvanie budúcich e-mailových správ od príslušných odosielateľov.

Okamžité akcie

Pomocou okamžitých akcií služby Outlook.com môžete označovať správy príznakom na sledovanie, odstraňovať ich alebo označovať ako prečítané – to všetko jediným kliknutím. Môžete tiež vytvárať a pridávať vlastné okamžité akcie alebo odstraňovať akcie, ktoré nechcete.

Ak chcete okamžité akcie používať, ukážte na e-mail a kliknite na ikonu požadovanej akcie. Po ukázaní na ikonu sa zobrazí text označujúci príslušnú akciu.

Kurzor ukazujúci na e-mail a zvýrazňujúci ikony okamžitých akcií v službe Outlook.com

Okamžité akcie tiež môžete prispôsobiť. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Okamžité akcie a vyberte, ktoré okamžité akcie sa majú zobrazovať po otvorení vášho priečinka doručenej pošty.

Obrazovka prispôsobenia okamžitých akcií v službe Outlook.com

Ak nechcete, aby sa okamžité akcie zobrazovali, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť okamžité akcie.

Ďalšie informácie

Usporiadajte všetky svoje súbory, fotografie a videá so službou OneDrive.

Službu Outlook.com môžete vyskúšať pomocou svojho existujúceho konta Gmail.

Získajte odpovede na otázky týkajúce sa služby Outlook.com.

Chcete využiť všetky tieto tipy v praxi? Vyskúšajte službu Outlook.com už teraz.