Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Chyby odosielania alebo prijímania e-mailov

Outlook.com

Outlook.com mi neumožní odoslať e-mail

V službe Outlook.com sa uplatňujú limity na počet a typ e-mailov, ktoré je možné odoslať, čo nám pomáha bojovať proti rozosielateľom nevyžiadanej pošty a znižovať množstvo nevyžiadanej pošty, ktorá môže byť odoslaná. Tu sú informácie o najčastejších chybách, ktoré sa môžu vyskytnúť, a o tom, aké možnosti máte k dispozícii na odstránenie problému.

Zvýšte svoje limity overením svojho konta

Zvýšte svoje limity tak, že prejdete na webovú stránku Pridanie telefónu a zadáte telefónne číslo. My vám odošleme kód na overenie, či môžete prejsť na uvedenú stránku. Takto môžeme overiť, že ste vlastníkom konta a nie rozosielateľom nevyžiadanej pošty. Overené kontá môžu využívať vyššie limity na počet a obsah e-mailov.

Tipy na overenie konta

Ak ste požiadali o odoslanie kódu v SMS správe, kód predstavujú čísla v tele správy, nie čísla v hlavičke.

SMS správa s kódom.

Ak telefón nedokáže prijímať SMS správy, môžete požiadať o doručenie kódu prostredníctvom automatického telefonického hovoru. Buďte pripravení, aby ste si kód mohli poznačiť.

Možno nám nebudete ochotní poskytnúť svoje telefónne číslo. Vieme to pochopiť, pretože v dnešných časoch sme všetci zahltení marketingovými ponukami. Chceme vám povedať len jedno: spoločnosť Microsoft nikdy nepredáva informácie o zabezpečení ani ich nikdy nepoužíva na marketingové ani iné podobné účely. Bodka. Rešpektujeme vaše súkromie.

 • Doručenie kódu môže v dôsledku omeškaní v sieti trvať aj niekoľko minút. Ak ste kód nedostali ani po uplynutí 15 minút, požiadajte o ďalší kód.

 • Dôkladne si overte, či telefón môže prijímať SMS správy. Doručovanie SMS správ nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach a ani od všetkých poskytovateľov.

 • V záujme zabránenia aktivitám rozosielateľov nevyžiadanej pošty vás žiadame o zadanie písmen a číslic, ktoré sa zobrazujú na obrázku.

Denný limit počtu správ

V záujme odradenia rozosielateľov nevyžiadanej pošty obmedzujeme počet e-mailových správ, ktoré je možné v priebehu jedného dňa odoslať z konta Outlook.com.

V telefóne

Pre e-maily odosielané z mobilného zariadenia prostredníctvom protokolov EAS alebo POP je tento limit nižší. Odoslanie e-mailu napísaného v mobilnom zariadení:

 1. Uložte správu ako koncept, aby ste o ňu neprišli. Ak ju chcete uložiť v systéme Windows Phone, ťuknite na ikonu Odstrániť. Zobrazí sa otázka, či chcete uložiť alebo odstrániť správu. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Prihláste sa do služby Outlook.com vo svojom počítači, otvorte koncept správy a kliknite na položku Odoslať.

V počítači

Ak ste dosiahli svoj denný limit e-mailov odoslaných prostredníctvom webu, vyskúšajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknutím na položku Uložiť koncept správu uložte.

 2. Ak ste to ešte neurobili, zvýšte svoj denný limit počtu správ tak, že prejdete na webovú stránku Pridanie telefónu a overíte svoje konto.

Príliš veľa príjemcov e-mailu

Obmedzujeme aj počet príjemcov, ktorých môžete pridať v rámci jedného e-mailu. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, vyskúšajte nasledujúce kroky:

 1. Chybové hlásenie obsahuje informácie o tom, koľkým príjemcom môžete správu odoslať. Odstráňte niektorých príjemcov z e-mailovej správy, aby ste neprekračovali limit, a potom skúste správu znova odoslať.

 2. Ak ste to ešte neurobili, zvýšte svoj denný limit počtu správ tak, že prejdete na webovú stránku Pridanie telefónu a overíte svoje konto.

Obsah v správe aktivoval naše filtre nevyžiadanej pošty

Ak filtre nevyžiadanej pošty služby Outlook.com posúdia obsah správ ako nevyžiadanú poštu, odosielanie správ sa zablokuje. Ako nevyžiadaná pošta môžu byť niekedy blokované aj riadne e-maily. Ak dôjde k blokovaniu správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

 1. Zmeňte obsah správy tak, aby vyzerala menej podozrivo, a potom ju skúste znova odoslať.

 2. Ak ste to ešte neurobili, zvýšte svoj denný limit počtu správ tak, že prejdete na webovú stránku Pridanie telefónu a overíte svoje konto.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri problémoch s odosielaním e-mailov, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získajte pomoc s počítačovou aplikáciou Outlook.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.